Ignoransens självberöm

Av Örjan Appelqvist 📌 Gästskribent 26:e mars 2020 Nedanstående artikel publicerades 22:a mars på Facebook. Då jag har känt författaren, som är ekonom-historiker, i många år och tycker att han säger något viktigt, ger jag gärna plats för den här på min egen blog. Jag hoppas den på det sättet kan nå ut till lite fler och bidra till en […]

Read More →

Syriens Tystade Röster

2:a augusti 2019 Jag är mycket glad för och tacksam över att Patrik Paulovs utomordentliga bok med titeln “Syriens Tystade Röster” just har publiserats. Dess undertitel är “Om krigets vardag, stormaktsspelet och en svensk bistandsskandal” Det är otroligt viktigt att västliga mediers konstruerade och homogeniserade berättelse sedan 2011 inte får stå oemotsagda. Så också i Sverige. Jeg ska inte recensera […]

Read More →

Dagens DR kalkun…

Nej nej, det skal ikke blive et tema hver dag. Men det kan næsten blive det: Public service DR’s lave standard hvad gælder udenrigs- og sikkerhedspolitisk journalistik. Her en rigtigt fin illustration af Anne Sofie Ellesøe om spioner i det Sverige, jeg bor i. Fremstillingen bygger helt på en artikel, der ligger på det svenske TV’s hjemmeside; der er ingen research eller egne […]

Read More →

Sweden soon at war? Yes, perhaps, if in NATO

It was a few days ago when Swedish Army chief, Major-General Anders Brännström stated in a (leaked) internal document that ‘Sweden could be at war within a few years.’ This is, of course, nothing but ‘fearology’ and very bad judgement. He may be a great soldier but a victim of his own system’s bizarre threat perceptions – always pointing as they do to the Russians. As I explain here, this is part of a much larger picture – and it isn’t good. The statement – that is not and has not been backed up by any analysis – ought to be enough for general Brännström to be replaced. But that is something both mainstream media and scholars are too diplomatic to suggest. Had he stated something about Sweden being drawn into a war if it were a NATO member it would certainly have caused quite a media debate and discussions about his qualifications.

Read More →

Frågor till Morgan Johansson

Till Morgan Johansson (S) med anledning av dina kommentarer i Dagens Nyheter 28:e januari 2016: Har du och regeringen gått helt i panik, slutat tänka och försöka bedöma vad som kommer att hända framöver?? “Vi måste även få länder att ta emot sina medborgare”, säger migrationsminiser Morgan Johansson. Vilken värld levar han i? Irak, Syrien eller Afghanistan som de flytt från? Hur ska regeringen tillsäkra att de efter ankomsten till hemlandet inte kommer att utsättas för just de övergrepp eller krig som de flytt infrån? Det här förslaget kommer att få mängder av avvisade asylsökande att gå under jorden i Sverige – alltså bara öka det problem man försöker lösa. Hur ska regeringen begränsa kriminaliteten här om den vill komma åt dem som ger avvisade möjlighet att överleva? Även om det är svart och fel kan det vara den enda överlevnadsmöjlighet medan man är under jorden i Sverige. Blir det nästa att det är kriminellt att vara gömmare, Morgan Johansson? Vill du och inrikesminister Ygeman kanske så småningom kriminalisera humanitet? Och vad ska hända med dem som efter 18 månader under jorden enligt Dublinkonventionen har rätt att söka asyl igen i Sverige och få ansökan behandlat? Ska du och inrikesminister Ygeman deportera dem också och bryta ned konventionen helt? Slutligen – du talar här om att “vi måste upprätthålla rättsprincipen” – ska du säga som sitter i en socialdemokratisk regering, som med nya gränskontrollen i praktiken har avskaffat den internationellt stadgade rätt till att söka […]

Read More →

Sverige går före med att upphäva asylrätten

Just så. Sverige gör sig till huvudansvarig för en domino-effekt genom EU. Enligt Aftonbladet är även FN djupt bekymrad. Detta kan i praktiken bli början till slutet på asylrätten. Slutet på respekten för folkrättens grundkrav och för mänskliga rättigheter. Slut på den humanism som i årtionden har präglat Sverige och Norden som rika välfärdssamhällen. Ja, vi är rika – rika nog att ställa upp, inte minst när offren för Danmarks och Norges krig och den svenska vapenexporten flyr från helvetet. Lösningerna? 1. Omorganisera Migrationsverket, Migrationsdomstolen mm som är en skandal – men får lov att fortsätta vara en skandal därför att rättsröta (jag har sett ett konkret fall och det räcker) mm bara drabbar icke-svenskar. Hade det varit ett statligt verk som på samma sätt drabbade svenska folket hade man gjort något radikalt åt det för länge sedan. 2. Arbeta för gemensamma EU-lösningar i stället för att låta Svarta Per gå vidare med hjälp av nationalistiskt panikbeslut. De som inte kan ta sig in i Sverige kommer att försöka att ta sig in i annat land. Smärtan, faran, människosmugglingen kommer att öka. Och utan en gemensam politik kommer Schengen och Dublin att falla ihop – och vad finns då kvar av EU?

Read More →

We don’t want walls anywhere

  The UN Charter states clearly: • The equal rights of men and women • The equal rights of nations large and small • The norm to bring about peace by peaceful means The Universal Declaration of Human Rights states clearly: • The norm that all human beings are born free and equal in dignity and rights without distinction of […]

Read More →

Sveriges försvarsöverenskommelse

Mer pengar och fokus på nationellt försvar – skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S) Eländigt och oklart skrivit – av typen “fredsfrämjande insatser för fred” – och minst lika suddigt och trångsynt om vad försvar, säkerhet och fred är år 2015. Hela paradigmet påminner om 1950-talet. Om Sverige behöver rusta upp så måste intellektuell upprustning ha högsta prioritet. Men den kan ju inte köpas för pengar. Dagens klassiska sjuka: Vi ger mer pengar till ett problem, då löser det sig. Att problem lösas genom att tänka nytt – det vet man inom t ex närings- och kulturlivet, men inte i politiken. Där klarar man sig med mantra av typen “vi tar vårt ansvar”. Suck!

Read More →

The alleged Russian sub was a civilian plastic boat. And. . . ?

Swedish Admiral Admits ‘Russian Submarine’ Was Actually Civilian Boat” • The Moscow Times One wonders how many Swedes were seduced to believe that this was a Russian thing? And how many million dollars that search cost – and what effect such a “mistaken” photo had in terms of strengthening the Swedish military, increasing the budget and having the Nordic countries gang up to “deter” Russia. Good Lord, pure fearology – but with a purpose. We shall now await an apology from all Swedish media which without the slightest research just reproduced the military information at the time, no questions asked about the basics. This Admiral and his revelation will probably not go out over the whole world but those who see it, I guess, will think: Oh how the Swedish military is making a fool of itself. First such a stupid photo, then 6 months to reveal the blunder! (This story was also reported in Swedish by Dagens Nyheter).

Read More →

The Nordic defence ministers letter isn’t helpful at all

Stubb and Tuomioja rush to reassure after Russian statement: “Nothing to worry about” | yle.fi To old-fashioned politics, security is still predominantly about weapons, military activities and “signalling”. It’s not about dialogue, human security and quickly opening up areas of co-operation which could help bring about mutual understanding. One way of interpreting this Nordic defence co-operation push is to see it as a way to politically provoke Russia to say something that sounds threatening and thereby get more Swedes and Finns to accept NATO membership. It is fundamentally not in any Nordic country’s interest to create more tension and confrontation than there already is due to the Ukraine conflict.

Read More →

The Saudi Arabia – Sweden row

Saudi Arabia recalled envoy to Sweden amid diplomatic row – YouTube video with Iranian PressTV. I comment on the Sweden-Saudi Aabia conflict, points out that it is good that Sweden introduces some ethical consideration but that it lacks a positive vision in Swedish foreign policy. Certainly Saudi Arabia – now the world’s largest arms importer – doesn’t need more weapons. It is wrong to cut dialogue opportunities as Saudi Arabia does – in the modern world, dialogue with respect is the name of the game: I would add that at last, a Western country stands up to Saudi Arabia on human rights. For once we can be a little proud of Sweden’s foreign policy. Germany has also stopped amrs exports to Saudi Arabia. Now, could the other EU countries – recipients of the Nobel Peace Prize – and the U.S. please do the same! Please see this appreciation of Sweden in the US. Ishaan Tharoor in The Washington Post •

Read More →

Olof Palme – murdered today 29 years

Olof Palme – murdered today 29 years ago • Wikipedia A politician who willed a better society, to whom politics was a calling – working for justice, international law, nuclear disarmament, against big countries bullying small countries, a person who made Sweden stand ut. Then. And it was the Palme Commission on Common Security that broke the ice towards the end of the Cold War with the idea that we can only be sure together with the other side, not against the other side. That was 1982. As relevant today as then – think Ukraine! I met him twice – the first time to criticise him for Swedish arms exports. The second for an hour-long lunch in which he constantly asked me questions about peace, nonviolence, peace research and alternative defence – and I did not get a chance to ask him a single of all the questions I had prepared… A rare combination of intellectualism and curiosity, vision and passion, self-confidence and humility – so sadly missed in today’s political world.

Read More →