Dagens DR kalkun…

Nej nej, det skal ikke blive et tema hver dag. Men det kan næsten blive det: Public service DR’s lave standard hvad gælder udenrigs- og sikkerhedspolitisk journalistik. Her en rigtigt fin illustration af Anne Sofie Ellesøe om spioner i det Sverige, jeg bor i. Fremstillingen bygger helt på en artikel, der ligger på det svenske TV’s hjemmeside; der er ingen research eller egne […]

Read More →

Sweden soon at war? Yes, perhaps, if in NATO

It was a few days ago when Swedish Army chief, Major-General Anders Brännström stated in a (leaked) internal document that ‘Sweden could be at war within a few years.’ This is, of course, nothing but ‘fearology’ and very bad judgement. He may be a great soldier but a victim of his own system’s bizarre threat perceptions – always pointing as they do to the Russians. As I explain here, this is part of a much larger picture – and it isn’t good. The statement – that is not and has not been backed up by any analysis – ought to be enough for general Brännström to be replaced. But that is something both mainstream media and scholars are too diplomatic to suggest. Had he stated something about Sweden being drawn into a war if it were a NATO member it would certainly have caused quite a media debate and discussions about his qualifications.

Read More →

Frågor till Morgan Johansson

Till Morgan Johansson (S) med anledning av dina kommentarer i Dagens Nyheter 28:e januari 2016: Har du och regeringen gått helt i panik, slutat tänka och försöka bedöma vad som kommer att hända framöver?? “Vi måste även få länder att ta emot sina medborgare”, säger migrationsminiser Morgan Johansson. Vilken värld levar han i? Irak, Syrien eller Afghanistan som de flytt från? Hur ska regeringen tillsäkra att de efter ankomsten till hemlandet inte kommer att utsättas för just de övergrepp eller krig som de flytt infrån? Det här förslaget kommer att få mängder av avvisade asylsökande att gå under jorden i Sverige – alltså bara öka det problem man försöker lösa. Hur ska regeringen begränsa kriminaliteten här om den vill komma åt dem som ger avvisade möjlighet att överleva? Även om det är svart och fel kan det vara den enda överlevnadsmöjlighet medan man är under jorden i Sverige. Blir det nästa att det är kriminellt att vara gömmare, Morgan Johansson? Vill du och inrikesminister Ygeman kanske så småningom kriminalisera humanitet? Och vad ska hända med dem som efter 18 månader under jorden enligt Dublinkonventionen har rätt att söka asyl igen i Sverige och få ansökan behandlat? Ska du och inrikesminister Ygeman deportera dem också och bryta ned konventionen helt? Slutligen – du talar här om att “vi måste upprätthålla rättsprincipen” – ska du säga som sitter i en socialdemokratisk regering, som med nya gränskontrollen i praktiken har avskaffat den internationellt stadgade rätt till att söka […]

Read More →

Sverige går före med att upphäva asylrätten

Just så. Sverige gör sig till huvudansvarig för en domino-effekt genom EU. Enligt Aftonbladet är även FN djupt bekymrad. Detta kan i praktiken bli början till slutet på asylrätten. Slutet på respekten för folkrättens grundkrav och för mänskliga rättigheter. Slut på den humanism som i årtionden har präglat Sverige och Norden som rika välfärdssamhällen. Ja, vi är rika – rika nog att ställa upp, inte minst när offren för Danmarks och Norges krig och den svenska vapenexporten flyr från helvetet. Lösningerna? 1. Omorganisera Migrationsverket, Migrationsdomstolen mm som är en skandal – men får lov att fortsätta vara en skandal därför att rättsröta (jag har sett ett konkret fall och det räcker) mm bara drabbar icke-svenskar. Hade det varit ett statligt verk som på samma sätt drabbade svenska folket hade man gjort något radikalt åt det för länge sedan. 2. Arbeta för gemensamma EU-lösningar i stället för att låta Svarta Per gå vidare med hjälp av nationalistiskt panikbeslut. De som inte kan ta sig in i Sverige kommer att försöka att ta sig in i annat land. Smärtan, faran, människosmugglingen kommer att öka. Och utan en gemensam politik kommer Schengen och Dublin att falla ihop – och vad finns då kvar av EU?

Read More →