Category Archives: Svenske perspektiver

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Och det är då just vad de själva sysslar med.

DN

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

Dagens DR kalkun…

Nej nej, det skal ikke blive et tema hver dag. Men det kan næsten blive det: Public service DR’s lave standard hvad gælder udenrigs- og sikkerhedspolitisk journalistik.

Her en rigtigt fin illustration af Anne Sofie Ellesøe om spioner i det Sverige, jeg bor i. Fremstillingen bygger helt på en artikel, der ligger på det svenske TV’s hjemmeside; der er ingen research eller egne vinkler.

Den eneste kilde eller ekspertviden er militær suppleret med en kommentar fra den svenske forsvarsminister, der er kendt som en rolig/besindig alarmist.

Hverken den svenske eller den danske journalist har tænkt på eller gidet konsultere ikke-militær, uvildig ekspertise men forlader sig helt på en partsinteresse som eneste kilde til hvad der i mine øjne stort set må betegnes som en ikke-historie.

dr

Når den så alligevel bliver en historie er det naturligvis fordi det anti-russiske narrativ er så gangbart i begge landes medieverden.

Man må formode at Continue reading

Nordiske ledere i Det Hvide Hus og dansk uvidenhedsjournalistik

Hvad får vi egentlig at vide om det nordiske topmøde i Washington?

Svar: Andedamsjournalistik om middagen, salen, musikken, underholdningen og Lars Løkke Rasmussens morsomme (?) tale. Det er politik som et show – eller dække. Benovelsen over at blive modtaget med pomp og pragt i Washington er til at tage og føle på. Og sådan er det hele vejen på tværs af dansk medier inklusive Ritzaus Bureau.

Hvad savner vi i alle ledende medier – også Public Service-DR?  

En analyse af (og lænke til) det omfattende, detaljerede og exceptionelt lange fællesdokument, der viljesløst binder landene til USAs udenrigs- og militærpolitik og gør dette møde til alt andet end en festlig begivenhed for Danmark og de andre nordiske lande.

Der er faktisk tale om totalt knæfald for imperiets præmisser – langt hen ad vejen i strid med hensynet til de nordiske landes egne sikkerhedsinteresser. Og de nordisk ledere gør det med smil, stolthed og intetanende hvad dette kan indebære ad åre – men da vil de selv være borte.

Er en skeptisk vinkel på dette overhovedet tilladt i det stadigt mere homogeniserede og research-frie mediebillede?

Tilsyneladende ikke – altså må andre gøre opmærksom på den større sammenhæng og udføre public service og folkeoplysning.

I en tid hvor spændingen øger mellem Rusland og NATO er der brug for alt andet end den ganging-up, militær ekspansion, konfrontation og polarisering mod Rusland – og hårdt pres på f.eks. Sverige og Finland for at blive ikke bare de facto men også de jure medlemmer af NATO – som USA/NATO kører på i disse år med henvisning til Ruslands aggressive politik og annekteringen af Krim.

Ruslands militære udgifter er 11% af USAs og 8% af NATO ifølge SIPRIs statistik. Der findes Continue reading

Fredsarbetets nödvändighet…

Föredrag på Nordiskt Fredsmöte – 28:e februari 2016

Sweden soon at war? Yes, perhaps, if in NATO

It was a few days ago when Swedish Army chief, Major-General Anders Brännström stated in a (leaked) internal document that ‘Sweden could be at war within a few years.’

This is, of course, nothing but ‘fearology’ and very bad judgement. He may be a great soldier but a victim of his own system’s bizarre threat perceptions – always pointing as they do to the Russians.

As I explain here, this is part of a much larger picture – and it isn’t good. The statement – that is not and has not been backed up by any analysis – ought to be enough for general Brännström to be replaced.

But that is something both mainstream media and scholars are too diplomatic to suggest. Had he stated something about Sweden being drawn into a war if it were a NATO member it would certainly have caused quite a media debate and discussions about his qualifications.

Frågor till Morgan Johansson

Till Morgan Johansson (S) med anledning av dina kommentarer i Dagens Nyheter 28:e januari 2016:
Har du och regeringen gått helt i panik, slutat tänka och försöka bedöma vad som kommer att hända framöver??
“Vi måste även få länder att ta emot sina medborgare”, säger migrationsminiser Morgan Johansson. Vilken värld levar han i? Irak, Syrien eller Afghanistan som de flytt från?
Hur ska regeringen tillsäkra att de efter ankomsten till hemlandet inte kommer att utsättas för just de övergrepp eller krig som de flytt infrån?
Det här förslaget kommer att få mängder av avvisade asylsökande att gå under jorden i Sverige – alltså bara öka det problem man försöker lösa.
Hur ska regeringen begränsa kriminaliteten här om den vill komma åt dem som ger avvisade möjlighet att överleva? Även om det är svart och fel kan det vara den enda överlevnadsmöjlighet medan man är under jorden i Sverige.
Blir det nästa att det är kriminellt att vara gömmare, Morgan Johansson? Vill du och inrikesminister Ygeman kanske så småningom kriminalisera humanitet?
Och vad ska hända med dem som efter 18 månader under jorden enligt Dublinkonventionen har rätt att söka asyl igen i Sverige och få ansökan behandlat? Ska du och inrikesminister Ygeman deportera dem också och bryta ned konventionen helt?
Slutligen – du talar här om att “vi måste upprätthålla rättsprincipen” – ska du säga som sitter i en socialdemokratisk regering, som med nya gränskontrollen i praktiken har avskaffat den internationellt stadgade rätt till att söka asyl och få sin ansökan behandlat.
Hur kan du och dina kollegor sova gott om natten?

Sverige går före med att upphäva asylrätten

Just så. Sverige gör sig till huvudansvarig för en domino-effekt genom EU.
Enligt Aftonbladet är även FN djupt bekymrad.
Detta kan i praktiken bli början till slutet på asylrätten. Slutet på respekten för folkrättens grundkrav och för mänskliga rättigheter.
Slut på den humanism som i årtionden har präglat Sverige och Norden som rika välfärdssamhällen. Ja, vi är rika – rika nog att ställa upp, inte minst när offren för Danmarks och Norges krig och den svenska vapenexporten flyr från helvetet.
Lösningerna?
1. Omorganisera Migrationsverket, Migrationsdomstolen mm som är en skandal – men får lov att fortsätta vara en skandal därför att rättsröta (jag har sett ett konkret fall och det räcker) mm bara drabbar icke-svenskar. Hade det varit ett statligt verk som på samma sätt drabbade svenska folket hade man gjort något radikalt åt det för länge sedan.
2. Arbeta för gemensamma EU-lösningar i stället för att låta Svarta Per gå vidare med hjälp av nationalistiskt panikbeslut. De som inte kan ta sig in i Sverige kommer att försöka att ta sig in i annat land. Smärtan, faran, människosmugglingen kommer att öka. Och utan en gemensam politik kommer Schengen och Dublin att falla ihop – och vad finns då kvar av EU?

Continue reading