Category Archives: Fred

Nedrustning og fred er også i arbejdernes interesse

Min klumme i Arbejderen 4. maj 2017

Arb.jpg

“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017

bagar1

Inspelningen är uppdelad i två delar:

Del 1: Vittnesrapport från Aleppo
60 min.

Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien
45 min.

Bakgrund
10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt att se på konflikter på och ger förslag till den nödvändiga fredsprocessen.

Moderator
Anders Björnsson, författare

Datum
Lördag 25 februari kl. 14-16, Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm

Arrangörer
Föreningen Syriensolidaritet, Folket i Bild Kulturfront – Stockholmsavdelningen, FiB-juristerna m.fl.

Jan Öberg rapporterar
– Jag kunde fritt tala med vem jag ville, och fotografera som jag ville. Jag gick omkring utan säkerhet, polis eller annat skydd. Många tackade mig för att jag var i Aleppo vid befrielsen.

– Förstörelsen av Aleppo är värre än jag någonsin trott – efter att ha sett Sarajevo, Mostar och Vukovar. Den stora förstörelsen är från gatustriderna – en mindre del ifrån luften.

– Ingen av dem många jag pratade med hade sett de Vita Hjälmarna. Däremot träffade jag frivilliga från Syriens Röda Halvmåne som var mycket professionella.

– De jag pratade med uttryckte sin glädje över frihet efter fyra års belägring och uttryckte tacksamhet över regeringens och ryssarnas insatser.

Öbergs fotoberättelser
Se också Jan Öbergs fotoserier med bakgrunds- och förklarande text här.

TFF PressInfo och andra artiklar – av vilka många handlar om Syrien – finns på TFF:s blogg här.

Fact-finding mission til Syrien – og hvor du kan finde resultaterne fremover

Jeg var i Syrien i 10 dage, fra 5-15. december 2016.

På grund af en pludselig generel forandring i det syriske sikkerhedsapparat fik jeg mod forventning ikke mit visum forlænget da det var mit første besøg under krigen – eller det man i Syrien kalder “Krisen”.

Jeg var tre dage i Aleppo (10-13. december) under hvilke dens østre del blev endeligt befriet eller faldt, alt efter hvor man står og hvilke medier man anvender. Hér er Al-Jazeera’s rapport fra det område, Hanano, som jeg besøgte og som var kommet under regeringskontrol i slutningen 27. november.

Man kan bemærke at Al-Jazeeras perspektiv og kildevalg er ret klart negativ til den syriske regering eller pro-terror/rebeller.

Jeg vil gøre mine danske læsere opmærksom på at der af forskellige grunde var bedst mulighed for – mens jeg var der – at poste tekster og billeder på Facebook.

Det har skabt en omfattende diskussion og dér kan du indtil videre følge “slagets” gang.

De baggrundsanalyser, som vores stiftelse publicerer som TFF PressInfo, findes som altid på Den Transnationale Stiftelses blog på engelsk.

Jeg har set, hørt og følt en tragedie, der er større end f.eks. Sarajevo, Vukovar, Syd-Ossetien og Abkhasien, som jeg besøgt mens det gik hårdt for sig dér.

Som observatør må jeg også bearbejde Aleppo for mig selv og se om jeg kan få noget konstruktivt ud af det – se nogle veje ud af helvedet i retning af en fremtidig fred.

Det har været meget svært at kapere dén menneskelige lidelse, som de helt almindelige, sagesløse syriske borgere har været udsat for – både på grund af krigen og på grund af de økonomiske sanktioner, som vestverden straffer dem med.

hanano

Fra Hanano-distriktet i Østre Aleppo – mennesker står i kø for at vise sine dokumenter og derpå komme over til Vest for at få lidt humanitær hjælp af den syriske regering og hjælpeorganisationer – eller komme over til pårørende i den del af byen. © Jan Oberg 2016. Must under no circumstances be reproduced without prior contact with me.

 

Continue reading

Nordiske ledere i Det Hvide Hus og dansk uvidenhedsjournalistik

Hvad får vi egentlig at vide om det nordiske topmøde i Washington?

Svar: Andedamsjournalistik om middagen, salen, musikken, underholdningen og Lars Løkke Rasmussens morsomme (?) tale. Det er politik som et show – eller dække. Benovelsen over at blive modtaget med pomp og pragt i Washington er til at tage og føle på. Og sådan er det hele vejen på tværs af dansk medier inklusive Ritzaus Bureau.

Hvad savner vi i alle ledende medier – også Public Service-DR?  

En analyse af (og lænke til) det omfattende, detaljerede og exceptionelt lange fællesdokument, der viljesløst binder landene til USAs udenrigs- og militærpolitik og gør dette møde til alt andet end en festlig begivenhed for Danmark og de andre nordiske lande.

Der er faktisk tale om totalt knæfald for imperiets præmisser – langt hen ad vejen i strid med hensynet til de nordiske landes egne sikkerhedsinteresser. Og de nordisk ledere gør det med smil, stolthed og intetanende hvad dette kan indebære ad åre – men da vil de selv være borte.

Er en skeptisk vinkel på dette overhovedet tilladt i det stadigt mere homogeniserede og research-frie mediebillede?

Tilsyneladende ikke – altså må andre gøre opmærksom på den større sammenhæng og udføre public service og folkeoplysning.

I en tid hvor spændingen øger mellem Rusland og NATO er der brug for alt andet end den ganging-up, militær ekspansion, konfrontation og polarisering mod Rusland – og hårdt pres på f.eks. Sverige og Finland for at blive ikke bare de facto men også de jure medlemmer af NATO – som USA/NATO kører på i disse år med henvisning til Ruslands aggressive politik og annekteringen af Krim.

Ruslands militære udgifter er 11% af USAs og 8% af NATO ifølge SIPRIs statistik. Der findes Continue reading

Danskerne vil ikke have nye kampfly!

Politiko.dk fortæller torsdag den 21. april at det står sløjt til med befolkningens støtte til nye kampfly til en anslået indkøbspris på 30 milliarder kroner – eller 5,300 kroner per mand, kvinde og barn i vort land.

Opinionsundersøgelsen, foretaget af Wilke for Jyllands-Posten, viser 53% imod, 31% for og 16%, der ikke véd hvad de skal mene.

Selv med en antaget stor fejlmargen er der altså ingen tvivl om at danskerne i overvejende grad er imod at bruge pengene på disse fly – som for øvrigt anslås at ville koste yderligere 60-70 milliarder at bruge og vedligeholde i de cirka 30 år, de skal kunne fungere i.

Det er da en meget positiv nyhed. Giver håb.

Og hvis forsvarsministeren ikke kan komme med bedre argument end dem, han disker op med hér af intellektuelt slappeste type, så står vi ret godt “rustet.”

Det er jo den traditionelle historie om at russerne er en trussel – til forskel fra da Sovjetunionen var faldet sammen og Warszawapagten blev opløst. Ja tænk! – russerne har rejst sig lidt siden da!

Og hans andet argument er at vi må gøre som de andre – det vil sige USA i første række, nemlig at opruste og stå sammen. Men han glemmer at sige at Ruslands militære udgifter stadig er omkring 8% af NATOs!

Selv om målingen ikke skulle vær helt præcis er der i hvert fald noget at bygge modstanden på.


Flykøbet skal vi nu mobilisere en debat om overalt. Spred gerne lænken til denne artikel.

Jeg lover at skrive alt hvad jeg kan og hvor jeg kan få det ind.

Du må ringe, smse, skrive og snakke til politikere du kender, mediefolk og tale med alle andre om det hér. Opinionsrevolution! – vi må gøre det selv, medierne klarer ikke at lave en ordentligt, balanceret pro-et-contra folkeoplysning om disse fly (som de ikke gjorde det heller vedrørende Danmarks militære engagment i Syrien).

Og hvis vi alligevel få disse fly er skattevægring en oplagt vej. Hvis du er en familie på mor og far og 2 børn handler det om 25,000 kroner. Lad forsvaret samle pengene ind fra frivillige og crowdfunde – now the crowd isn’t so big…

Det er 11. time.

Lad os komme igang!

Danmarks krigsdeltagelse i Syrien er landsskadelig

Udsendt til 1600+ modtagere i Danmark og Sverige
inklusive 330 mediefolk i Danmark

18. april 2016

Og det er på tide at tage alvorlige ting alvorligt

Efter alt at dømme beslutter et flertal i Folketinget sig tirsdag den 19. april for at sende Danmark i krig for 6. gang.

Det vil blive endnu en forudsigelig fiasko.

Beslutningen bør betegnes som landsskadelig for Danmark selv, idet en sådan indsats med fly og specialstyrker er i klar strid med folkerettens ånd og bogstav og øger risikoen for terror mod Danmark.

Det er absurd at beslutte herom netop nu naar der for første gang er en våbenhvile og forhandlinger foregår i Geneve.

Forsvarsministeren har udtalt at civile kan dræbes hvis den militære “nødvendighed” tilsiger det – men der findes ikke nogen nødvendighed i at Danmark overhovedet skal føre krig i Syrien – der forresten ikke har truet eller angrebet Danmark eller bedt om vores hjælp.

Folkeretten som figenblad for kriminel aktivitet.

Nej, Danmark skal kun bombe fordi USA har bedt os om det og fordi vi har cirka den samme udenrigspolitiske selvstændighed i forhold til Washington – His Master’s Voice – som Østtyskland havde til Moskva op til 1989.

At være mere loyal med fremmed magt end med den dansk befolknings sikkerhedsbehov er ogsaa landsskadelig virksomhed.

For hver dræbt terrorist dernede vil der stille 5-10 nye, der er parate til at ofre deres liv. Men intet vestligt land er rede til at risikere kamptroppers liv for alle de flotte idealer Vesten har. Imidlertid kan højteknologisk overlegenhed ikke kompensere for den moralske byrde for massemord og ødelæggelse af hele lande og kulturer.

Der vil blive mere had til Vesten, boomerang-terror mod Europa, herunder Danmark. Og mængder af nye flygtninge – fordi der bag enhver flygtning staar en vaabenhandler og en militaristisk regering.

Det er blevet alt for let for danske ministre, folketingsmedlemmer, medier og store dele af befolkningen at gå i krig. Continue reading

Danmark skal ikke bombe – Video