Category Archives: konfliktanalyse

Terroren: Der er bedre veje end udenrigsminister Samuelsens krigskaffe

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger til DR den 4. juni 2017 at det ikke dur med “dialogkaffe” når man skal bekæmpe terrorisme.

Efter at 7 mennesker er blevet dræbt i endnu et angreb i London – hvis gerningsmænd og motiver vi endnu ikke kender – mener han ifølge Ritzau/DR at der skal sættes “hårdt imod hårdt”.

Samuelsen

Med denne tilgang – krigskaffe kunne man måske kalde den? – vil Danmark og udenrigsminister kun opnå at bidrage til mere terrorisme.

Den er helt gal i analysen af hvad problemet er, i fornægtelsen af vestverdens forkerte “krig mod terroren”, der siden 2001 har medført at 80 gange flere mennesker dør per år på kloden end før 9/11 (iflg. The Global Terror Index).

Siden 9/11 har medier og politikere kun talt om hvordan terrorhandlinger begås, hvem der begår dem og hvordan man kan gardere sig, første og fremmest ved at dræbe terrorister.
Continue reading

Konfliktanalyse og fred i Syrien

Frederikhavns Lokalradio ved den utrættelige, humanistiske Arne Hansen:

Hør den erfarne fredsforsker Jan Øbergs råd til alle interesseret i at skabe fred og afspænding. Stormagterne har kompromitteret sig mht. Syrien historisk og aktuelt.

Også derfor må vi i stedet styrke FN til at indsætte hundrede til halvanden hundrede tusind mand til neutralt at afvæbne alle der har våben og så må FN tage initiativ til at føre konsultative dialoger med krigsparterne i Syrien som skal munde ud i en fredskonference med alle parter også og ikke mindst fra det syriske civilsamfund…

Der er ingen militær trussel mod Danmark – medmindre vi selv er med til at skabe dem. (sendt i FLR-DIALOG d. 16. maj 2017)

AH

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Och det är då just vad de själva sysslar med.

DN

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017

bagar1

Inspelningen är uppdelad i två delar:

Del 1: Vittnesrapport från Aleppo
60 min.

Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien
45 min.

Bakgrund
10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt att se på konflikter på och ger förslag till den nödvändiga fredsprocessen.

Moderator
Anders Björnsson, författare

Datum
Lördag 25 februari kl. 14-16, Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm

Arrangörer
Föreningen Syriensolidaritet, Folket i Bild Kulturfront – Stockholmsavdelningen, FiB-juristerna m.fl.

Jan Öberg rapporterar
– Jag kunde fritt tala med vem jag ville, och fotografera som jag ville. Jag gick omkring utan säkerhet, polis eller annat skydd. Många tackade mig för att jag var i Aleppo vid befrielsen.

– Förstörelsen av Aleppo är värre än jag någonsin trott – efter att ha sett Sarajevo, Mostar och Vukovar. Den stora förstörelsen är från gatustriderna – en mindre del ifrån luften.

– Ingen av dem många jag pratade med hade sett de Vita Hjälmarna. Däremot träffade jag frivilliga från Syriens Röda Halvmåne som var mycket professionella.

– De jag pratade med uttryckte sin glädje över frihet efter fyra års belägring och uttryckte tacksamhet över regeringens och ryssarnas insatser.

Öbergs fotoberättelser
Se också Jan Öbergs fotoserier med bakgrunds- och förklarande text här.

TFF PressInfo och andra artiklar – av vilka många handlar om Syrien – finns på TFF:s blogg här.

Snak om Syrien på en måde der fremmer fred!

En “meta”-kommentar i Arbejderen til den dødfødte måde man diskuterer konflikter på, især Syrien.

Diskursen kommer aldrig frem til at sige noget væsentligt om fred – og den gavner ingen i Syrien, mindst af alt de uskyldige, der lider frygteligt i disse år.

Man kan faktisk snakke om tingene på en anden måde. Se hér!

(Kommentar i Arbejderen, 28. februar 2017).

arb

Keep focus on Aleppo and global dimensions of Syria

jibrin11

Soldiers and volunteers from Aleppo University hand out food to IDPs having come in from Eastern Aleppo. December 14, 2016 © Jan Oberg 2016

 

TFF PressInfo # 405 

Lund, Sweden – February 24, 2017
Failed conflict analysis

To analyse a conflict is as necessary as the diagnosis for the doctor: You either get to a solution/treatment or you don’t.

If the diagnosis is deficient, you don’t. You instead risk killing the patient.

And it’s deficient of you stare only at “evil” cells and blame the patient for a life style that has increased the risk that she would attract cancer.

That doesn’t bring healing.

A typical, deficient or irrelevant approach to international conflict is to a) focus on the violence but not the underlying conflicts its a symptom of; b) to apportion guilt and c) believe that we will solve the conflict if ‘good’ violence is used to defeat ‘evil’ violence.

After failed conflict analyses in Afghanistan, Serbia-Kosovo, Bosnia-Hercegovina, Iraq, Ukraine and Libya, Western politicians and subservient mainstream media have done it once again in Syria:

Contributed heavily to tremendous human suffering, made everything much worse than it was before and failed to achieve anything good.

 

Moral superiority lost

In terms of ethics, there exists no political goal whatsoever that can justify the killing of 300.000-400.000 people and the destruction of houses, livelihood, economy and milieus that has forced 7 million to flee inside the country and 5 million to leave the country – i.e. more than 50% of the population.

Yes, the “regime” and the “dictator” and Russia have participated in this destruction – very much so –  but it’s anyhow time to ask:

How does the West/NATO and its allies such as Saudi Arabia, Turkey, the Gulf States and Israel morally justify their contribution this the largest humanitarian crisis on earth since 1945 with 13 millon people in desparate need of humanitarian assistance.

It’s not only untrue, it is morally unacceptable to keep on blaming everything – everything – on one person and one leadership with no self-reflection.

The self-assumed Western moral superiority fell with the liberation of Aleppo.

 
Aleppo’s liberation: A golden opportunity for a new policy

The liberation of Aleppo is a golden opportunity to do just that.

But instead that turning point has been deliberately forgotten and the victims of the occupation of Eastern Aleppo have been disappeared by media and politics.

The war and destruction will continue because such a biased approach leads only in direction: More war.

Very soon, presumably, we shall witness US boots on the grounds. Massively.

There is woefully little constructive-creative peace thinking the whole way around the political and geographical spectrum.

And without a better vision, continued killing will look to many as the optimal way ahead. 

However, for the millions of victims in Syria it just isn’t.

Aleppo should become a turning point toward peace instead of more war.

 

jibrin1

From the Jibrin Reception Center in Aleppo, December 14, 2016. Note the footwear © Jan Oberg 2016

 

Geneva negotiations

One must fear that the negotiations just started in Geneva will not yield any better results than before – because they don’t build on a comprehensive understanding of this – hugely complex – conflict.

Even the way the tables are arranged is counterproductive…

TFF PressInfo # 405 walks you through a few principles of professional conflict analysis and provokes you to reflect a bit on:

a) What is it “we” have done so wrong and:
b) How can we help Syria’s people to stop an even deeper descent into hell.

 

TFF PressInfo # 405
Keep focus on Aleppo and global dimensions of Syria

TFF PressInfo # 404:
Unique Aleppo photos seen by 100.000+ but not in the mainstream media

See also the PressInfo 398 and 397 below.

TFF PressInfo 398: Syria and Aleppo: Old news media falling

TFF PressInfo 397: Syria’s destruction – When everybody thinks power and no one thinks peace.

Hjort Frederiksens Danmark og Honeckers Østtyskland

Der var en gang sikkerhedspolitik var vigtigt og krævede sagkundskab

Jeg er gammel nok til at huske danske politikere, der have kundskab om forsvar, sikkerhed og fred som f.eks. Lasse Budtz, Kjeld Olesen, Gert Petersen, Bilgrav-Nielsen, Jytte Hilden, Poul Hartling, Anker Jørgensen, Preben Wilhjelm. Nogle af dem skrev bøger om international politik.

Jeg kendte flere af dem, sad i Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, SNU, igennem 1980erne hvor der foregik en sober omend ikke revolutionerende debat baseret på kundskaber. Ingen nævnte nogensinde at Danmark burde deltage i krig.

Sådan er det ikke idag.

hjort

 

Hverken i politikken eller medierne bliver man noget ved musikken på at kunne noget om disse ting. Og det behøves måske heller ikke? Danmark lader sig jo helt underdanigt styre udefra på disse områder.

Forsvarsminister Hjort Frederiksen kan – som man har set for nylig i Clement og i dag på Danmarks Radios hjemmeside – kun gengive hvad hans embedsmænd har fortalt ham at han skal sige. Sådan ser det i alle tilfælde ud.

Og idag gælder det at ministeren deltager i NATOs forsvarsministermøde 15-16. februar.

De ting er bleve sagt ungefär sådan i et halvt århundrede. Og dét i sig selv udgør en slags sikkerhedsrisiko for Danmark. Continue reading