Intellectual nonsense about Syria

There should be a lower intellectual level to the statements by a US Secretary of Defence. There should be a debunking of the unethical behaviour that repeatedly state that there is only a political solution to Syria and continue to use only violence. There should be a discussion about international law here. There should be a discussion of what is […]

Read More →

“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017 Inspelningen är uppdelad i två delar: Del 1: Vittnesrapport från Aleppo 60 min. Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien 45 min. Bakgrund 10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt att se […]

Read More →