Category Archives: forsoning

“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017

bagar1

Inspelningen är uppdelad i två delar:

Del 1: Vittnesrapport från Aleppo
60 min.

Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien
45 min.

Bakgrund
10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt att se på konflikter på och ger förslag till den nödvändiga fredsprocessen.

Moderator
Anders Björnsson, författare

Datum
Lördag 25 februari kl. 14-16, Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm

Arrangörer
Föreningen Syriensolidaritet, Folket i Bild Kulturfront – Stockholmsavdelningen, FiB-juristerna m.fl.

Jan Öberg rapporterar
– Jag kunde fritt tala med vem jag ville, och fotografera som jag ville. Jag gick omkring utan säkerhet, polis eller annat skydd. Många tackade mig för att jag var i Aleppo vid befrielsen.

– Förstörelsen av Aleppo är värre än jag någonsin trott – efter att ha sett Sarajevo, Mostar och Vukovar. Den stora förstörelsen är från gatustriderna – en mindre del ifrån luften.

– Ingen av dem många jag pratade med hade sett de Vita Hjälmarna. Däremot träffade jag frivilliga från Syriens Röda Halvmåne som var mycket professionella.

– De jag pratade med uttryckte sin glädje över frihet efter fyra års belägring och uttryckte tacksamhet över regeringens och ryssarnas insatser.

Öbergs fotoberättelser
Se också Jan Öbergs fotoserier med bakgrunds- och förklarande text här.

TFF PressInfo och andra artiklar – av vilka många handlar om Syrien – finns på TFF:s blogg här.

Snak om Syrien på en måde der fremmer fred!

En “meta”-kommentar i Arbejderen til den dødfødte måde man diskuterer konflikter på, især Syrien.

Diskursen kommer aldrig frem til at sige noget væsentligt om fred – og den gavner ingen i Syrien, mindst af alt de uskyldige, der lider frygteligt i disse år.

Man kan faktisk snakke om tingene på en anden måde. Se hér!

(Kommentar i Arbejderen, 28. februar 2017).

arb

De udvalgte fås lidelser i stedet for medmenneskelighed og forsoning?

Statsminister Lars løkke Rasmussen udtaler om det grusomme angreb i Nice: “Vi er alle blevet ramt. Attentatet er ikke blot et angreb på Frankrig. Det er et klart angreb på de værdier, der danner grundlag for vores samfund.”

Det kan være at han har ret, men alligevel: Hvordan kan han vide det få timer efter at det er sket?

For det andet, hvorfor udtaler han kun sin medfølelse med Orlandos lidelser (og besøger den amerikanske ambassade) og Nice, men ikke f.eks. med Baghdad i forrige uge hvor over 200 blev dræbt?

asset.dr

Statsministeren lagde blomster ved den amerikanske ambassade

Danmark har med sin deltagelse i krigen og sanktionerne i Irak – under partikammeraten Fogh Rasmussens ledelse – været med til at tage livet af omkring 1 million sagesløse irakere.

Måske medfølelser med det irakiske folks uendeligt meget større lidelse – end Europas samlede lidelse i årevis – kunne bidrage en smule til forsoning?

Måske det ville sende et “signal” – som jo er så populært i internationale relationer – om at alle menneskeliv er lige værdige og derfor lige værdige til medfølelse.

I en tid hvor alle kun synes at mene at “vore egne” er de eneste at kere sig om.