///////

The Transnational – En global fredsportal à la gourmétrestaurant

Der er ikke sket så meget de sidste par måneder hér på bloggen, og det beklager jeg.

Forklaringen er den at jeg har været helt inde i hjemmeside-teknologiens mysterier og skabt en ny, omfattende, brugervenlig hjemmeside for Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, som jeg har ledt siden 1986.

Den hedder The Transnational og har magasin- eller avis-format.

Det er en privat og uafhængig forskningsbaseret tænke- og politik”tank”, der arbejder for det, der er FN’s højeste målsætning og regeringer på stribe blæser en hatfuld – nemlig at krig skal afskaffes og at fred skal skabes ved hjælp af fredelige midler.

Det står der faktisk i FN-Erklæringen.

At gøre os frie af censuren på sociale medier

I mange år havde vi blot en almindelig hjemmeside à la en brochure om TFF hvor der også fandtes en blog med artikler af TFF’s Associerede medarbejdere – omkring 60 rundt om i verden; forresten alle uaflønnede. Disse artikler blev sendt ud på sociale medier som Facebook, Twitter og Google+ og dér foregik debatten så, ikke hos os selv.

I 2017 fandt vi ud af at disse medier praktiserer censur og at de har mange andre problemer, ikke mindst med troværdigheden og det, der kaldes fake news.

Vi indså at der var en betydelig risiko for at vi i fremtiden ikke ville nå så langt ud i fremtiden som vi hidtil havde gjort også fordi det, der hedder “organisk spredning” er forsvundet – dvs. den naturlige udbredelse af materialer til de mange hvis man var flittig nok. Idag må man betale urimelige summer – urimelige for små idealistiske organsationer – til f.eks. Facebook for at en artikel skal have en bare rimelig spredning.

Det tog da heller ikke langt tid før vi pludselig kunne se et par mærkelig fænomener: de ting vi postede på Facebook nåede stort set kun folk i Danmark og Sverige hvor de førhen havde nået titusindvis per måned rundt om i den store verden.

Det der formentlig var sket var at Facebook havde ændret “algoritme” og dermed – bevidst eller ej, resultatet er det samme – have begrænset vore muligheder for at nå ud de mange med fredens budskaber.

Det andet var at Google Search gjorde det, der kaldes “de-ranking” – at placere lavere på en rangorden – med en lang række organisationer, der ikke vil røre fake news med en ildtang men alligevel rammes fordi vi er kritiske til den reelt eksisterende orden, til oprustning, krig og alt det dér.

Vi kom op med færre “hits” end tidligere og længere og længere nede på søgninger.

Det er da muligt TFF og de andre bare er røget med i mediernes i og for sig behjertede forsøg på at komme fake news til livs (hvilket man alligevel ikke kan på dén måde) men resultatet kan præcist betegnes med disse ord: En begræsning af udbredelse og dermed ytringsfriheden samt et forsøg på censur.

Hvad gør man så?

At vende en sådan massemedial lussing til noget konstruktivt – sådan:

• Vi gør stadig vore brugere opmærksom på nye TFF artikler, videoer, mediekommentarer etc. på de sociale medier og der foregår stadig en vis debat dér om dem – men debatten kommer fremover i hovedsagen til at foregå på The Transnational selv. Man kommenterer direkte under posterne – og kan dele dem derfra også. På denne måde gør vi os frie af den manipulation, som store selskaber og regeringer – ikke mindst USA og Israel – dokumenteret udøver mod organisationer som os.

Interesting too?  "Peace, Conflict, Democracy"

• Når vi alliegevel skulle bygge en ny hjemmeside kunne vi lige så godt gøre nogle helt nye ting samtidig. Så The Transnational består af:

a) Arkiver og historie for alt hvad TFF har prodceret siden 1986 – et af de største i verden baseret på fredsforsning.

b) Information om TFF – hvem vi er, hvad vi gør, hvordan og hvorfor.

c) Lænker til nyheder fra hele verden men med hovedvægt på mediekilder uden for de vestlige fordi vi må komme bort fra navlebeskuelsen og se hele verden og se os selv udefra også.

d) Lænker til steder hvor der findes intelligente analyser af det globale samfund – altså baggrund og sammenhænge, som kan bygge kundskab. Information er ikke nok, der må analyse, begreber og sammenhænge til for at skabe kundskab – og det behøves desperat i det samfund vi er ved at få – det post-litterære, altså det der bliver domineret af hurtige overfladiske argumenter, smart PR sprog, billeder i stedet for tekst og markedsført information der afviger mere eller mindre vidt fra fakta.

e) Lænker til inspiration om vor verden og dens mangfoldige, vidunderlige mulighed og til fredsforskning, lærebøger og meget andet som studenten og forskeren kan søge rundt i og den engagerede medborger kan dygtiggøre sig ved hjælp af.

f) Temaer baseret på en bred forståelse af fred – hvad der sker i forskellige regioner og lande samt til temaer, der alle har med fred, konfliktløsning, visioner, mulige fremtider, filosofi og kultur at gøre. Vi vil ikke være en politik- eller forskningsvirksomhed, der leverer det som så mange andre gør.

g) Kurateret materiale som indebærer at når vor bestyrelsesmedlemmer, Associerede eller jeg selv finder noget interessant og lærerigt på nettet, så konverterer vi det til en artikel Du kan bruge. Vi publicerer altså andre værdifulde analyser og baggrundsmaterialer end dem, TFF Associerede skaber – bliver mere inklusive og inddrager andre og klogere end vi selv.

g) Vi vil lægge grundstenen til en ny type global portal for bred fred og sammensatte perspektiver, der giver dig kundskab, håb og energi: reduktionen af alle typer af vold, kritik af dem, visioner om den fredeligere verden. Og for den verden der vokser frem i takt med at det amerikanske imperium bliver svagere.

Vi kører altså ikke på nogen måde inden for rammerne af et traditionelt vestligt akademisk og politisk paradigme.

h) Vi satser i den grad på holdbarhed og (selv)uddannelse og ikke kun på ren forskning eller på smarte debatter. På dialog og hjælpsomhed. Vore materialer skal kunne læses i mange mange år. De skal have det vedvarendes særlige kvalitet. De skal være ægte, personlige og – gerne – provokerende på den gode måde.

Den, der ikke tænker nyt og stort, bliver der ikke brug for i fremtidens verden. De traditionelle forskningsinstitutioner med altfor tætte bindinger til regeringer og erhversliv er på retur, det er de gamle former for medier og politik også. Den nye teknologi gør at vi for et latterligt lille årsbudget kan nå ud til mange og med diagnose, prognose og løsninger. Som konfliktlæger og hjælpe til at helbrede en verden der er dødeligt syg af voldens mange onde arter.

Hvad skulle ellers være formålet med det hele?

Interesting too?  Hvor har vores krige virket?

TFF – en lille stor organisation

Alt vi gør baseres på ganske almindelige menneskers økonomiske bidrag. For eksempel 5 dollars om måneden. Vi vil være folkefinanceret og forblive uafhængige af dem, der ødelægger mest her i verden – naturligvis med undtagelser, men alligevel: regeringer og store virksomheder og deres korporative, magtstræbende symbiose.

Det betyder at vi naturligvis ikke har resourcer bare i nærheden af de store forsknings- og uddannelsessteders. Vi er på den anden side den lille udsøgte gourmétrestaurant hvor de kan sammenlignes med de kedsommeligt, forudsigelige og lidet sunde produkter i fastfoodkæder.

Og sådan skal det være – den lille håndværker, der kan sin metiér på udvalgte områder og bygger på årtier af erfaring. Ikke stordriftens monotoni, rutiner og selv-gentagelse. Integritet, håndværk og principfasthed er gode overlevelsesværktøjer i en smækforvirret og på mange måder truende tid.

TFF ser videre – på tiden når det værste er ovre og en ny og bedre verden bliver en realitet. På et langt lavere voldsniveau og mere harmoni mellem mennesker, lande og kulturer – og med naturen.

Der er ikke andre som TFF, kun vi er som vi er. Og på den måde vi er det.

Vi tror på den model. Vi har udviklet den og overlevet med den siden 1986. Mange andre er faldet fra undervejs eler blevet lukket af autoritære beslutningstagere, der grundlæggende er rædde for mangfoldighed.

Hvad gør du så nu?

Ja, du besøger naturligvis The Transnational og giver dig lidt tid dér. Da sitet ikke engang er én måned gamle er der endnu nogle tomme “rum” – men fornem potentialet.

Du trykker på rigtigt mange lænker og ser dig omkring, bruger Search og Categories – læser lidt hist og pist. Og skriver https://transnational.live ned dér hvor du har brug for den – f.eks. i en mail til en ven.

Du skriver dig på under “Get the News” længst oppe på forsiden til højre. Kommentér hér og dér hvor du nu synes.

Læg mærke til at vi ikke har reklamer og ingen pop-up irritationer. Du skal kunne være på The Transnational i fred og ro og koncentrerer dig om det, der interesserer dig.

Og – nåja, det skal jo siges – du må sørme også godt trykke på “Donate” hvis du synes om det, du ser, og det idégrundlag, jeg har beskrevet ovenfor. Og hvis Du iøvrigt synes at verdens militære overforbrug og krige er noget møg, som er uforeneligt med en civiliseret og fredelig verden i hvilken dine børn og børnebørn skal have det godt.

Og fortæl så andre om den – on- og off-line, som man siger.

Og så siger vi tak og lover at fortsætte arbejdet for fred med fredelige midler. Uanset hvad der så måtte ske.

Træer skal plantes og frø skal sås. Hver dag. Og det vil de blive så længe vi kan.

For husk på at over alle skyer er himlen altid blå.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Steen Hildebrandts spark til de selvoptagede, selvtilfredse og forkælede danskere

Next Story

Mellemfolkeligt Samvirke deltager i krigen i Syrien

Latest from FN

%d bloggers like this: