Og igen på terroristernes side

MS

Ved sin nøje tilrettelagte Syrien-demonstration på Rådhuspladsen den 25. februar 2018 støtter Mellemfolkeligt Samvirke igen:

• systematisk brud på folkeretten – herunder splittelsen af en stat med voldelige midler – international våbenhandel og vestlig interventionism og regeringsforandring;

• terroristgrupper som med udenlandsk militær og politisk støtte i årevis har bidraget til usigelig ødelæggelse over store dele af Syrien;

• politiske aktører, der kun vil gennemføre sine målsætninger med våben og ikke ved forhandling;

• fornægtelsen af en stats ret – iflg. paragraf 51 i FN-deklarationen – at forsvare når det udsættes for international aggression;

• opsplitning gennem krig af den suveræne FN-medlemsstat Syriens territorium – herunder den officielle amerikanske politik for en “open-ended” tilstedeværelse i Syrien og USAs hastige, igangværende bygning af baser på en anden stats territorium;

• skabelsen af en kurdisk enhed på syrisk territorium ad voldens og ikke forhandlingens vej;

• falske humanitære terror-relaterede organisationer som De Hvide Hjelme ved brug af specielle billeder, talere og perspektiver, der passer som hånd i handske til “oprørernes” politik;

Dette ses blandt andet af at det kun er civilbefolkningerne i Ghouta, Idlib og Afrin, der skal tages demonstreres for men ikke for civilbefolkningen i de af regeringen kontrollerede områder – som f.eks. Damascus eller Aleppo – er blevet udsat for i årevis i denne internationale krig.

Jeg tror ikke der er noget ondt i det, det er formentlig sådan at MS ikke har kunnet finde kyndige eksperter hverken ude eller hjemme, der kunne have lavet det hele lidt mere vederhætigt, balanceret og holdbart.

Interesting too?  Hele Folketinget støtter militarisme i stedet for humanitære indsatser 

MS’s ledelse har trods alt haft god tid og mulighed for at gøre noget andet end det politisk korrekte – men uholdbart ensidige. Men har fremturet med samme politiske hældning angående Aleppo i december 2016 og den hovedløse busreklame i 2017.

Men vil støtte den officielle vestlige, sort/hvide tolkning og kommer indirekte og til at støtte den danske regerings bombing i Syrien, der også er i soleklar strid med folkeretten.

At den markedsførte “sandhed” om Syrien-krigen også er den, der har bedst klangbund i den almindelige befolkning, der ikke orker at se igennem propagandaen – ja, det giver jo denne politiserende approach en objektiv fordel i termer af større indsamling til organisationens sikkert udmærkede flygtningearbejde.

Spørgsmålet må vel alligevel være hvor langt det gode mål helliger de uhæderlige eller anti-intellektuelle og faktuelle midler?

Hvorom alting er er det trist at den stort set falske medie-fortælling siden 2011 har haft en sådan gennemslagskraft at dette show for én – gennemført fundamentalistisk, voldelig – side i en konflikt overhovedet kan finde sted og sikkert samle ganske mange i troen på at de dermed gør en indsats for de lidende i Syrien og en bedre verden.

Men vi lever i en tid hvor humanitære organisationer er blevet markedsførere af bestemte fortællinger, som også De Hvide Hjelme. Og MS herhjemme.

En tid hvor markedsføring og politisk korrekthed vejer meget tungere end kundskab og objektivitet. Ikke engang bestræbelsen derpå findes længere.

Ja, og så er der det dér med freden.

Som fredsforsker med godt 40 års akademisk og praktisk erfaring fra nok så mange konflikt- og krigszoner, også Syrien, må jeg protestere: Jeg finder brugen af dette mærke på dette link usømmelig, irrelevant og i den grad et falskneri.

Interesting too?  Om Rusland: Vesten har valgt ekspansion og konfrontation

Hvis man havde den tilstrækkelige sagkundskab på MS ville man f.eks. have læst hvad dette tegn står for på Wikipedia. Det kan faktisk ikke anvendes til støtte for én side i en krig!

Men går den så går den vel, ikke?

Og flot ser det jo ud – og hvem vil ikke gerne stille op på freden og humanismen på Rådhuspladsen? MS var jo engang en fredsorganisation.

28235153_10156131288934399_8057267439854505866_o

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

5 Comments

  1. Helt enig. Mellemfolkeligt Samvirke, men også Læger uden Grænser og Amnesti International har desværre allieret sig med de krigsophidsende neo-konservative i USA, der fører eller forbereder aggressionskrige mod USA’s fjender: Syrien, Libyen, Yemen, Iran, Rusland m.fl. Og alle politikere på Christiansborg følger trop og da fredsbevægelsen er tam og har svært ved at finde sine ben må vi ufortrødent blive ved med at udbrede fredens budskab.

  2. Ja helt enig…og hvorfor er der ingen, der spørger. Hvorfor overgiver oprørerne sig ikke? De har været belejret i årevis ser det ud til. Civilbefolkningen har næppe syntes det var vigtigere at holde ud – end at udholde belejring og konstant angst – De oprørere er en lille militant gruppe når de ikke overgiver sig, men bruger civile som skjold og propaganda 9nstrument.

  3. Enig…man taler kun om “oprørerne” og undlader at nævne at det er islamistiske terrorgrupper som vi indføre et Sunni diktatur i Syrien. At Assad styret er voldeligt ved vi, men det kæmper også en overlevelseskamp for et sekulært Syrien, herunder også beskyttelse af de kristne og andre mindretal.

    • Mange tak, Ingrid Steinitz – nej, så længe jeg har en hjerne vil jeg ikke lade nogen vaske den 🙂 – tak for henvisningen til Michel Chossudovsky. Vi har kendt hinanden siden 1980erne og han er Associate i vores stiftelse – og uafhængig som vi. Forresten, hvis du vil være sikker på at få nye artikler hér på min personlige blog, så kan du jo abonnere, som du sikkert véd. Hvis du vil have meddelelser når vi poster nye interessante ting på stiftelsen nye, brede fredsplatform – https://transnational.liv – så gå ind dér og skriv din e-mail ind på forsiden længst oppe til højre. Alt godt – Jan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

The Transnational – En global fredsportal à la gourmétrestaurant

Next Story

Er DR-nyheder verdensblind og holdt op med at tale om vigtige ting?

Latest from Dansk politik

%d bloggers like this: