Category Archives: EU

Good: EU will honour the deal with Iran

Happy to speak positively about the EU foreign policy chief’s commitment to stand by the nuclear deal with Iran – a clear signal also to Trump.

That’s good – the alternative could very well be war.

The refugee mis-handling and the EU’s decline

Imagine a Middle East with no weapons!

Here a few comments on Erdogan’s recent attack on the West for supplying arms to the Kurds.

Funny that Turkey’s president should accuse someone else for weaponizing a conflict. At the same time as Turkey does it and is also involved in two wars outside itself – Iraq and Syria – and one inside against the Kurds.

In this short interview I seek to raise the imagination: Since the weaponization of conflicts is a cancer on the world, imagine that a God-like magnetic force that could suck up each and every weapon in the Middle East, what would happen?

They would be forces to sit down and talk!

And one more point I did not get around to say: The world’s cancerous arms industry and criminal arms traders – governmental as well as private – would go out of business and many end up behind bars.

In short, a much better world.

Den nye verden

Blogartikel til Arbejderen, 23. oktober 2016

Den nuværende periode i menneskehedens historie vil blive svær at forklare for fremtidens historikere – hvis der da findes nogle.

Hvordan kunne det gå så skridt så hurtigt og på alle fronter for dén Vestverden, der efter 2. verdenskrig stod med alle kortene på hånden?

Hvordan kunne det amerikanske imperium, der byggede på frihed og demokrati, overhovedet styrte sammen dér tilbage i 2026?

Den vestlige NATO-baserede verden kunne ånde lettet op da Sovjetunionen og Warszawapagten var blevet opløst i 1989. Den havde vundet ideologisk – ingen ville siden have sovjetkommunisme – og økonomisk – Rusland producerede ingen attraktive forbrugsvarer – og militært. Ruslands militærudgifter var bare 8% af NATOs mod Warszawapagtens 75% af NATO førhen.

Den Kolde krig forsvandt lykkeligt nok uden Varm Krig eller atomvåbenbrug. En ny verden blev mulig. Ondskabens imperium, som præsident Reagan havde kaldt Kreml-systemet, var borte. Alle talte om fredens ”dividende”.

Men kun godt 25 år senere var verden gennemsyret af angst, terror, konfrontation, had, racisme, miljøkatastrofer, flygtningestrømme, markeds-økonomisme, militarisme og ting som ufatteligt dybe indkomstkløfter, mindskende velfærd og en vigende tro på demokratiet – samt indskrænkelser hele vejen rundt af den frihed, som netop denne ’frie verden’ stod for. Continue reading

On Syria: Change the Russia-NATO discourse

The horror in Nice and elsewhere

Jan Oberg comments on Iranian PressTV (July 19, 2016) some 11 minutes into this program.

“The War On Terror is history’s most stupid and counterproductive. If the terrorism problem has increased about 80 times since 2001 we should be intellectual and decent enough to ask ourselves: What are we doing wrong? Nobody asks this question and it will end us up in hell.”

PTV

Turkey coup as one more problem for NATO

Comment on Russia Today, July 16, 2016