Category Archives: Sweden

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Och det är då just vad de själva sysslar med.

DN

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

May 1: Where are the workers in the struggle for peace? Nowhere it seems!

Discussing NATO with a former U.S. Ass. Sec. of Defence

A 30 min debate about NATO, Ukraine, Crimea, Yugoslavia, Syria the eternal enemy images and the – obsolete – philosophy on which NATO builds.

Time for something new, I argue in the debate with former U.S. Assistant Secretary of Defence under Reagon, Mr. Lawrence J. Korb who at the time was in command of 70% of Pentagon’s budget.

Here in TFF PressInfo # 403  is a little longer text about this debate and there is also a little about my experience and policy vis-a-vis the media.

“Shadow World” – on your tax money

I’ve felt deeply touched by Johan Grimonprez’ brilliant and frightening documentary “Shadow World” which is based on Andrew Feinstein’s book with the same name.

I want to share it with my readers and here is all about the book and the movie. It was shown in November 2016 by Swedish Television with Swedish text but is due to be taken down a couple of month later.

shadowold

It will help you understand US foreign policy, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria and all the rest in 90 minutes.

You may of course choose to put your head in the sand and avoid it thinking of such things.

But it’s this criminal system that will shape our – your! – future and end freedom, democracy, development, international law, security and peace as we have come to know it…

  • that is, if you don’t join hands with millions around the word and do something about it.

And all you probably do about it at the moment is to enable it to be even more destructive.

Because it is all based on your tax money.

 

“Peace, Conflict, Democracy”

The West leaves, a multi-polar world comes

Jan Øberg – Video lecture – Part 1/3

NATO’s confrontational policy

On June 15, 2016 I participated in a discussion with Mike O’Hanlon from the Brookings Institution on CCTV America – China’s international TV station in the U.S. with up to 75 million viewers. The discussion was lead by Anand Naidoo.
You can watch it here.

461

Criticizing the Sweden-NATO Host Nation Support Agreement

– voted through the Swedish Parliament on May 25, 2016 with an overwhelming majority
One of more comments to come… on LifeTV in Russia.