Category Archives: Nordic area

Nordiske ledere i Det Hvide Hus og dansk uvidenhedsjournalistik

Hvad får vi egentlig at vide om det nordiske topmøde i Washington?

Svar: Andedamsjournalistik om middagen, salen, musikken, underholdningen og Lars Løkke Rasmussens morsomme (?) tale. Det er politik som et show – eller dække. Benovelsen over at blive modtaget med pomp og pragt i Washington er til at tage og føle på. Og sådan er det hele vejen på tværs af dansk medier inklusive Ritzaus Bureau.

Hvad savner vi i alle ledende medier – også Public Service-DR?  

En analyse af (og lænke til) det omfattende, detaljerede og exceptionelt lange fællesdokument, der viljesløst binder landene til USAs udenrigs- og militærpolitik og gør dette møde til alt andet end en festlig begivenhed for Danmark og de andre nordiske lande.

Der er faktisk tale om totalt knæfald for imperiets præmisser – langt hen ad vejen i strid med hensynet til de nordiske landes egne sikkerhedsinteresser. Og de nordisk ledere gør det med smil, stolthed og intetanende hvad dette kan indebære ad åre – men da vil de selv være borte.

Er en skeptisk vinkel på dette overhovedet tilladt i det stadigt mere homogeniserede og research-frie mediebillede?

Tilsyneladende ikke – altså må andre gøre opmærksom på den større sammenhæng og udføre public service og folkeoplysning.

I en tid hvor spændingen øger mellem Rusland og NATO er der brug for alt andet end den ganging-up, militær ekspansion, konfrontation og polarisering mod Rusland – og hårdt pres på f.eks. Sverige og Finland for at blive ikke bare de facto men også de jure medlemmer af NATO – som USA/NATO kører på i disse år med henvisning til Ruslands aggressive politik og annekteringen af Krim.

Ruslands militære udgifter er 11% af USAs og 8% af NATO ifølge SIPRIs statistik. Der findes Continue reading

Vi har en verden, der skaber frygt

Den 7. maj offentliggjorde dagbladet Information dette interview lavet på fremragende vis af Line Vaaben. Det tager udgangspunkt i Taksøe-Jensens udredning om danske udenrigs- og sikkerhedspolitik – men lander omkring lidt mere personlige aspekter.

Inf

Fredsarbetets nödvändighet…

Föredrag på Nordiskt Fredsmöte – 28:e februari 2016

We don’t want walls anywhere

Wall_II_PhSh

Wall # 1 – © Jan Oberg 2015

 

The UN Charter states clearly:

• The equal rights of men and women
• The equal rights of nations large and small
• The norm to bring about peace by peaceful means

The Universal Declaration of Human Rights states clearly:

• The norm that all human beings are born free and equal in dignity and rights without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
• That everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

So why do our governments spend close to US$ 2000 billion per year on arms?

Why do we have to witness all these wars, most of them interventionist NATO/Western  wars in the Middle East?

Why has violence forced 60 million people, the equivalent of Italy’s population, from their homes, their number growing rapidly?

Why do governments send asylum seekers back to life-threatening risks? Why does Sweden violate the Dublin Convention to get rid of asylum-seekers?

Because our governments don’t give a damn about international law and its foundation in the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights.

This is what we must say: We don’t want walls anywhere. Period!

No, we don’t want new walls in Europe or anywhere else.

We want no wall between Denmark and Sweden either.

We want less war and thus less violence. We want more globally mixed communities by people coming to other countries, not as refugees but as fellow global citizens. We want unity in diversity and not unity in conformity.

Walls is violence. Walls is discrimination – by those who build them. Walls are violations of law and humanity’s needs and rights.

It’s a simple as that.

Tear down your inner and outer walls! Do it fast – before nationalism, greed, racism and more wars become mainstream, feeding upon each other – and destroying our civilisation.

 

 

Hvordan Danmark blev en krigsførende nation

Trykt i tidsskriftet Ræson 4/14

I politisk forstand eksisterer det Danmark jeg voksede op i ikke mere. Det var et land hvor man i rimeligt omfang troede på humanisme, på retfærdighed, ligeberettigelse, velfærdsstat og på at snakke om tingene. Selvom vi var med i NATO så skulle konflikter løses i overensstemmelse med folkeretten og ved at snakke om tingene.

Idag er Danmark ledende på to områder, som mange i min generation dengang ville have forsværget at vi nogensinde ville røre med en ildtang: fremmedfjendtlighed og militarisme. Selvom der er en sammenhæng mellem disse to ting så skal jeg i det følgende i en slags listeform svare på det spørgsmål Ræson har stillet mig: Hvad er det for en udvikling der er sket i DK’s syn på verden og militær magtanvendelse de sidste 25 år?

Man kunne også spørge: Hvorfor er den aktivistiske udenrigspolitik i første række militær? Hvorfor er det moralske argument om at vi ”må da gøre noget når” kun relevant dér hvor F16 kan bruges men ikke dér hvor fattigdommens og fejludviklingens problemer tager tusinder af liv hver dag?

Punkterne, der dækker de nævnte 25 år – altså tiden siden den gamle kolde krigs afslutning i 1989 – er ikke prioriterede. Alting hænger sammen og den lineær tænkning samt enkel kausalitet af typen A forårsager B forårsager C er forældede begreber.

Det globale perspektiv. Alt uden for EU, altså sådan cirka 93 % af verden – er blevet nedprioriteret i medier og politisk debat. Jo mere globalisering, jo mere er Danmark (jeg véd godt det er en generalisering!) blevet selv/nationalt-orienteret og kombinerer hygge med fornægtelse af de store problemer menneskeheden står overfor.

Efterkrigsgenerationen. Politikere har ingen erfaring af krigen, mange var endog børn eller unge da Muren faldt. Hvis der findes en afsky eller frygt for krigens gru så er den tilstede via medier – og krigen finder sted på behagelig afstand i kulturer vi stort set ikke forstår men nok synes skal ændres af det mere civilisatorisk overlegne Vest. Og går dét så helt galt som i Irak så havde vi i hvert fald gode intentioner.

Socialdemokratiet. Det i en vis forstand historisk samfundsbærende parti i de nordiske lande har opgivet alt hvad der fandtes i bevægelsen af solidaritet, nedrustning, retfærdighed og engagement ude i den store verden. Det er som P. O. Engquist vist har formuleret det et parti, der ikke længere har en historie at berette.

Det radikale venstre. Traditionelt anti-militaristisk, nu pro. Når man ser på Danmarks krige er det gamle spørgsmål jo stadig relevant: Hvad skal det nytte? Det var S og R der, personificeret ved Nyrup Rasmussen og Niels Helveg Petersen, i 1999 gjorde to fundamentale ting: blæste på FN og bombede Jugoslavien og dermed åbne for alt, der siden er sket.

Kundskab blandt politikere. For et par årtier siden havde vi en række politikere på tinge, der havde den store verden og sikkerhedspolitik som specielt kundskabsområde Continue reading

The alleged Russian sub was a civilian plastic boat. And. . . ?

Swedish Admiral Admits ‘Russian Submarine’ Was Actually Civilian Boat” • The Moscow Times

One wonders how many Swedes were seduced to believe that this was a Russian thing? And how many million dollars that search cost – and what effect such a “mistaken” photo had in terms of strengthening the Swedish military, increasing the budget and having the Nordic countries gang up to “deter” Russia. Good Lord, pure fearology – but with a purpose.

We shall now await an apology from all Swedish media which without the slightest research just reproduced the military information at the time, no questions asked about the basics.

This Admiral and his revelation will probably not go out over the whole world but those who see it, I guess, will think: Oh how the Swedish military is making a fool of itself. First such a stupid photo, then 6 months to reveal the blunder! (This story was also reported in Swedish by Dagens Nyheter).

The Nordic defence ministers letter isn’t helpful at all

Stubb and Tuomioja rush to reassure after Russian statement: “Nothing to worry about” | yle.fi To old-fashioned politics, security is still predominantly about weapons, military activities and “signalling”. It’s not about dialogue, human security and quickly opening up areas of co-operation which could help bring about mutual understanding.
One way of interpreting this Nordic defence co-operation push is to see it as a way to politically provoke Russia to say something that sounds threatening and thereby get more Swedes and Finns to accept NATO membership. It is fundamentally not in any Nordic country’s interest to create more tension and confrontation than there already is due to the Ukraine conflict.