Fredsarbetets nödvändighet…

Föredrag på Nordiskt Fredsmöte – 28:e februari 2016

Interesting too?  “I Öster stiger den nya världen upp, i Väst går den gamla ned…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.