Fredsarbetets nödvändighet…

Föredrag på Nordiskt Fredsmöte - 28:e februari 2016