Category Archives: Mediekritik

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Och det är då just vad de själva sysslar med.

DN

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

Lost peace and fake news

By Jan Oberg

Proud to join “Middle East With Naskah Zada” at her program in New York and talking about the reasons that peace has become so ‘unpopular’.

Touching also upon international law, the new Cold War and the increasing U.S. involvement in Syria.

Peace plan for Syria – first steps

A quick comment – expressive of a slight frustration.

It doesn’t even occur to the reporter – the Washington Post’s bureau chief in Beirut – that she is talking about international aggression. Can everybody just use Syria for whatever games they please?

Welcome to follow me on my new public page.

 

“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017

bagar1

Inspelningen är uppdelad i två delar:

Del 1: Vittnesrapport från Aleppo
60 min.

Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien
45 min.

Bakgrund
10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt att se på konflikter på och ger förslag till den nödvändiga fredsprocessen.

Moderator
Anders Björnsson, författare

Datum
Lördag 25 februari kl. 14-16, Bagarmossens Folkets Hus, Stockholm

Arrangörer
Föreningen Syriensolidaritet, Folket i Bild Kulturfront – Stockholmsavdelningen, FiB-juristerna m.fl.

Jan Öberg rapporterar
– Jag kunde fritt tala med vem jag ville, och fotografera som jag ville. Jag gick omkring utan säkerhet, polis eller annat skydd. Många tackade mig för att jag var i Aleppo vid befrielsen.

– Förstörelsen av Aleppo är värre än jag någonsin trott – efter att ha sett Sarajevo, Mostar och Vukovar. Den stora förstörelsen är från gatustriderna – en mindre del ifrån luften.

– Ingen av dem många jag pratade med hade sett de Vita Hjälmarna. Däremot träffade jag frivilliga från Syriens Röda Halvmåne som var mycket professionella.

– De jag pratade med uttryckte sin glädje över frihet efter fyra års belägring och uttryckte tacksamhet över regeringens och ryssarnas insatser.

Öbergs fotoberättelser
Se också Jan Öbergs fotoserier med bakgrunds- och förklarande text här.

TFF PressInfo och andra artiklar – av vilka många handlar om Syrien – finns på TFF:s blogg här.

Snak om Syrien på en måde der fremmer fred!

En “meta”-kommentar i Arbejderen til den dødfødte måde man diskuterer konflikter på, især Syrien.

Diskursen kommer aldrig frem til at sige noget væsentligt om fred – og den gavner ingen i Syrien, mindst af alt de uskyldige, der lider frygteligt i disse år.

Man kan faktisk snakke om tingene på en anden måde. Se hér!

(Kommentar i Arbejderen, 28. februar 2017).

arb

Hjort Frederiksens Danmark og Honeckers Østtyskland

Der var en gang sikkerhedspolitik var vigtigt og krævede sagkundskab

Jeg er gammel nok til at huske danske politikere, der have kundskab om forsvar, sikkerhed og fred som f.eks. Lasse Budtz, Kjeld Olesen, Gert Petersen, Bilgrav-Nielsen, Jytte Hilden, Poul Hartling, Anker Jørgensen, Preben Wilhjelm. Nogle af dem skrev bøger om international politik.

Jeg kendte flere af dem, sad i Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, SNU, igennem 1980erne hvor der foregik en sober omend ikke revolutionerende debat baseret på kundskaber. Ingen nævnte nogensinde at Danmark burde deltage i krig.

Sådan er det ikke idag.

hjort

 

Hverken i politikken eller medierne bliver man noget ved musikken på at kunne noget om disse ting. Og det behøves måske heller ikke? Danmark lader sig jo helt underdanigt styre udefra på disse områder.

Forsvarsminister Hjort Frederiksen kan – som man har set for nylig i Clement og i dag på Danmarks Radios hjemmeside – kun gengive hvad hans embedsmænd har fortalt ham at han skal sige. Sådan ser det i alle tilfælde ud.

Og idag gælder det at ministeren deltager i NATOs forsvarsministermøde 15-16. februar.

De ting er bleve sagt ungefär sådan i et halvt århundrede. Og dét i sig selv udgør en slags sikkerhedsrisiko for Danmark. Continue reading

School in an Aleppo factory

The occupiers denied children education. Now they get it.

school1_phsh

 

TFF’s first four photo series from Aleppo have been seen by 95,000 people so far and been featured in online magazines from Vietnam to California, among them a German site with a million visitors daily.

Above is the fifth story.

It’s about the terrible, systematic destruction of this UNESCO World Heritage site but also about an Aleppo businessman who turned his damaged factory into a school for 1500 children.

It had been damaged by the Free Syrian Army and al-Nushra who looted it and then used it as HQ.

It’s situated in the Sheikh Najjar Industrial City outside Aleppo that – before the militant/terrorist occupation – represented no less than 50% of Syria’s total industrial production.

During two years, these children received no education. Now they do. And hope is slowly coming back.

This photo story ends with some “civilisational questions” by Jan Oberg who also took the photos.

This is the kind of story Western mainstream media don’t bring for reasons one must assume are political.

But TFF does. Because it is a free research think tank.

We focus on the conflict and civil society where media are obsessed with violence and war criminals.

We look at peace opportunities where others spend their energy on blaming one or the other but have no ideas on how to solve underlying conflicts and make peace.

TFF doesn’t work for this or that violent party but for the UN Charter norm of peace by peaceful means. That is, for the innocent, suffering people in Syria – the largest humanitarian crisis since 1945:

Such as these wonderful, innocent children whose story deserves to be told.