///

NATO i Vilnius: Vi har droppet dig, Ukraine! Endnu et PR topmøde på vejen til splittelse og opløsning

1

NATO kommer ikke til at optage Ukraine som fuldgyldigt medlem. Sandsynligvis aldrig. Alle udsagnene om at få landet ind og om dets retmæssige plads i NATO er sukkerovertræk. NATO kan ikke sige det, men ved nu, at Alliancens uigennemtænkte løfte i 2008 om at gøre Ukraine til medlem er lige så dødt som løfterne til Gorbatjov om, at alliancen ikke ville blive udviddet med ‘en tomme.’

Alle NATO’s ord om militærpakker, G7-sikkerhedsassistance, en reformvej, der skal udarbejdes og ingen tidsplan, det nye NATO-Ukraine-råd med såkaldte ‘ligestillede’ partnere, langsigtede forpligtelser osv. – var alt sammen ord fra et grusomt diplomati, der skulle berolige en meget skuffet Zelensky.

Oprindeligt publiceret på TFF’s The Transnational den 12. juli 2023

2

Den ukrainske præsident vil også have forstået nu, at USA har opnået, hvad det ønsker: Økonomiske aftaler med Ukraine om dets ressourcer, enorm gæld og en meget høj pris, som Ukraine og de europæiske NATO-lande skal betale – våben og energi, overgangen til en krigsøkonomi og afskæringen af Rusland, også ved ødelæggelsen af Nord Stream. Ukraine vil være et afhængigt land i generationer – og, som ødelagt, af mindre værdi for Rusland som en fremtidig partner.

Det er ikke underligt, at det russiske flagskib RT lige efter topmødet offentliggjorde Timofey Bordachevs spot-on artikel “Here’s why the US may never allow Ukraine to join NATO. Kiev må se nogle dårlige nyheder i øjnene – for første gang er NATO-udvidelsen blevet en trussel mod Washington selv.”

Det er heller ikke så underligt, at præsident Biden jokede med Zelensky: “Den dårlige nyhed er, at vi ikke går nogen steder. Du hænger på os!”

3

Ikke mindst presset af Biden har NATO endelig erkendt, hvad masser af amerikanske og andre eksperter har sagt i mere end 20 år: I kan bryde jeres løfte om ikke at udvide NATO fordi Rusland er en dværg, men I må aldrig prøve at inkludere Ukraine. Autisme og hybris tvang alligevel NATO til at begå sin største bommert siden 1949.

Hvordan kan vi vide det? Fordi ordene fra disse advarsler nu bliver gentaget af dem, der ikke ville lytte førhen: At få Ukraine med i NATO ville betyde fuld krig med Rusland, den næststørste atommagt på jorden, som også besidder enorme ressourcer og har en stærk historisk modstandsdygtighed.

4

Så alliancen – der aldrig har været tynget af etik eller intellektualisme, for slet ikke at tale om langsigtet konsekvensanalyse – vil nu på det højeste niveau af kynisme bruge Ukraine, der aldrig bliver medlem af NATO, som et redskab til at svække/besejre Rusland (og ikke få nogen NATO-soldater såret eller dræbt).

5

NATO hober forsikringer og pæne ord op til støtte for Ukraine, men har nu tilføjet civile “betingelser”, som ikke er defineret, og det kan de gøre, så længe det er nødvendigt – for nu at bruge den vending, Vesten anvender om sin militære støtte til Ukraine.

6

NATO har erkendt – igen bag scenen – at bevæbning af Ukraine for at svække/besejre Rusland simpelthen ikke kommer til at ske – ingen i Vilnius synes at have nævnt den igangværende militært mislykkede ukrainske offensiv.

7

Ukraine og dets præsident Zelensky er marionetter på USA/NATO’s snor. Da han var på vej til Vilnius, skrev Zelensky ordene “absurd” og “uden fortilfælde” om det faktum at der ikke var nogen dato for hans lands medlemskab. Med en smule normal empati var det ganske menneskeligt forståeligt. Tingene går galt for ham derhjemme, og han får ikke det, han mener, han har brug for til at kæmpe for Ukraine, ja – men endnu vigtigere til at udkæmpe NATO’s krig mod Rusland.

Men diplomaterne irettesatte ham, han var gået for vidt, og han blev skåret ned til den størrelse, han viste på pressekonferencen med Stoltenberg – fuld af ros og kun en afdæmpet antydning af, at han ikke fik det, han havde håbet på. Skuespilleren i ham vidste, hvordan han skulle håndtere dén penible situation. Englands arrogante forsvarsminister sagde endog at han burde være mere taknemmelig…

8

Efter hvad jeg har kunnet se på nettet, stillede de overvejende vestlige mainstream-medier (MSM) aldrig et eneste kritisk spørgsmål; flere af spørgsmålene på pressemødet gik snarere i retning af: Hvorfor gør NATO ikke mere for at hjælpe Ukraine militært?

Hvor sigende for det Militær-Industrielle-MEDIE-Akademiske Kompleks, MIMAC. Og naturligvis bliver ingen sluppet ind, som er kendt for at stille kritiske spørgsmål.

9

Stik imod alle forudsigelser skiftede Tyrkiets præsident Erdogan mening tre gange den 11. juli og vendte 180 grader for at acceptere Sverige i NATO. Man må undre sig over, hvad han fik i bytte – vi kender til F-16-fly fra USA og en vis åbenhed i EU – mens han sandsynligvis ikke er det mindste inereresseret i EU medlemsskab længere.

Men hvad mon han fik af lille Sveriges statsminister Kristersson? Det vil tiden vise. Den slags studehandler er ikke ligefrem med til at øge alliancens værdighed og troværdighed.

10

Det vrimlede med vrangforestillinger og selvbedrageri dér i Vilnius. I sine afsluttende bemærkninger sagde Stoltenberg, at “Ukraine nu er tættere på NATO end nogensinde.” Det er ikke sandt. Dette møde handlede om NATO’s kolde fødder og manglende lyst til at betale prisen for at gøre landet til medlem, som det lovede for 15 år siden.

Han sagde, at “NATO er mere forenet end nogensinde.” Det er ikke sandt. Det er en selvforstærkende formulering, som Stoltenberg – en mand, der aldrig bliver træt af at gentage sig selv – har brugt en zillion gange før.

Han sagde, at “NATO er en regional alliance, men vi står over for globale udfordringer.” NATO’s egen traktat indeholder ikke så meget som én bestemmelse om at engagere sig uden for den transatlantiske region. Resten, herunder udvikling af “partnere” (endnu et ord, der ikke eksisterer) og planlægningen af at oprette et NATO-kontor i Tokyo, ligger 100% uden for traktaten, og lovligheden af NATOs politik bør undersøges af en ekspertkommission hurtigst muligt.

Han sagde, at “Beijings globale selvhævdelse og Moskvas krig mod Ukraine kræver endnu tættere koordinering mellem NATO, EU og Indo-Pacific-partnerne, og at de vil arbejde endnu tættere sammen og stå stærkt for den regelbaserede internationale orden.” Det er ikke sandt. Kyndige mennesker uden et politisk mandat ved, at Kina ikke er selvhævdende i den forstand, at det truer NATO nogen steder.

De ved også, at den “regelbaserede orden” betyder USA’s regler – som det altid for egen del kan bortse fra når det ønsker det – i skarp kontrast til, hvis NATO havde henvist til FN-pagten (som NATO’s traktat er baseret på) eller international lov.

Stoltenberg må være blevet instrueret af (Brain)Washington i at sige “regelbaseret orden”.

11

Rusland kan slappe lidt af nu – men vil selvfølgelig sige, hvad det alligevel skal sige.

12

I modsætning til, hvad der er blevet annonceret, er der ingen nye løfter om militærudgifter – det bizarre mål på 2% af BNP fastholdes som et minimum. Hvorfor bizart? Fordi et militærbudget besluttes professionelt ud fra omfattende trusselsanalyser og prioriteringer og ikke ud fra økonomiske op- og nedgange. Men sådan er det intellektuelle niveau i NATO, hos medlemmerne og i medierne.

13

Forvent, at krigen i Ukraine langsomt, men sikkert vil forsvinde i de vestlige MSM fra nu af. Det går ikke som Vesten havde tænkt sig. Og USA/NATO-medlemmerne ved, hvordan de skal efterlade lande i kaos – fx Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Yemen… Og medierne hvornår de skal glemme – som Syrien efter December 2016 da Østre Aleppo var blevet befriet og regimeforandrings-projektet var endeligt færdigt.

14

Ord som våbenhvile, forhandlinger, fred, fredsbevarelse, FN, OSCE, forsoning, fælles sikkerhed, europæisk freds- og sikkerhedsreform, at holde kanaler åbne til Kreml – you name them – blev aldrig nævnt. Undtagen på en sofistikeret måde af Ungarns premierminister Orban, som i Vilnius erklærede sin fulde støtte til et defensivt, traktatbundet NATO, som ikke længere eksisterer.

Hvis NATO ikke kan bruge sådanne ord og den tankegang, de indebærer, har allliancen simpelthen ingen fremtid. Ingen konflikt af denne type kan nogensinde løses på slagmarken. Men Stoltenberg har jo tidligere formuleret sig i retning af at våben leder til fred…

15

Vilnius-kommunikéet indeholder ikke mindre end 90 artikler med den – mærkelige – underoverskrift, at “The NATO Invitee associates itself with this Communique” – er det Ukraine, der ikke er blevet inviteret med i alliancen, eller hvem?

Det indeholder en næsten ubegrænset, uudholdelig selvros, erklæring om sine egne ædle mål, dæmonisering af Kina og andre – mens det fortæller, at Rusland ikke har nogen grund til at se NATO som en trussel …

Det gentages, at NATO vil “sikre vores kollektive forsvar mod alle trusler, uanset hvor de kommer fra, baseret på en 360-graders tilgang, for at opfylde NATO’s tre kerneopgaver: afskrækkelse og forsvar, kriseforebyggelse og -styring samt kooperativ sikkerhed.” Det betyder selvfølgelig, at NATO bliver global … bare kald nogen en trussel, og så kan det forældede NATO begynde at opfylde sin eneste nutidige mission/raison d’etre: At ekspandere for ekspansionens skyld.

Selv om kommunikéet er skrevet af veluddannede mennesker og godkendt af alle NATO-ledere (og den inviterede), er antallet af selvmodsigelser og gentagelser af gamle mantraer virkelig forbløffende. Et tegn på politisk træthed, de samme gamle rutinefraser, mangel på teoretisk-konceptuel innovation, masser af gruppetænkning og stigende blindhed over for eller fornægtelse af en verden i forandring.

Der er ikke én ny tanke og ingen antydninger af, at NATO forsøger at tilpasse sig en forestilling eller vision om den fremtidige multipolære verden, som den skal operere i. Med en række psykopolitiske projektioner virker det i bund og grund repetitivt og hjernedødt.

Lad mig afslutte mine – for nogle MSM-forbrugere sikkert overraskende – kommentarer således: Vilnius vil i fremtiden blive set som en milepæl i NATO’s farlige forfald til selvspind, voldsom militarisme på den ene side og intellektuel og moralsk nedrustning på den anden.

Verdens realiteter og NATO’s ord og politik har ikke længere nogen forbindelse.

Det er tid til at nedlægge NATO’s og derefter skabe en fælleseuropæisk freds- og sikkerheds-‘perestrojka’!

# NOTONATO

Translated with DeepL – og derefter checket og editeret af forfatteren

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

2 Comments

  1. Kære Jan Øberg, tak for dine dybtgående analyser, som jeg gerne ville kunne lave papir-kopier af. Men det synes ikke rigtigt at kunne lade sig gøre at få dem rigtigt ud. gerne vejledning. tak Nils

    • Tak for dine gode ord. Det dér er jeg ikke rigtig ekspert på…Det afhænger af så mange ting, din computer, browser mm. Jeg testede lige selv og kan skrive ud men ovenstående er 19 siders A4-ark – ikke så miljøvenligt, kan man sige. Men du kan altid helt enkelt kopiere teksten direkte som den står og smide den over i det skriverogram, du anvender. Alt godt/ Jan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Dennis Kucinich: US Foreign Policy Madness Will End When Robert F. Kennedy Jr. Is President

Next Story

RT’s CrossTalk about NATO’s Vilnius Summit

Latest from Mediekritik

%d bloggers like this: