Tag Archives: Ukraine

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Och det är då just vad de själva sysslar med.

DN

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

If there is no military solution, then why this and no political process?

Over 100 US armored vehicles roll into Latvia, NATO flexes muscles in Europe (VIDEO) — RT News

We all know – because it has been said by all Western leaders that there is no military solution to the crisis around Ukraine. So this build-up close to the Russian border must be interpreted as a signal about dearly wishing to start direct talks, build trust, develop mutual co-operation and create stability. No?

Since the US/NATO policy is so constructive and benign, it is indeed strange that we have not seen this as a top story anywhere in the Western media…

A NATO for a dangerous world – sure

 Anders Fogh Rasmussen and Philip M. Breedlove: A NATO for a Dangerous World – WSJ

Here is the West’s intellectual high jumpers when they are at their best. Sorry to say it, it ain’t good enough.

NATO is for a dangerous world. It couldn’t live without finding new enemies on a permanent basis. Here they omit every fact, including the US/EU-instigated regime change – for the worse – in Kiev and NATO’s overwhelming superiority in the military field. And note how history is falsified too – as if it wasn’t with the consent of NATO that Bosnia was bombed and Kosovo was carved out of an existing European state.

Fogh Rasmussen recently said on Danish Television that “we gave the Iraqis a chance to make a better society but they didn’t take it!” when he should explain ISIS.

I guess he is now making a world a better place but the rest of us don’t take his generous offer either…

US warns Russia against Ukraine invasion

☮ ☮ US warns Russia against Ukraine invasion – Al Jazeera English

Does the United States want a war? Read this carefully!

Samantha Power used to be a researcher one could respect, albeit not always agree with. Now she has turned into a war-monger. Here she has the guts to say that if Russia should deliver humanitarian aid to the suffering people in Eastern Ukraine, it will be considered “an invasion”.

This is a completely new principle in the world community invented for the occasion. And Ban Ki Moon supports the idea that the Ukraine government – which is seriously co-responsible for the humanitarian crisis – does fine in terms of humanitaarian aid.

If he had been the UN’s man and not the US’ man he would have condemned both parties’ violence. I mean, Kiev is “killing its own” as they said about Khadafi and Al-Assad and others.

Does the US want a war over Eastern Ukraine and force Ukraine into NATO – if not, why is this being handled in this exceptionally confrontational and counterproductive – for the West itself – manner?

And when will media people begin to ask that and similar question?

Enig med Kissinger

Vi nærmer os for øvrigt 15-året for Danmarks overaktive militante udenrigspolitik – eller status som bøllestat.

Det føles mærkeligt at sige det, men jeg er 100% enig i hvad Henry Kissinger siger hér om krisen i Ukraine og ganske særligt om behovet for at respektere Ruslands interesser.

Derimod er jeg ikke enig i det han ikke skriver…nemlig USA’s intensive arbejde gennem påvirkningsagenter at fravriste Rusland enhver indflydelse i Ukraine. Men hvad der står står der!

Det kan trygt formodes at Søren Pind, Clement Kjersgaard, Per Stig Møller, Anne Libak, Mette Skak, Viggo Jakobsen, Holger K, Deadlines redaktion, forsvarets repræsentanter og statsministeren samt ledende aviser – kort sagt en stor majoritet af det danske politiske spektrum og medieverden vil være skarpt uenig med Kissinger.

For dem er det hele meget enkelt: Putin er årsag til al ballade, det mere eller mindre “revanchistiske” Rusland skal holdes nede og USA/NATO/EU har ret at ekspandere.

Siden 1999 er Danmark kommet meget meget langt ud. Stateministeren dengang hed Nyrup Rasmussen, udenrigsministeren Niels Helveg Petersen, forsvarsministeren Hans Hækkerup. Og 2014 markerer 15 året for den vanvittige bombning af Serbien og Kosovo fra 24 marts til 10. juni. Alt hænger sammen.

Clements trommesalsmalerier og konflikter med kun én part

Deadline om Ukraine 6. marts

Clements iscenesættelse: 7 mere eller mindre russofobiske deltagere, 4 andre. 8 mænd og 3 kvinder. 8-9 politiker eller politisk bundne, 2 forskere. Søren Pind den gennemgående deltager. Ingen socialdemokrat, ingen militær ekspertice, ingen Ruslandsekspert der kunne forklare – uden nødvendigvis at forsvare -Ruslands perspektiv.

Se teksten ved programintroduktionen: “VESTEN VS. PUTIN. På få dage har Putin stille og roligt fyldt den ukrainske halvø Krim med sine soldater. Er han i færd med at genrejse Sovjetunionen – 25 år efter murens fald? Og hvad skal svaret være fra USA, EU og NATO”?

At Ruslands politik kunne være et svar på USAs, EUs og NATOs politik falder ikke redaktionen ind, selvom udgangpunktet er de sidste 25 års udvikling siden Muren faldt. Er det virkelig for intellektuelt et spørgsmål?

Abonnér på mine og TFFs analyser – gratis og du kan altid nemt stoppe dem.

I dansk sikkerhedspolitisk debat er det helt gangbart at hævde at en konflikt kun handler om én part og kun har en part. Skyldsspørgsmålet er afgjort a priori. Al snak om helheder og om relationer – aktion og reaktion – er forbudt.

Bent Jensen fik 10 millioner til at studere den kolde krig. Han har kun skrevet om Sovjetunionen og dens relationer til Danmark. Det er muligvis interessant og kyndigt, men det har ikke et suk med forskning af den kolde krig at gøre. Ingen har påpeget dét!

Nettoresultat: 1) Grov nedvurdering af lyttere, seere og læsere, 2) Afskaffelse af mediers folkeoplysende rolle og alsidighedskrav samt 3) Legitimering af NATOs/Danmarks tidligere og fremtidige krige.

Under Jugoslavienkrigene troede jeg at bunden var nået. Men vi er sunket dybere og dybere ned i fordummelse krig for krig.

Ledende medier er i dag sandsynligvis den største enkelt-barriere mod at forstå vor komplicere verden. Gør oprør!

Forlad disse medier, søg selv på nettet og rejs til de steder hvor det foregår. Du vil blive forbløffet over forskellene mellem den mediale virkelighed og virkelighedens virkelighed.

Det er “duellen” (Clement elsker ordet) og konfrontationen – to personer eller grupper mod hinanden.  Det er de hurtige, overfladiske debatknebs arena – kan ikke blive andet. Det er så ind i helvede politisk korrekt og forudsigeligt.

Det  er uden folkeoplysende værdi. Trommesalsmaleri uden egentlig kunstnerisk værdi.

Anders Fogh Rasmussen gør store intellektuelle fremskridt

Se engang på denne korte video hvor NATOs Generalsekretær taler om Ruslands reaktion på den af vesten stærkt påvirkede udvikling i Ukraine.

Man vil huske Anders Fogh Rasmussen som den danske statsminister under hvis ledelse Danmark blev besættelsesmagt i Irak fra 2003 og fire år frem. Derefter blev han belønnet med posten som NATOs Generalsekretær – en rolle i hvilken har er medansvarlig for at have smadret betydelige dele af Libyen og gået langt ud over det mandat, FNs Sikkerhedsråd var blevet enige om – hvilket ledte til at Kina og de fæle russere sagde nej til flere mandater af den slags vedrørende Syrien.

Nu har han tilsyneladende lært af disse sørgelige handlinger. I denne “dørtærskel”-udtalelse – hvor han som rigtige magthavere ikke svarer på spørgsmål – ser man hvorledes han har læst FN-Erklæringen og mener at angreb på andre stater er noget skidt. Han betoner menneskers ret til selv at bestemme sin fremtid uden indblanding af andre magter og tilsyneslande afskyr han nu brugen af militære midler.

Jeg synes det er godt gået, faktisk imponerende. Der skal altid være plads til respekt for mennesker, der lærer af sine fejltagelser i tale og – forhåbentlig – også i handling.