Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Och det är då just vad de själva sysslar med.

DN

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Interesting too?  Ignoring May 9 in Russia - another Western conflict-management blunder

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

6 thoughts on “Svenska försvarsmaktens desinformation

  1. Jan Öbergs artikel “Svenska försvarsmaktens desinformnation”: Bra och relevant desdesinformation! Hur långt är den svenska regeringen beredd att gå för att hindra all kritik? Nästa steg är väl att förbjuda och straffbelägga all kritik av försvarsmaktens närmande till NATO?

  2. Skrämmande! På vilket sätt skiljer sig Sveriges propagandaministerium från Goebbels? Låter drastiskt men jag har svårt att se skillnader i stort. Ministern och ÖB kör en mycket effektiv indoktrineringskampanj för Nato och redan fått med sig alla allianspartier.
    Idag hände det här: En bil har kört på folk i New york 10 skadade varav kanske en död. P1,P2 och P3 bröt och rapporterade direkt och gemensamt med P1 extra live sändning. Okänt vad som hänt men allt tydde mycket snabbt att det var en trafikolycka. Sveriges propaganda ministerium drog på för fullt. Och dom mal på. VARFÖR?? Vem tog beslutet att man skulle dra på för fullt?

    Jag får intrycket att regeringen förbereder oss vanliga svenskar på att vi ska ut o kriga igen i Mellannöstern och Afrika under Natos befäl.
    Argumenten för värdlandsavtalet är att vi inte kan försvara oss mot ett angrepp från Ryssland. Men Ryssland har inget som helst intresse av Sverige däremot så har dom ett visst intresse av baltstaterna som i vissa regioner har många etniska ryssar. Om Nato avser att öva i t.ex NO Estland som har en mycket hög andel etniska ryssar så kan det mycket väl leda till oroligheter som kan få oanade konsekvenser.
    Tankesmedjan Rands krigsscenario är intressant men helt orealistisk. Här diskuterar man antalet flygplan som t.ex behöver baseras i Sverige för att försvara Baltikums etniska ryssar i Baltstaterna? Så om vi vägrar så antyds det att NATO kommer att ta Sverige? Så Nato är det vi ska frukta? Taktiska kärnvapen och missiler nämns inte. Skulle vara mycket intressant att diskutera Rands scenario: http://www.dn.se/uploadedImages/krigsspel.jpg

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.