Väst måste sluta att spela översittare mot Ryssland

År 1994 ingick jag i en faktasamlande grupp utsänd av TFF till Georgien, Sydossetien och Abchazien. Att 8 augustikriget skulle bryta ut kändes mycket möjligt att förutsäga, om än inte den exakta tidpunkten. Man kan lätt inse detta om man börjar med att se på den bredare, globala tidsramen, på konfliktformationen och inte bara kriget och går tillbaka ungefär 20 år i tiden.

Read More →

SVT:s bevakning av frågorna kring Sveriges försvar

Lund, 29:e maj 2008 Till Sveriges Television Eva Landahl Mats Knutson Christian Catomeris Hej Med anledning av det långa inslaget om MUST:s bedömning och den ryska björnen… – Kan man föreställa sig att SVT då o då kunde presentera försvars- och säkerhetsfrågor som annat och mer än rent militära frågor, alltså att säkerhet = mängden av vapen? – Kan man tänka sig att t ex det i forskning och politik rätt så accepterade begreppet mänsklig säkerhet kunde bli en huvuddimension i ett inslag?

Read More →