/

SVT:s bevakning av frågorna kring Sveriges försvar

Lund, 29:e maj 2008

Till Sveriges Television
Eva Landahl
Mats Knutson
Christian Catomeris

Hej

Med anledning av det långa inslaget om MUST:s bedömning och den ryska björnen…

– Kan man föreställa sig att SVT då o då kunde presentera försvars- och säkerhetsfrågor som annat och mer än rent militära frågor, alltså att säkerhet = mängden av vapen?

– Kan man tänka sig att t ex det i forskning och politik rätt så accepterade begreppet mänsklig säkerhet kunde bli en huvuddimension i ett inslag?

– Kan man tänka sig att den syn som presenteras på Ryssland inte bara baseras på “bedömningar”, ”experter” och mer eller mindre hemliga utredningar utan att konkreta fakta presenteras om t ex hur stora Rysslands försvarsutgifter och militära styrka är jämfört med t ex NATO:s?

– Kan man tänka sig att den säkerhetspolitiska bilden som Ryssland kan tänkas göra av det internationella läget också tas in rapporteringen?

– Kan man tänka sig att andra experter kallas in än de som redan institutionellt och på annat sätt är relaterade till svensk militär – alltså att t ex av militären och staten oberoende experter också får möjlighet att få andra synpunkter fram?

– Kan man tänka sig att SVT en dag gör bara ett längre inslag eller program som inte implicit lämnar tittarna med intrycket att Sverige är hotat, militären för svagt och att militär upprustning är nödvändig – eller måste SVT i praktiken igen och igen framstå som en sorts – kanske ofrivillig/omedveten – megafon för de militära, och industriella, intressen som ligger bakom upprustningen i Sverige såväl som på annat håll?

Interesting too?  Refleksioner over Fields og verdens elendighed

– Kan man alltså tänka sig att SVT på försvars- och säkerhetspolitiska området inför mångfald, källkritik och kritiska frågor – dvs. ett perspektiv som faktiskt är sakligt och opartiskt?

Vänliga hälsningar

Jan Öberg, docent
Freds- och konfliktforskare
Transnationella Stiftelsen i Lund

# 1208

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Kosovo: Hva det internasjonale «samfunn» aldri forstod

Next Story

Om det nya svenska insatsförsvaret – och alternativen till det

Latest from Mediekritik

%d bloggers like this: