SVT:s bevakning av frågorna kring Sveriges försvar

Lund, 29:e maj 2008 Till Sveriges Television Eva Landahl Mats Knutson Christian Catomeris Hej Med anledning av det långa inslaget om MUST:s bedömning och den ryska björnen… – Kan man föreställa sig att SVT då o då kunde presentera försvars- och säkerhetsfrågor som annat och mer än rent militära frågor, alltså att säkerhet = mängden av vapen? – Kan man tänka sig att t ex det i forskning och politik rätt så accepterade begreppet mänsklig säkerhet kunde bli en huvuddimension i ett inslag?

Read More →