Category Archives: Russia

Discussing Trump’s visit to Saudi Arabia

Here I am with my friends Donald, Bibi, Sara and Melania…
And speak a little about the stupidity of scapegoating Iran for everything, of giving Saudi Arabia even more weapons – and being bribed by it – of creating the preconditions for more warfare and about the fact that NATO is setting up shop in Kuwait and there are plans to have a Gulf NATO – something you can read much more about in my analysis Trump in Riyadh – A Gulf NATO to gang up against Iran and Syria.
It’s a TFF PressInfo and you can subscribe to them too so they wing into your mailbox – very irregularly and not too often… write to PI@transnational.org – and they are free of course and many of the best things in life.

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Och det är då just vad de själva sysslar med.

DN

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

Safe zones in Syria – very problematic

Commenting on PressTV after President Erdogan’s and Putin’s meeting on May 3, 2017

May 1: Where are the workers in the struggle for peace? Nowhere it seems!

Syria – two perspectives illustrated

“The Debate” of April 16, 2017 on Iran’s PressTV between Richard Millett and myself is important to me.

I think it will be for you too in the sense of clarifying two approaches and positions on Syria.

pressTV

Its focus is on the difference in media coverage of the terrible events in Khan Seykhoun and al-Rashideen but there is much more to it.

I’ll keep on struggling for the conflict and peace perspective against the violence perspective that sees black-and-white only and continues the seemingly eternal blame game – and thus legitimates more, rather than less, warfare.

Happy if you care to share and continue the – meta – debate!

Discussing NATO with a former U.S. Ass. Sec. of Defence

A 30 min debate about NATO, Ukraine, Crimea, Yugoslavia, Syria the eternal enemy images and the – obsolete – philosophy on which NATO builds.

Time for something new, I argue in the debate with former U.S. Assistant Secretary of Defence under Reagon, Mr. Lawrence J. Korb who at the time was in command of 70% of Pentagon’s budget.

Here in TFF PressInfo # 403  is a little longer text about this debate and there is also a little about my experience and policy vis-a-vis the media.

I wonder about Aleppo…

By Jan Oberg

I shot this simple video out of the window on December 13, 2016. I wonder about Aleppo and say #keepfocusonaleppo

© Jan Oberg 2016

Here in the Sheikh Najjar Industrial City outside Aleppo lived and worked 40,000 people. It had 50% of Syria’s industrial capacity.

Today – after the occupation by Western-backed militants and terrorist groups – this is what is left.

I wonder why the Syrian government did not destroy this industrial city between 2000 and 2012. We are told that all this destruction is caused only by that side and the dictator kills his own.

I wonder where the terrorists used the weapons and spent the money they got from NATO countries – Turkey in particular – Saudi and Qatar since they did not do any of this destruction here – according to Western media and the White Helmet reporters and a series of humanitarian organisations.

I also wonder where the Western left is? Solidarity with the workers who lived here?

No many among them defend this and want to arm this or that group even more.

The more I study, the more I wonder.

And something doesn’t seem right.