///////////

Friholterna på Orust: Världsmedborgare på en liten ö i kamp mot militarismen, Sveriges NATO-medlemsskap och censuren

Har känt dessa unga människor på sammanlagt drygt 170 år under hälften av mitt liv. De ledar fredsrörelsen på den lilla ön, Orust, en timmas resa nordväst om Göteborg. Numeriskt är det inte Nordens största, men i förhållande til lokalbefolkningens storlek är den nog det.

Hur som helst: den är Nordens bästa.

Jag har just färdigställt en dokumentär i två delar, drygt 2 timmar, om Erni och Ola Friholt, världsmedborgare på Orust:

Erni & Ola Friholt – Del 2

Det är en sådan dokumentär Sverige Television borde ha gjort. Men tidarna är inte till sådant. Fredens diskurs har långsamt men systematiskt dödats.

Det är den diskursen i bred mening, som föreningen alltid har kämpat för genom att bjuda in författare, filmskapare, forskare, diplomater, fd ministrar, resenärer, politiker, aktivister och många andra humanister – som inte bara haft fokus på vapnen utan på en fredskultur.

Dessutom inte bara fokus på “ned med” og kritik – utan på pro-fred: Hur skulle en bättre, fredligare värld kunna se ut? Alltså djupa rötter i ickevåldets traditioner – och mycket livsglädje (som man också ser i dokumentären).

Kort sagt, folkupplysning av högsta karat i en förening som drivits ideellt av många eldsjäler under decennier.

Censur mot folkupplysningen om fred

Men! Så farligt är detta folkupplysande arbete, att fredsföreningen nu har portförbjudits i det vackra kulturhuset i Henån där den under många år har hållit alla sina välbesökta möten.

Istället är nu “kultur”-huset öppet för militära föreningar og russofobiska pro-NATO föredragshållare. Klockren censur i dagens Sverige – som på så många andra håll och kanter. Möten hålls nu i Kyrkans Hus. Lite högre i tak och tacka Gud för det!

Som vi alla vet förorsakas allt ont i denna värld av en enda person: Putin. Och detta, kära läsare, är ett salongfähigt kultur-politiskt ståndpunkt i dagens intellektuella fattig-Sverige på vägen in i NATO-dimman.

Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente

Som tur är har vare sig Friholterna eller föreningens medlemmar tänkt låta sig förtryckas.

Man delar nämligen också ut ett alternativt fredspris – alternativ til Norges Nobelkommitté, som beslutar vem som ska få det utan minsta respekt för Alfred Nobels korta och klara testamente – som du förresten kan läsa här. Nobels fredspris ska gå “to the person who has done the most or best to advance fellowship among nations, the abolition or reduction of standing armies, and the establishment and promotion of peace congresses.”

Alltså hur enkelt och klart som helst: Anti-militarism och pro-fred.

Men i stället delas det år efter år ut som om det var ett Do-Good pris utan tema och även till folk som fört eller befrämjat krig. Och aldrig till någon som är kritisk till USA:s internationella politik, den mest krigsförande och militaristiska på klotet sedan 1945. Inte heller 2022 års mottagare har lyft ett finger för ned- och avrustning.

Världens fredsrörelse har berövats det i princip förnämsta priset i världen. Men ingen annan fredsförening i världen har gjort vad man gjort på just Orust: Skapat ett alternativ i protest. Läs mer om hela denna skandal här på The Nobel Peace Prize Watch, som drivs av en annan eldsjäl, Fredrik Heffermehl.

Så Orust-priset är super-relevant och kallas “Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente.” Erni o Ola talar om tankarna bakom priset i början på Del 2 ovan.

Den 3:e december fick min forskningskollega – och förresten fd student – barnläkaren, fil.dr. Karin Utas Carlsson ta emot Folket fredspris. Hon är specialist på gemensam säkerhet, fredsutbildning och fredsrörelsers samarbete samt ledande på Lära för fred. Från våldskultur till fredskultur.

Grattis, Karin!

Lagar är till för att följas, NATO-Sverige!

Där och då beslöt deltagarna dessutom att skicka följande öppna brev till Sveriges riksdag och regering:

LAGAR ÄR TILL FÖR ATT FÖLJAS!
Öppet brev till Sveriges riksdag och regering.

För Turkiets godkännande av Sveriges inträde i Nato krävs att kurder som i laga ordning fått uppehållstillstånd i Sverige skall utlämnas som brottslingar enligt turkisk definition. Dessutom kräver Turkiet upphävande av förbudet mot export av vapen till Turkiet, som nyligen inlett ett krig mot kurder i norra Syrien.

Båda dessa krav går emot svenska lagar som riksdagen stiftat om prövning för asyl och uppehållstillstånd för utländska personer. Kraven går också emot av riksdagen stiftade lagar om förbud mot vapenexport till länder som bland annat riskerar komma i krig eller redan befinner sig i krig.

Att Sverige idag förhandlar med Turkiet om brott mot nämnda lagar är redan anstiftan till lagbrott. Land skall med lag byggas.

Sedan hundratals år har Sverige hävdat alliansfrihet och från 1960-talet bedrivit konstruktivt arbete för nedrustning och avskaffande av särskilt inhumana vapen, massförstörelsevapen. Detta har starkt bidragit till att sådana strävanden hållits vid liv och i vissa delar lyckats. Men sedan Sverige ingått partnerskap med Nato har svenska fredssträvanden urholkats ända till dagens ansökan om fullt Natomedlemskap, där inga reservationer görs ens mot inrättande av Natobaser i Sverige, där även kärnvapenstationering kan bli aktuell.

De 32 deltagarna i dagens utdelning av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” kräver enhälligt:

• att Sveriges riksdag och regering avbryter förhandlingarna med Turkiet och drar tillbaka ansökan om Natomedlemskap,

• att Sveriges säkerhetspolitik återgår till traditionell alliansfrihet och avvecklar partnerskapet med Nato,

• att det nödvändiga arbetet för fredlig utveckling genom konstruktivt samarbete återupptas,

• att pågående olaglig vapenexport till kriget i Ukraina omedelbart upphör, att kraftfulla initiativ tas till förhandlingar om fred, och

• att pågående militär upprustning avbryts till förmån för miljö- och klimatinsatser.

Svenska lagar är till för att följas!

Stocken, på Orust den 3 december 2022
enligt uppdrag

Ola Friholt, ordförande i Fredsrörelsen på Orust

Adress: Torget 1, Stocken, 474 92 Ellös, Tel 0304-51215

Vad trist att det ska vara nödvändigt att påminna en regering
i en parlamentarisk demokrati om detta!

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

3 Comments

 1. Hvilket levende vidnesbyrd ! Så rent af hjerte og forstand. Enkelt og klart – livet som en gave, der kræver vort offer, ligesåvel. Et livsvigtigt “testamente”. TAK !

 2. Hej Jan, och tack för dina både viktiga och intressanta texter här på sidan.

  Har du någon förklaring till vad som sker i Danmark just nu. Att man vill avskaffa en helgdag för att öka de militära utgifterna? För mig låter det helt absurt att en ny regering ens kan lägga fram ett sådant förslag, där folket skall betala för ökad militarisering genom att avstå en ledig dag om året.

  Vad blir nästa steg för de danska politikerna, att avskaffa hela påsken för att man skall ha råd att behålla fri sjukvård?

  Jag hoppas inte detta är något som svenska politiker kommer ta efter när Nato ständigt kommer kräva ökade militära utgifter.

  Skrämmande också att se hur dansk media kan sätta likhetstecken mellan slopad helgdag och nio stridsflyg, så banalt och okritiskt. https://nyheder.tv2.dk/business/2022-12-15-afskaffes-store-bededag-tjener-staten-hvert-aar-nok-til-at-koebe-ni-kampfly

  Obehagliga tider vi lever i.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Ladies and Gentlemen – This is The American Way!

Next Story

Ubehagelige spørgsmål om Ukraine

Latest from Censurforsøg

%d