Folkets Nobelpris

Det er jo bare helt vidunderligt: At få den nyinstiftede Folkets Nobelpris af Nordens bedste fredsbevægelse - Fredsrörelsen på Orust! På den ene side er den en belønning for det arbejde TFF og jeg selv har gjort - i nært samarbejde med Fredrik Heffermehl, den norske jurist og fredsforfægter, der har udgivet Nobels Vilje - [...]

Fredspriset till Ahtisaari ännu en skandal

Martti Ahtisaari uppfyller inte något av kriterierna för att få fredspriset, inte ens med en generös tolkning av formuleringarna i Alfred Nobels testamente från 1895; att bidra till broderskap i världen, reducera arméer och ordna fredskonferenser.Ahtisaari har vid upprepade tillfällen tjänstgjort som en ”fredsfixare” för makteliter i väst. 1999 var han den utsände som övertalade [...]