Category Archives: New Cold War

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Och det är då just vad de själva sysslar med.

DN

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får in Ukraine i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjligheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker av Aurora.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga, taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig, mångfaldig information i stället för marknadsföringstexter, propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson-epoken var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

Lost peace and fake news

By Jan Oberg

Proud to join “Middle East With Naskah Zada” at her program in New York and talking about the reasons that peace has become so ‘unpopular’.

Touching also upon international law, the new Cold War and the increasing U.S. involvement in Syria.

The US/NATO confrontation with Russia is dangerous

TFF Live
April 12, 2017

The secretaries of state, Tillerson and Lavrov meet today. We seem to enter a stage of what must appropriately be perceived as a frosty new Cold War.

In the worst of cases this can lead to a new Cuban Missile Crisis. God forbid!

Discussing NATO with a former U.S. Ass. Sec. of Defence

A 30 min debate about NATO, Ukraine, Crimea, Yugoslavia, Syria the eternal enemy images and the – obsolete – philosophy on which NATO builds.

Time for something new, I argue in the debate with former U.S. Assistant Secretary of Defence under Reagon, Mr. Lawrence J. Korb who at the time was in command of 70% of Pentagon’s budget.

Here in TFF PressInfo # 403  is a little longer text about this debate and there is also a little about my experience and policy vis-a-vis the media.

From Obama to Trump

Commenting with David Swanson, leading and sharp peace intellectual, on the inauguration of Trump – also about the legacy of Barrack Obama.

For Iran’s international PressTV. Posted on TFF’s blog.

 

trump

As we move into the new year – 2017

The old years went – in as little a time as it takes to turn around and see who is tapping you on your shoulder. And it is the new, the next year.

I hope it will pass too – in as little time as it takes for me to turn my head and look forward again – because the face of 2017 doesn’t look good or kind to me.

Neither do the next ten or so years.

Beyond that the world will become a better place. If, that is, if we survive and don’t destroy it all.

It is actually already becoming a better place!

The thing that has too pass – or pass away – is the United States Empire.

In a few years it will go the way Rome and all the rest plus the Ottoman, British and Soviet empires did. No empire lasts forever.

But before we go for it – a video from Beirut, December 2016:

 

Some indicators of Empire dissolution

The indicators, the cracks, in the Empire are there for all to see – the Americans and other Westernes will be the last and remain in denial for some time until the discrepancy between the self-image and the reality, the self-delusion, has grown too big. Like East Germany or Russia at in the early 1980s.

The rest of the world, the non-West sees some of these cracks quite clearly: Continue reading

“Shadow World” – on your tax money

I’ve felt deeply touched by Johan Grimonprez’ brilliant and frightening documentary “Shadow World” which is based on Andrew Feinstein’s book with the same name.

I want to share it with my readers and here is all about the book and the movie. It was shown in November 2016 by Swedish Television with Swedish text but is due to be taken down a couple of month later.

shadowold

It will help you understand US foreign policy, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria and all the rest in 90 minutes.

You may of course choose to put your head in the sand and avoid it thinking of such things.

But it’s this criminal system that will shape our – your! – future and end freedom, democracy, development, international law, security and peace as we have come to know it…

  • that is, if you don’t join hands with millions around the word and do something about it.

And all you probably do about it at the moment is to enable it to be even more destructive.

Because it is all based on your tax money.