16 years since NATO started its war on Yugoslavia – all criminals still at large

Today – 16 years since NATO began to bomb Serbia and did so mercilessly for 78 days to carve out Kosovo as an independent state – still today a failed one. Remember that when you talk about Crimea today. Here is a link to “Yugoslavia – What Should Have Been Done?” – probably the world’s most comprehensive blog about the dissolution of Yugoslavia; it’s written since 1991 by three experts and published as they wrote it at the time. The people who masterminded this destruction without a UN mandate are all still at large – e.g. Bill Clinton, Madeleine Albright, Javier Solana, Wesley Clark and Tony Blair – the latter, without an ounce of shame, today “adviser” to the government in… yes, oh yes, Belgrade! It was the largest ever NATO operation. It was conducted without a mandate from the UN Security Council. It was out-of-area and not in response to an attack on a member state according to Article 5 in NATO’s charter. It came in the wake of the – fraud – negotiations at the castle of Rambouillet outside Paris during which (the Serb and the the Albanian delegations never met face-to-face) the Serb side was forced to accept that NATO could roam around freely all over Serbia with no legal responsibility (and potentially arrest anyone, including President Milosevic) and without paying anything for it. That was when the Serbs said no – and NATO’s bombing started soon […]

Read More →

P1 Debats politiske tilrettelæggelse omkring missilforsvaret

De fleste mennesker, der lytter til radio eller ser TV, tænker næppe så meget over hvad der også kunne være foregået og med hvilke deltagere. De ser et færdigt produkt, ikke processen – og de tager, nok så forståeligt, stilling til det de ser og hører snarere end til noget andet, de i en forestillingsverden kunne have set eller hørt. Med de sociale medier kan man nu formidle informationer i rollen som mediemenneske og fortælle hvordan det også går til sådan bag kulisserne. Måske lyttede du til P1 Debat på Danmarks Radio nu idag kl 12:15-13:00 om missilskjoldet og den russiske ambassadørs åbne brev? I så fald kan kopien herunder af min korrespondence med P1 Debats redaktør Anne Henderson måske have din interesse. Den dokumenterer at jeg skriftligt blev inviteret til at deltage per telefon, at jeg sagde ja tak men under forudsætning af visse rammebetingelser kunne opfyldes gennem videre samtale – herunder a) at der blev mulighed for at forklare at missilforsvaret kan ses som en del af en større amerikansk atomkrigs-strategi og b) at der må være fair play med mig siddende udenfor studiet specielt når programmet efter min opfattelse allerede da er planlagt med en holdningsmæssig slagside. Den viser endvidere at der gik næsten et døgn inden Hendersons svarer og så pludselig mener at det dér med at sidde på en telefon medførte at man har besluttet at jeg alligevel ikke skal deltage. Vel, læs selv nedenfor.

Read More →

Politikere og medier savner aabenbart enhver ekspertise om missilskjoldet til at modstaa Washingtons salgsteknikker

Åbent brev sendt til 2200 mennesker i Norden herunder 325 danske medieadresser. Af Jan Øberg Dr.hc., forskningschef TFF 21. marts 2015 Missilskjoldet tjener til at gøre det muligt at udkæmpe og vinde en atomkrig – ikke at afskrække fra den Den russiske ambassadørs artikel i Jyllands-Posten kan maaske siges at være bombastisk formuleret men i grunden har han – og ikke udenrigsminister Lidegaard – ret. Ledende medier som f.eks. Danmarks Radio, Ritzaus og Politiken giver baggrund til missilforsvaret som vidner om total mangel paa fagkundskab om strategi og atomdoktriner. I stærk kontrast til hvad vi hører om missilskjoldet – som Danmark nu tilsyneladende skal bidrage til – er det det mest de-stabiliserende indslag i atompolitikken siden 1945. Det kan kun opfattes af Rusland og andre som en provokation. Her er den forklaring som beslutningstagerne næppe har modtaget fra Washington, ministerier eller militære kredse. Den gælder for atomvaaben saavel som for konventionelle: Den klassiske terrorbalance fra 1950-erne handler om at hvis A har kastet sine raketter – inkl atomare – paa B, saa vil B altid have tilstrækkeligt at gengælde med nemlig atomvaaben paa sine fly, ubaade og i siloer, som A ikke har mulighed for at slaa ud i sit første angreb. Det hed “gensidigt sikret ødelæggelse”- MAD, Mutually Assured Destruction. Den afskrækkende værdi laa i at begge parter vidste at hvis de startede en atomkrig ville deres egne befolkninger dø i millionvis som følge af modpartens gengældelse. Hvad indebærer […]

Read More →

Missilforsvaret er ikke et forsvar, det sænker tærsklen for atomkrig

Den russiske ambassadør i Danmark skriver om det, der kalder missilforsvaret eller missilskjoldet. Det bliver den danske udenrigsminister og danske politikere vrede over. Sagligt set har den russiske ambassadør imidlertid fuldstændigt ret i at missil”forsvaret” aldeles ikke er et forsvar og helt rigtigt ikke først og fremmest retter sig imod slyngelstater men mod Rusland. Det er filosofisk og teknisk nok så kompliceret men – og jeg véd det er stærke ord – enten véd danske politikere med udenrigsministeren i spidsen ikke hvad det er eller også lyver de fordi de véd hvad det er og véd at de aldrig vil få danskerne med på det hér hvis danskerne forstår hvad det er. Missilforsvaret gør atomkrig mere acceptabel og mindre utænkelig. Det er de-stabiliserende, underminerer den såkaldte terrorbalance og kan kun opfattes som truende/aggressivt hos andre. Derfor skal det stoppes. Hvis Danmark går med på det er det udelukkende fordi man ikke tør sige nej til USA – det vil kun mindske danskernes sikkerhed i et meget speget spil. Og derfor bør man opfatte ambassadørens artikel som en venligt ment opfordring til netop at gennemtænke det hér og ikke på nogen måde som en trussel. PS Danmarks Radios dækning og røde faktarude er horribelt ukyndig- og anonym (som læst 21. marts 01:14)

Read More →

EU agrees on sanctions on Russia – but what about peace?

EU agrees Russia sanctions to stay until Ukraine peace terms met (Reuters). Exactly as expected. If the EU can make a conflict-resolution mistake, rest assured that it will! Minsk is not a peace agreement – but at Reuters they don’t know the difference between a ceasefire and a peace agreement. The looming catastrophe is exactly that there is no follow-up to Minsk II, no process for conflict-resolution, the future structure of Ukraine, nothing on UN peacekeeping, reconciliation, confidence-building and peace. These sanction are the only known follow-up and only signaling: We don’t trust you damn Russians! NATO knows only military saber-rattling, EU only sanctions – nobody knows peace. What a Europe! What a danger to all of us having to live with the long-term consequences of such peace illiteracy! I’ve written a longer piece on what I believe would be a much safer policy – with absolutely no indications of an interest from the local or international media.

Read More →

Samtale om mulighederne for fred i Ukraine

Hvad skal der til for at skabe fred igen i og omkring Ukraine? Knapt 50 min samtale med Arne Hansen – med udblik til FN, tanken om fredsbevarende styrker, forsoning, den kolde krig, menneskers muligheder for at skabe forandring og om hvordan vi kan bruge forskellige medier på forskellig måde så vi tegner vore egne billeder af verden istedet for at blive forført af politisk korrekte vinkler. Optaget den 17. marts 2015.

Read More →

BBC’s non-professional reporting – and how it could also be written

NATO military exercises begin in Black Sea – BBC News Is this professional, impartial journalism? Let’s look at the words: NATO “reassures”, Russia “accuses” and “warns” and is – stated as an objective fact – “increasingly unpredictable”. Here is how this news story could also be written: “Simultaneous with a series of other military execises, NATO has begun one today in the Black Sea. Russia – which is seen by some NATO government as increasingly unpredictable – has stated that it considers these exercises close to its border provocative and that they will have a negative impact on the possibilities of finding a solution to the Ukraine conflict. BBC’s Gavin Lee spent a day on board NATO’s warship and will thereafter report the views of citizens ashore on how they think about Russia, NATO, Ukraine and the increasing tension in their region. At the moment there is a ceasefire agreement, Minsk 2, concerning Eastern Ukraine but no talks of peace and future confidence-building among the parties.”

Read More →

The military game between NATO and Russia – it is dangerous and not in our name!

My interview with RT, Russia Today – This military build up is not in our name !! While we speak there is a huge military exercise in Northern Norway – a NATO member, Joint Viking. There is NATO’s Atlantic Resolve in the Baltic region (see interesting maps on the link). There are smaller ones in Germany and one coming up in the Black Sea. Why all these NATO exercises right up to the border? What about Russia’s response? There seems to be about 10.000 Russian “forces” in Eastern Ukraine What is the history that lead us here? It is high time that the citizens of Europe get a chance to voice their opinion: Do you want war in Europe? I am tired of listening to all governments and militarists and never to the people. Do citizens have freedom of expression when it comes to war and peace? If NATO is an alliance of and for democracies, I wonder how long time millions of taxpayers are forced to pay without having the slightest say, without ever being on media and criticise both parties and demand that their money be used more productively and for social welfare instead of this spiralling game towards war.

Read More →

Operation Atlantic Resolve – Europeans wake up!

Operation Atlantic Resolve Look at the map on this link with all NATO’s military “events” around Russia, planned from the Baltic Republics to Georgia – exactly what President Clinton started out on in 1993. Aren’t we grateful for the U.S. commitment to security in Europe? NO! This is uniquely stupid if you believe, really believe, that there is no military solution. You do this and you do sanctions but you do nothing for a negotiated solution – except Chancellor Merkel and – perhaps – President Holland who must feel pissed at this US policy. This is what happens when intellectual dwarfs sit inside a box with unlimited weaponry paid for by tax payers. When will these taxpayers wake up and shout: NOT in our name! And where are the free media – free only to tell you what Russia does but not what their own countries do = freedom of deception. If NATO is an alliance of democracies, let’s create a democratic “critical mass” and conduct a revolution for the UN norm of “peace by peaceful means” – because this type of stoneage policies could very well get out of hand and lead to a larger war in Europe.

Read More →

If there is no military solution, then why this and no political process?

Over 100 US armored vehicles roll into Latvia, NATO flexes muscles in Europe (VIDEO) — RT News We all know – because it has been said by all Western leaders that there is no military solution to the crisis around Ukraine. So this build-up close to the Russian border must be interpreted as a signal about dearly wishing to start direct talks, build trust, develop mutual co-operation and create stability. No? Since the US/NATO policy is so constructive and benign, it is indeed strange that we have not seen this as a top story anywhere in the Western media…

Read More →

NATO strengthens forces in Eastern Europe

NATO strengthens forces in eastern Europe against Russia risk – Reuters This is indeed worrying and will cause a tough Russian response at some point. However, it is a little less militaristic than I had feared (or the more worrying steps are not made public). NATO talks war preparation while Chancellor Merkel and President Hollande are on diplomatic mission to Kiev and Moscow with a ceasefire or peace plan. This shows that there is no coordination. No timing. Increasing rift inside NATO. And a tremendous lack of vision – both back in history and forward into the future. At a moment when so much is at stake, Western leaders again appear intellectually and politically confused. All because the EU and the U.S. started this crisis with Russia in Ukraine and now don’t know how to back down. How utterly tragic when you think of the fabulous stable, cooperative and prosperous Europe we could have created together after 1989.

Read More →

Depiction of the Spiral of Violence

Or, rather, of violence against violence + terrorism against terrorism. Among the marchers against terrorism and for freedom of expression we find leaders from France, Denmark, Egypt, Italy, Turkey, Russia, the U.S., Israel, Britain, Saudi Arabia, Bahrein and Ukraine. What do they have in common? A deep belief in violence – violence of various types: 9-10 of them presently fighting […]

Read More →

Europe’s 9/11 moment ?

I believe this is going to be an iconic image of something that will be a turning point in Europe and, likely too, the generalised West. Is this the 9/11 moment for Europe? Whether intended or not, the government leaders marching in Paris today will tomorrow begin a special ‘war on terror’ in Europe – clamping down on all of […]

Read More →

Global Chilling: The Impact of Mass Surveillance on International Writers

Just published by PEN in the US: Global Chilling: The Impact of Mass Surveillance on International Writers This is deeply disturbing: “Concern about surveillance is now nearly as high among writers living in democracies (75%) as among those living in non-democracies (80%). The levels of self-censorship reported by writers living in democratic countries are approaching the levels reported by writers living in authoritarian or semi-democratic countries. And writers around the world think that mass surveillance has significantly damaged U.S. credibility as a global champion of free expression for the long term.” A personal note: Neither TFF nor I myself will be the slightest intimidated by such surveillance but will continue to do and say what we believe must be done and said.” – Jan Oberg Lund, January 6, 2015

Read More →

Before Swedish Minister of Foreign Affairs, Wallström, gets too excited…

Before Swedish Minister of Foreign Affairs, Margot Wallström, gets too excited about the Russian Bear: Here is the story of NATO’s Iron Sword 2014 exercise! Wouldn’t it be great if, say, Svenska Dagbladet, DN, Politiken, Sydsvenskan, DR.dk., SVT.se., Göteborgs-Posten, Jyllands-Posten, Information, BBC, CNN, Al-Jazeera, Washington Post, Huffington Post, Frankfurter Allgemeine, The Guardian . . . had mentioned this exercise somewhere? Just as a matter of information and as an opportunity to understand how Russia may see things from its side? Only Chinese media carry the story. Quick conclusion: Read as many non-Western media you can. Check out things not based on Reuters, AP etc. Use the internet and stop wasting your time with one conflict party’s media only. The truth is always larger than you are told. And read Russia Today – without believing of course that that is also not politically correct. In short, make your own judgements based on broader information.

Read More →