Forstå Kina!

Chengdu, Kina – 31. oktober 2018 Hvis du er det mindste interesseret i hvordan verden kommer til at se ud og fungere om nogle år – bare 10 eller 20 – er du nødt til først og fremmest at forsøge at forstå hvad der foregår i Kina.   Jeg har nu rejst rundt hér i lidt over en måned og […]

Read More →

Establish an International Tribunal or Commission on the International War In Syria

It’s time – long ago – to establish an International Tribunal/Commission on the Entire International War In Syria. Jan Oberg Comment You should be sick and tired of blame game around selected events and misuse of international law in Syria. I am! Process instead the entire war and give justice and reconciliation to the Syrian people who have suffered incredibly. […]

Read More →

Sveriges försvarsmakts desinformation

Med anledning av ÖB Micael Bydéns och försvarsminister Peter Hultqvists artikel i dag i Dagens Nyheter skrev jag följande på min Facebook profil: Försvarsmaktens egen desinformation! Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev. Inte ett ord om USA-driven regimförändring i Kiev. Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter. Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – är starkt kontroversiell för en alliansfri nation. Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO (under 20 år) och samtidigt bevara Rysslands förtroende. Inte ett ord om NATO:s många andra övningar, bara om Zapad 17. Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, dialog – bara militär, militär och mer militär. Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker. De är – implicit på försvarsministerns vanligt taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland. Svenska folket bör kräva ordentlig information i stället för propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO. Den har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige. Till och med Palme/Carlsson var en sådan förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik. Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrke gränsande till ohederlighet. Mig ska ni inte försvara!

Read More →