Establish an International Tribunal or Commission on the International War In Syria

It’s time – long ago – to establish an International Tribunal/Commission on the Entire International War In Syria. Jan Oberg Comment You should be sick and tired of blame game around selected events and misuse of international law in Syria. I am! Process instead the entire war and give justice and reconciliation to the Syrian people who have suffered incredibly. […]

Read More →

Sveriges försvarsmakts desinformation

Med anledning av ÖB Micael Bydéns och försvarsminister Peter Hultqvists artikel i dag i Dagens Nyheter skrev jag följande på min Facebook profil: Försvarsmaktens egen desinformation! Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev. Inte ett ord om USA-driven regimförändring i Kiev. Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter. Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – är starkt kontroversiell för en alliansfri nation. Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO (under 20 år) och samtidigt bevara Rysslands förtroende. Inte ett ord om NATO:s många andra övningar, bara om Zapad 17. Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, dialog – bara militär, militär och mer militär. Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker. De är – implicit på försvarsministerns vanligt taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland. Svenska folket bör kräva ordentlig information i stället för propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO. Den har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige. Till och med Palme/Carlsson var en sådan förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik. Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrke gränsande till ohederlighet. Mig ska ni inte försvara!

Read More →

US-Saudi Arabia’s endless militarism

To hit Iran and Syria in the future? Why is Saudi Arabia already the 3rd or 4th largest military spender on earth? The Gulf Cooperation Council 10 times bigger than Iran? Is NATO setting itself up in the Arab world? And why is Denmark’s ambassador Ms. Merete Juhl in the United Arab Emirates the main coordinator of helping NATO expand into the Middle East=?

Read More →