/////

Ukraine: Aktion og reaktion men ingen tænker på fremtiden eller løsningerne

Ruslands angreb på Ukraine var en uventet og tillige selvødelæggende over-reaktion, som jeg tager 100% afstand fra. Der var alternativer, men Moskva valgte den store hammer. Det blive meget dyrt for landet og folket. Og for os fordi: Reaktionen fra NATO/EU vil vise sig mere skæbnesvanger end invasionen.

Vesten vil vinde tid og financiere Ukraines forsvar, få våben ind i Ukraine fra alle verdenshjørner og bruge Ukraine som NATO/Rusland-slagmark.

Vesten overreagerer nu med grænseløst uovervejet, rygmarvs-reaktivt had, selvretfærdighed, militarisme for fuld udblæsning og uden tanke om fremtiden. Det er Gruppetænkning = Ingentænkning. Et øje for et øje vil til sidst gøre hele verden blind, som Gandhi sagde det.

Der bliver ingen sameksistens, forsoning eller fred i Europa i overskuelig tid. De nye sanktioner og politiske tiltag vil blive ødelæggende for Vesten selv. Hele historien siden 1990 vidner om NATO-landenes intellektuelle og moralske forfald – de har sandelig ikke troværdighed eller moralsk kapital til at fordømme nogen andens krig.

Russiske medier skal lukkes. Du skal kun kende vores – mindst ligeså løgnagtige – narrativ.

Tysk genoprustning ændrer nu Europa fundamentalt – det vil blive en høgeagtig koldkriger med USA. Det er slut med alt, hvad Tyskland har stået for siden 1945. Dets nye militærbudget er på 112 mia USD. Det er mere end en fordobling af Tysklands nuværende militærbudget. Og dobbelt så meget som Ruslands hele militærbudget på 66 mia. USD!

Rusland ville ikke længere være en del af det politiske Vest. Det og Kina – og med tiden flere og flere andre – vil vende USA og Vesten ryggen.

NATOs reaktion tjener som en afledning fra det spørgsmål, som ingen tør eller har lov til at stille: Har vi i Vesten også gjort nogle ting forkert i de sidste 30 år?

Ja, det har vi, mener jeg – f.eks: NATO’s ekspansion, Jugoslavienbombningerne, Vestens indblanding regimeskiftet i Kiev i 2014, det Ballistiske Missilforsvar UBMD) vendt entydigt mod Rusland og foragten for Ruslands legitime sikkerhedskrav siden Putins tale i 2007. En eller anden eksplosionen måtte komme.

Dette helvede kunne være undgået hvis nogen havde tænkt på fælles sikkerhed og fred. Og det er hvad vi må gøre nu, konstruktive idéer som:

• Ukraine som et Schweiz-lignende land, neutralt, alliancefrit, føderationer, autonomier og kantoner. Defensivt forsvar. Overholdelse af landets suverænitet og grænser.

• Ukraine som et samarbejdsprojekt mellem Rusland og Vesten. Lad det være vært for en særlig global institution og være nyttigt for – og få det bedste ud af – alle sider: Et rum for vestlig, russisk og kinesisk udvikling.

• En stor, robust FN-fredsskabende mission med de klassiske tre ben – militær, politi og civile anliggender.

• Ingen yderligere NATO-udvidelse (let, når man tilbyder Ukraine bedre muligheder end fuldt NATO-medlemskab).

• Tilbagetrækning af alle offensive langtrækkende våben omkring Ukraine.

• Russisk militær tilbagetrækning fra Ukraine.

• En autonomiløsning i Donbas med FN-afmilitarisering.

• En Ikke-Angrebspagt mellem Rusland og Ukraine, der giver Ukraine den type sikkerhedsgarantier, som Rusland kræver for sig selv. Dette ville underminere ukrainske NATO-hotheads og afvæbne NATOs udvidelse.

• Hele Europa, herunder naturligvis Rusland, må diskutere hvordan vi opbygger et post-NATO-system til konfliktløsning og fred, en slags europæisk FN baseret på tidlig varsling, defensivt civilt og militært forsvar, forhandling og mægling og successiv nedrustning.


Da Sovjet og Warszawapagten faldt sammen i 1990 forsvandt også NATOs eksistensberettigelse. Der er masser af realistiske sikkerhedsalternativer. Men de kræver at Vesten lærer af sine egne militaristiske fejl og bliver fredskreativt.

Jeg tvivler stærkt på begge evner. 

Klumme i Arbejderen 2. marts 2022

Hvis du føler den hér slags analyser og forslag er vigtige netop nu, så vis det gerne hér. Tak!

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

2 Comments

  1. Det ser ikke godt ud, for nogen. Dig indlæg her er godt, men tages nok ikke til efterretning af nogen. Og propaganda maskinen kører for fulde tryk. At modsige narrativet fra vestens side, bliver nærmest sværere og sværere og man er nærmest ‘morder’ , hvis man ikke følger

  2. Nu har westerns revolver tænkning – træk og skyd først – sejret. Hvilket tilbageskridt! USA´s “frontier” – tænkning: bare vest på har “med ændret fortegn” kørt Europa siden 1990´erne altså: bare øst på. Kun den militære produktion sejrer; Tragisk for os almindelige mennesker. Hvad kan vi gøre anderledes?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Interview om Ukraine-konflikten i Spartakus

Next Story

Eksperter i konfliktløsning: Mægling og diplomati er eneste vej til fred

Latest from Militarisme

%d bloggers like this: