Den 10. oktober 2021 var jeg blevet inviteret af “Aarhus Mod Krig & Terror” til at holde foredrag med ovenstående titel. Jeg er jo altid glad for at komme tilbage til min fødeby Aarhus – som jeg ikke længere genkender ganske mange dele af eftersom jeg forlod den sidst i 1969. Men Katedralskolen og Domkirken – hvorfra ens verden jo dengang udgik – ja, de ligger der jo smukt endnu. Og når jeg går rundt dér på Bispetorvet og nok så mange andre steder i centrum så er det som om det var igår og ikke for 52 år siden.

Mødet var arrangeret på Folkestedet og der var forbløffende mange fremmødte – og ikke bare århusianer men også folk fra Nordjylland og Roskilde. Og mange og engagerede spørgsmål fra virkeligt bekymrede mennesker. Så har det bestemt ikke været forgæves med den nok så lang rejse fra Lund.

De fleste deltagere var ganske vist på min egen alder eller ældre og sådan er det hver gang jeg er ude: Unge mennesker tiltrækkes ikke af spørgsmålet om krig eller fred – men de er aktive omkring menneskerettigheder, identitetspolitik og klimaspørgsmålene.

Jeg forstå det for så vidt godt, for miljøet er nærmere i hverdagen og den enkelte kan gøre noget, omend lidt – det er sværere med krigene og våbnene. Gad vide hvad der skal til for at få yngre mennesker til også at tænke på fred?

Krig og fred – og atomvåben – handler jo nok så meget om den verden, de skal leve i, og krig og atomvåben kan få den at gå ned langt hurtigere og mere dramatisk – with a bang – end miljøødelæggelsen – a whimper – trods alt kan. Så jeg ser lidt anderledes på den sag end T S Elliot gjorde:

Hvorom alting er så var den uforlignelige alternativ-journalist, Arne Hansen tilstede med sin mikrofon – jeg havde nær sagt naturligvis. Han er jo kun 82 nu og driver, blandt meget andet, den informative og meget omfattende hjemmeside, Flygtninge og Fred. Så takket være ham kan du hér lytte til mit foredrag i tre dele:

Om den forsvundne diskurs om freden og omkostningerne derved

Om USA-Kina-konflikten og fremtidens sikkerhedspolitik

Om den livlige debat, der fulgte efter

Jeg siger hjerteligt tak til arrangørerne og til Arne – gæve mennesker, der holder fredsfaklen højt mens militarismen kaster sine lange skygger over vort samfund, politikken, forskningen, medierne – og dermed over opinionen.


JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

DanmarKina – en forening og et magasin, der giver dig balanceret baggrund til forskel fra medierne

Next Story

And the anti-China accusation industry show must go on

Latest from Dansk udenrigspolitik

%d