/

Sveriges försvarsmakts desinformation

Med anledning av √ĖB Micael Byd√©ns och f√∂rsvarsminister Peter Hultqvists artikel i dag i Dagens Nyheter skrev jag f√∂ljande p√• min Facebook profil:

Försvarsmaktens egen desinformation!

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om USA-driven regimförändring i Kiev.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter.

Inte ett ord om att denna övning Рoavsett andra avtal Рär starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO (under 20 år) och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar, bara om Zapad 17.

Inte ett ord om en annan filosofi Рom gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, dialog Рbara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker.

De är Рimplicit på försvarsministerns vanligt taskigt antydande stil Рpå förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig information i stället för propaganda och desinformation som denne Рdiskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Den har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige. Till och med Palme/Carlsson var en sådan förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och √ĖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrke gr√§nsande till ohederlighet.

Mig ska ni inte försvara!

Interesting too?  Svenska f√∂rsvarsmaktens desinformation

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Svenska försvarsmaktens desinformation

Next Story

Discussing Trump’s visit to Saudi Arabia

Latest from Forsvarspolitik

%d bloggers like this: