Sveriges försvarsmakts desinformation

Med anledning av ÖB Micael Bydéns och försvarsminister Peter Hultqvists artikel i dag i Dagens Nyheter skrev jag följande på min Facebook profil:

Försvarsmaktens egen desinformation!

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om USA-driven regimförändring i Kiev.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter.

Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – är starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO (under 20 år) och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar, bara om Zapad 17.

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, dialog – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker.

De är – implicit på försvarsministerns vanligt taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig information i stället för propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Den har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige. Till och med Palme/Carlsson var en sådan förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrke gränsande till ohederlighet.

Mig ska ni inte försvara!

Interesting too?  Danmark skal ikke bombe - Video

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.