///////////

Anders Fogh Rasmussen mener at atomvåben og destruktion af Rusland er en mulighed og dét har han og TV2 ingen problemer med – Nu med efterfølgende brevveksling

Den 9. marts 2022 blev tidligere statsminister og tidligere NATO Generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, interviewet i programmet Lippert i TV2. Se et klip og dele af hvad han siger hér.

Det er dybt chokerende af tre grunde. For det første hvad han faktisk siger:

“Hvis vi sender fly af sted, så er det for at beskytte det ukrainske luftrum, og så skal vi være klar til at skyde russiske fly ned. Det vil unægtelig betyde krig imellem NATO og Rusland.”

Det bekymrer ham ikke. Han siger ikke at dét bør Vesten/NATO derfor afstå fra. Se længere nede hvorledes han mener det vil gå.

“Jeg tror, at hvis det skal virke afskrækkende på Putin, så skal vi ikke udelukke noget som helst. Og jeg hører til dem, der siger, at vi skal holde Putin i maksimal usikkerhed.”

At ikke udelukke noget som helst betyder indiskutabelt at brugen af atomvåben også en mulighed. Og det véd han som forhenværende NATO-generalsekretær.

Fogh Rasmussen nævner ikke atomvåben. Det gør man jo helst ikke. Men han ved jo godt at NATO er baseret på atomvåben og forbeholder sig retten til at være den første til at bruge dem også mod konventionelle angreb, så er det dét han mener. Netop med den baggrund han har.

At holde en modstander i “maksimal usikkerhed” i en konflikt er fra et risiko-analytisk perperspektiv en afsindig og farlig filosofi. Konflikten er allerede stærkt militariseret og begge sider har store arsenaler af atomvåben; desuden gør alle vestlige medier og kommentatorer nu gældende at Putin formentlig er blevet gal i betydning vanvittig.

Det er således ikke blot en fuldstændigt uansvarlig filosofi. Udsagnet vidner om at Fogh Rasmussen, sin baggrund til trods, er konflikt-analfabet.

“Ukrainerne har vist en fantastisk kampvilje, og vi vil støtte dem til det sidste.”

Til det sidste? Indenfor rammerne af hans optrapningstanke og er det rimeligt at antage at han også med den formulering mener bombning med atomvåben af Rusland så det stopper sine militære aktiviteter i Ukraine.

Det siger også at i Fogh Rasmussens optik er Ukraine i praksis et NATO-medlem, som vi skal støtte – selvom det jo formelt ikke er det. Han understreger ikke at Vesten ikke har nogen forpligtelse til at støtte Ukraine eftersom det ikke er NATO-medlem og dermed omfattet af NATOs musketér-ed.

TV2 fortsætter: Og skulle den russiske præsident ende med at tolke Vestens våben som en krigserklæring, så er den tidligere generalsekretær da heller ikke i tvivl om, hvem der i sidste ende ville vinde.

– “Putin vil blive slået til plukfisk af NATO. Når først NATO bevæger sig, så er det med en enorm kraft. Man skal huske på, at de investeringer, vi foretager i forsvaret, er ti gange så store som Putins,” siger han.

Hvad der altså ikke hidtil er blevet nævnt i danske og vestlige medier kommer her pludselig ud: Rusland er en militær dværg i forhold til NATOs 30 medlemmer.

Den eksakte situation lige nu, kan jeg oplyse, er at Ruslands militære udgifter er 8% af NATOs – nemlig US$ 66 milliarder. Der vil nu blive en gigantisk yderligere over-rustning inden for NATO. Tyskland har smidt alle begrænsninger over bord og vil fremover have et militærbudget på US$ 112 – altså det alene næsten det dobbelt af Ruslands.

Hér taler Fogh Rasmussen altså som den pludseligt militært overlegne, sejrssikre militarist, der i virkeligheden slet ikke ser Rusland som en trussel men er sikker på at den formidable alliance kan slå Putin – hermed mener han per definition hele Rusland og dets befolkning – til “plukfisk.”

Jeg skrev “chokerende” ovenfor.

Det er dybt chokerende hvad der faktisk siges hér: Atomkrig i Europa er helt OK, omend det ikke er noget Fogh Rasmussen ønsker. Men den dér satan i Moskva kan vi alligevel godt både trænge helt op i hjørne så han måske overreagerer igen – og så slår vi ham til plukfisk.

Rusland, som vi i årtier har hørt er en gigantisk trussel mod os, skal knuses med vores overmagt. Vi er ikke en pind bange for Putin Plukfisk!

Det andet chokerende er at TV2 selv ikke forstår hvad de laver.

Han får mulighed for at sige dette uimodsagt, uden at det problematiseres, uden at andre bliver bedt om at kommentere disse ekstremistiske standpunkter eller påpege at Anders Fogh Rasmussens udsagn er fuldstændigt uacceptable såvel fagligt som etisk.

Hvor længe vil TV2 – og stort set alle andre medier – fortsætte med at heppe på Vestens selvretfærdige hævnkrig? Hvor langt vil man gå? Bevidst eller fordi redaktører og journalister ikke har nogen form for relevant fagkundskab om krig – og slet ikke om fred – men hovedsageligt tænker i seertal.

Og så er det chokerende af en tredje grund.

Hvis det var kommet frem at Fogh Rasmussen for tyve år siden havde lagt sin hånd på en kvindes lår ville den danske presse stå med fråden om munden og fordømme ham i mediedomstolen.

Hidtil har han – kun – været medansvarlig for millioners lidelse i Irak og Libyen, helt i strid med folkeretten og FN-Traktaten.

Nu siger han – kun – at vi skal vinde over Rusland én gang for alle også om det betyder storkrig.

Atomkrig.

Og ingen reagerer.

I den danske andedam og dens medier betragtes han som en stor statsmand, der siger kloge ord.

Om atomkrig for de gode demokratiers skyld.

Efterord

Jeg sendte ovenstående artikel til journalisten, Maria Runøe Møller, der havde skrevet om interviewet med Fogh Rasmussen, og til Seernes Redaktør, Lars Bennike – med denne kommentar:

Lund, Sverige 10. marts 2022:
Kære Maria Runøe Møller og andre på TV2, der stod for det indslag – samt Seernes redaktør
Fremsender her (link til artiklen ovenfor) – der belyser Anders Fogh Rasmussens og TV2 chokerende uansvarlige behandling af risikoen for storkrig – eller atomkrig – i Europa.

Fem dage senere denne rykker:

Kære Maria Runøe Møller og andre på TV2, der stod for det indslag – samt Seernes redaktør
Jeg forundres over at hverken den ansvarlige redaktør og/eller journalist samt Seernes redaktør ikke har svaret nu fem dage senere.
Jeg håber det sker meget snart da sagen er stærkt aktuel og særdeles alvorlig.
Med venlig hilsen Jan Øberg

Samme dag, 15. marts, kommer så et svar fra Lars Bennike:

Kære Jan Øberg –
Tak for dine mails.
Tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen er som alle andre her i landet omfattet af Grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed.
Lovens § 77 fastslår, at ”enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.”
Ytringsfriheden er endvidere stadfæstet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.
Jeg har derfor ingen bemærkninger til Anders Fogh Rasmussens udtalelser om krigen i Ukraine, men sendte 10. marts din henvendelse videre til 1234@tv2.dk, da jeg opfattede den som en opfordring til redaktionen om at indhente en kommentar fra dig.
Det er redaktørerne, som udvælger og prioriterer stoffet, men jeg har for god ordens skyld sendt din fornyede henvendelse videre til Nyhedsafdelingen, så den kan indgå i redaktionens overvejelser.

Med venlig hilsen
Lars Bennike               
Seernes redaktør

Det besvarede jeg samme dag:

Kære Lars Bennike
Mange tak, men tænk at du har kunnet få dette ud af hvad jeg skrev.
Der findes intet i det, jeg har skrevet om dette interview, der direkte eller indirekte så meget som
antyder at jeg mener at Anders Fogh Rasmussen ikke skal have ret til at sige det, han siger. Din henvisning til Grundloven er derfor ganske og aldeles irrelevant.
Hvis du havde læst det andet afsnit af min artikel ville du have forstået mit ærinde – som aldeles heller ikke var at promovere mig selv som en, I burde have fået en kommentar fra: “Han (AFH) får mulighed for at sige dette uimodsagt, uden at det problematiseres, uden at andre bliver bedt om at kommentere disse ekstremistiske standpunkter eller påpege at Anders Fogh Rasmussens udsagn er fuldstændigt uacceptable såvel fagligt som etisk.”
Hvad i alverden har dette med ytringsfrihed at gøre – og din implicite tanke at jeg skulle ønske at begrænse Fogh Rasmussens eller nogen andens ytringsfrihed? Jeg taler temmelig tydeligt udelukkende om at TV2 fuldstændigt overser at Fogh Rasmussen her siger noget aldeles enestående sensationelt og dybt problematisk, som TV2 ikke (op)fatter som sådan og derfor ikke problematiserer – “problematiserer” er det ord, jeg anvender.
Ville du eventuelt kunne skrive mig et mere relevant svar – f.eks. på hvorfor TV2 ikke har ment at Fogh Rasmussens udsagn motiverede en eller anden form for øjeblikkelig journalistisk efterbehandling. Det er også dette fravær jeg sætter i relief i min artikel sidste – tænkte – eksempel.
Det er vel ikke en vis mangel på faglig og journalistisk bevidsthed om det sensationelle i det, Fogh Rasmussen siger, der får dig til at inddrage Grundloven og ytringsfriheden, som jeg på ingen måde har anfægtet?
Venlig hilsen
Jan Øberg

Det blev aldrig besvaret.

Debatten om denne artikel på Facebook

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

13 Comments

  1. Helt enig Jan. Det er ufatteligt at den psykopat ikke sidder bag tremmer og endnu mere ufatteligt at han overhovedet får taletid!

  2. Noget totalt vrøvl, IRAK havde Kemiske våben og havde et atomvåbenprogram. IRAK har længe haft agenter i vest til at købe ulovligt udstyr til at producere WMD våben. IRAK har brugt Kemiske våben imod egen Befolkning. IRAK kunne have undgået krig, ved at vise at de ikke længere skjulte WMD våben, men de ville de ikke. At Vælge Bush Junior til præsident var en fejl (USAs valgsystem er meget mangelfuldt) og at USA gik ind i en langvarig krig i IRAK/Afghanistan var også en fejl. Det burde være klaret ved en commando aktion mod Bin laden, ikke krig. Danmark deltog ikke i Nogen Krig i Irak, vi kom først senere da Landet var nedkæmpet og deltog således mest i bevogtning og genopbygning af landet. Danmark Mistede “kun” 9 Soldater under de 9 år vi var der ? det kan vel ikke kaldes krig så ? Prøv at sammenligne med hvor mange der døde i Danmark under WW2 ? krigen i 1864 og 1848 ?

  3. Grethe
    Det er ikke Fogh, der er noget galt med, men de vælgere, der stemte på ham. Fogh er mentalt syg. Hans arrigskab og ubehagelighed, når tingene ikke går hans vej, viser det tydeligt. Heller ingen mentalt normal ex statsminister vil finde behag i at have et barnligt krigsbillede hængende på Kristiansborg.

  4. TV2 har nu beskåret interviewet d. 9. marts 2022, så man ikke længere kan høre Anders Fogh Rasmussen udtale at NATO kunne slå Putin (og Rusland) til plukfisk…

    • Ja min ven, de ar klippet videon ned, men teksten nedenunder indeholder fortsat en korrekt gengivelse af hvad han sagde om at slå Putin til plukfisk. Men jeg kan da nok tænke mig at han har ageret for at få den fatale udtalelse fjernet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Den Uafhængige taleradios forsøg på at “frame” mig som Ruslands nyttige idiot

Next Story

Foredrag om Ukraine og løsninger i Roskilde

Latest from Atomvåben

Nej till NATO!

“Nej till NATO” är en svensk folkrörelse, som du bör känna till om du har det

%d