///

NATO-Sveriges verklighet sätter nu politikens och medias bedrägeri av svenskarna i relief

– “Kärnvapenfrågan är väldigt viktig för den politiska nivån och väldigt känslig. Här har det varit en diskussion om vi måste ha kärnvapen på svenskt territorium. Jag vet att man pratar med Norge och Danmark om hur de förhållit sig. Men jag vill inte ge mig in i den frågan,” säger överbefälhavare (ÖB) Micael Bydén.

Nu – först nu efter ansökan – kommer sanningen om NATO-medlemsskapet för Sveriges del fram. Sådant talades det helt medvetet inte om innan beslutet om att skicka ansökan. Det handlade till 90+% om pro-NATO argument, säkerhetsgranatier och Sverige/Gotland som Putin’s nästa äventyr.

Den intellektuella nivån kopplad till “fearology” var -väl, låg för nu att uttrcka det diplomatiskt. Även med denna panik-skrämsel kampanj var det bara 48% av svenska folket som sa “ja” till medlemsskap.

Alltså en skandal för demokratin i Sverige där säkerhetspolitik alltid varit en del av “folkhemmet” – människorna skulle veta om och förstå Sveriges roll i världen. Väl – detta dog väl med Olof Palme som så mycket annat.

Läs artikeln noga, lyssna noga till vad Sveriges högsta militära chef – överbefälhavare (ÖB) Micael Bydén – har att säga. Svenska soldater til Baltikum?

“Vi måste vara förberedda” – på at lyda order. Sverige ”slåss över sin egen viktklass” – men Sverige måste ändå rusta upp. “vi måste vara redo att i högre utsträckning delta i operationer, insatser och övningar.”

“En kombination av militära råd och politisk vilja, satsningar på försvarsindustrin. Det kommer att vara jätteviktigt framöver.” NATO – anti-intellektuella – målsättning om 2% av BNP skulle kunna uppnås först 2028. Det kommer nu att bli “en stor omställning efter en period med neddragningar.”

Kom i håg – det är alltsammen på grund av Putin – NATO-militarismens bäste vän, vill jag säga som ironisk kommentar tioll Sveriges obegripligt kortsiktiga, underdåniga helomvändning. Och ÖB fortsätter:

“ÖB har varnat för att Sverige inte får hamna ”sist i kön” när många länder ska rusta upp samtidigt.
– Alla måste leverera, annars misslyckas vi.”

Interesting too?  Denmark to attack in Syria - too

Dagens Nyheter som idag i praktiken är språkrör för upprustning, Putin/rysshat, samt NATO- och USA-militarisering – i extrem grad för en såkallad liberal tidning – ställer frågan på ett självavslöjande sätt:

“Om du fick önska var vill du se permanenta Natobaser?
– Om vi pratar om permanent närvaro måste man politiskt bestämma sig, är vi beredda att ha permanent Natotrupp på svensk mark?” Ännu en fråga som aldrig var objekt för utredning eller debatt före beslutet.

För DN är det inte fråga om men var amerikanske soldater och materiel ska etableras i Sverige! Jag förutser: Naturligtvis kommer Sverige att få amerikanske baser. Argumentet kommer att bli att det har jo Norge och Danmark redan och på det sättet kan Sverige “få hjälp” snabbare. OK, till priset av att Ryssland i en förkrigstid kommer att se Sverige som et långt större hot än idag och kommer att bomba Sverige tidigt i en sådan situation.

Det hela ska gå så fort att Sverige inte tycks ha tillräckligt med kvalificerad personal:
“Nästa steg är att avsätta ett hundratal medarbetare till de olika Natostaberna, 150-200 olika arbetsgrupper ska bemannas. Samtidigt varnar officersförbundet för att bristen på officerare kommer förvärras i och med medlemskapet. – Det är officerare som vi i grunden skulle behöva ha här hemma. Men den kortsiktiga risken av det vi gör, ska ställas mot den långsiktiga garantin, säger ÖB.”

Vadå för garanti?

ÖB vet mycket väl att USA/NATO i tillfälle av en allvarlig kris hade kommit omedelbart och tagit Sverige i besittning och att Sverige redan har ett värdslandsavtal för just det – utan medlemsskap. Nu få landet en “garanti” – ja, för tidig förstöring och för att det blir omöjligt att hålla Sverige utan för krig och i stället föra en fredfrämjande politik med gemensam säkerhet. Nu är det stenhård konfrontation som gäller.

Interesting too?  Sweden's Chief-in-Command maintains that Russia might want to take Skåne (Southern Sweden). If so, he should be replaced.
Sverige, Finland och Turkiet undertecknar avtalet. Ansikten vittnar om allt annat än glädje. Två svenska kvinnor som inte tycks ha den blekaste aningen om vilka konsekvenser deras beslut kan komma att ha.

Därför ska du lägga speciellt märke till citat om kärnvapnen, som inleder denne artikel. Det har redan diskuterats! Samtidigt med att Sveriges regering inbillar sig själv och svenska folket att Sverige kommer att arbete för FN-Konventionen om att kärnvapnen ska bort. Som om det skulle öka möjligheterna att man nu träder in i en på kärnvapenanvändning baserad allians!

Nej! Punkt för punkt kommer Sverige – som bara inte får “misslyckas” i sitt medlemsskap – att omkalfatres i en omfattning, förutser jag, som svenska folket inte har någon aning om.

USA och ett antal NATO-länder har vikande ekonomisk kraft, politisk styrka och normativ makt i förhållande till den globala utvecklingen. Helt klart att Sverige, som nu dumt nog har lagt alla sina ägg i en enda kortg – kommer att förlora och gå ned tillsammans med USA/NATO i en gränslös militarisering.

Sverige kommer inte att (kunna) satsa ett dugg på medling, nedrustning, förhandlingslösningar på konflikter, förtroendeskapande åtgärder och möjligheten till en självständigt begåvad utrikespolitisk anpassat till svenska folkets intressen.

Regeringen Andersson vill som jag ser det komma att framstå som en katastrof för det moderna Sverige.

Utrikesminister Ann Linde har redan med avtalet med Turkiet sålt svensk vapenexport-lagstiftning – som nu enbart ska anpassas NATO.

Men har detta sensationella beslutet nått folket?

Nej – 20-30 års smyganslutning till NATO, utfört av politiska, militära, försvarsindustriella och mediemässiga eliter i Stockholm har lyckats.

Bedrägeriet av svenska folket som inte heller fick en folkomröstning är lika uppenbart som upprörande. En skamfläck på demokratin. En kolossal reduktion av svenskarnas säkerhet, som de framöver dessutom ska betala priset för.

Jag blir glad för även det minsta stödet till mitt skrivande – lätt, snabbt och säkert. Tack!

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Sick Self-Congratulatory Militarism at the NATO Summit

Next Story

Ukraines genopbyning gennem internationalt tyveri af historiske dimensioner?

Latest from NATO

%d bloggers like this: