////

Sverige lovar 100% lojalitet med NATO-kyrkan inklusive dess gudomliga atomvapenpolitik

ūüáłūüá™ 5.40

Statsminister Ulf Kristersson bekräftade den 20:e oktober 2022 Sveriges medlemsskap och totala lojalitet med NATO:s religion inklusive NATO-kyrkans eskatologiska atomara ordning. Så säljar man på tredjedagen som statsminister varje möjlighet till självständigt tänkande framöver.

Lyssna noga till det hela men speciellt till Kristerssons ord vid 5:40 min:

“We (i.e. Sweden) will act in accordance with the obligations that follow from our membership, including NATO’s nuclear doctrine.”

Det √§r den som inneb√§r m√∂jligheten att anv√§nda k√§rnvapen ocks√• emot konventionella angrepp. Man vill agera i √∂verensst√§mmande med denna doktrin. Man undrar vad detta kan komma att inneb√§ra i framtiden. F√∂rmodligen amerikanska baser i Sverige d√§r USA praktiserar sin “neither confirm nor deny”-politik n√§r det f√•r fr√•gan om huruvida man har k√§rnvapen med?

Därmed förklarar han också Sveriges accept av NATO:s horribla officiella position att så länge som det finns kärnvapen kommer NATO-länder att behålla kärnvapnen Рoch då tre NATO-länder har kärnvapen, kommer de således aldrig att avskaffas.

Ulf Kristersson är en mycket religiös människa och har nu fått hela Sverige välsignat med garanti för att Sverige kommer att involveras och drabbas mycket tidigt i en eventuell konflikt och stå 100% tjänst för USA:s utrikespolitik i fred såväl som i krig och i Sverige, Norden, Europa och världen.

Ingen kritik av USA Рsamtidshistoriens mest krigsförande och massmördande land Рkommer att vara möjlig.

Det innebär också ett farväl till fria tanker om gemensam säkerhet, fred, nedrustning, medling Рsom alla kommer att uppfattas i Bryssel och Washingtron som om Sverige har andra gudar.

Forskning, medier och politik kommer att ha bara ett Рännu mer snävt Рnarrativ.

Interesting too?  The Meaninglessness of War: Aleppo

Kort och gott, ett gigantiskt uppgivande av självständighet och de facto frihet.

På presskonferensen understryker Stoltenberg mycket klart att medlemsskapet innebär full integration inte bara i det militära utan också i det politiska samarbetet. Det betyder i allt väsentligt US-ansk intressepolitik och världsdominans samt fortsatt krig med Ryssland över och i Ukraine: Du ska icke tro på en förhandlingslösning där, du ska pumpa in vapen till Ukraina så vi slutligen kan vinna över Ryssland Рfor as long as it takes, som Stoltenberg upprepade också idag.

Möjligheten till att stå utanför, vara en moderationens och förnuftets civila röst, att medla eller agera för en mindre militariserad värld har nu definitivt släppts. Sverige är i den meningen inte Sverige längre. Ett fatalt beslut med 47% av svenskarna bakom och Рnaturligtvis Рingen folkomröstning.

För att ha gått med i NATO på ett demokratiskt och värdigt sätt hade krävts rimlig en bred, balanserad pro- et kontra-utredning, seriös offenlig debatt över månader och slutligen en folkomröstning där 75% av befolkningen hade röstat för.

Och på just detta sättet kommer Sverige att gå ned när USA/NATO-imperiet faller. I framtidens multipolära världsordning har man nu säkrat sig en plats som övermilitariserat, krigsförande och USA-troget land långt ute i periferien Рpå fel sida om historien i stället för att som neutral ha goda relationer med alla, också Ryssland, Kina, Indien och de nya organisationerna som växer fram i dessa år.

Och möjligheten att kämpa för en fredligare världen framöver. Men vem i Sveriges officiella säkerhets- och utrikespolitiska kretsar kan i dag säga något kunnigt eller begåvat om fred? Fred är de facto irrelevant. NATO är freden Рkyrkan! Amen!

Interesting too?  Om at blive interviewet af Kristeligt Dagblad: Vor Herre bevare avisens fred

Med Sveriges medlemsskap av NATO har den svenska politiska eliten reducerat svenskarnas säkerhet på såväl kortare som längre sikt. Min bedömning är att detta är det mest panikartade, kortsiktiga, odemokratiska och anti-intellektuella beslutet Sverige har träffat sedan 1945.

Kristersson är självfallet nöjd. Men låt oss inte glömma att det var socialdemokratin under Magdalena Anderssons ledning, som träffade det kakistokratiska och ödesmättade beslutet att föra Sverige in i en aktuellt krigsförande allians, som 24/7 bryter mot sin egen FN-baserade traktat och ljuger om sitt eget största misstag: det envisa försöket att få in Ukraine i NATO mot alla intellektuella och politiska varningar sedan 1990.

För det är detta NATO/Ryssland-konflikten, som för närvarande utspelar sig på Ukrainas jord, i grunden handlar om. Och det kan man såvisst säga utan att sympatisera det minsta med Rysslands invasion av Ukraina Рvilket jag skrev dagen efter invasionen att jag inte gör.

Sverige lever nu i förenklingarnas enfaldiga värld där folk övertygar varandra i ekkorum om att vi är 100% goda och oskyldiga och de andra 100% onda och därmed orsaken till allt ont.

Och den sortens tänkning har alltid varit säkerhetspolitikken huvudproblem Рoch bättre blir det inte i kakistokratins tidevarv.


Lyssna speciellt vid 5:40

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

4 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

The EU and NATO lie: Gorbachev was promised that NATO would not expand “one inch.”

Next Story

Er du for fred, så overvej at stemme blankt

Latest from NATO

%d bloggers like this: