Dagens gæst er min ven og TFF’s bestyrelsesmedlem

Thore Vestby, Oslo

Hvilket type samfunn er dagens Kina? Lever innbyggerne i et undertrykkende diktatur? Hvordan ser kineserne selv på landet sitt? Er Kinas voldsomme økonomiske vekst og globale ekspansjon en trussel mot oss og våre verdier?

Vi inviterer til en ny samtale med Thore Vestby fra The Transnational Foundation for Peace & Future Research, TFF.

Han har besøkt Kina mange ganger de siste årene og kan fortelle en helt annen historie om landet enn det vi til daglig møter gjennom våre vestlige medier.

Skyldes den ensidige negative dekningen av Kina at landet er i ferd med å gjøre slutt på 500 år med vestlig dominans og imperialisme? Kan det faktisk tenkes at kineserne har noe å lære oss?

Se den første samtalen med Thore Vestby her.

Først publiceret på Spartakus.no – interview med Terje Alnes

Interesting too?  Hvor er NATO altså bare flot og uproblematisk. Tillykke med de 70, Deadline!

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Xinjiang och mycket mer: Lita inte på mainstream-medier under stark påverkan av USA

Next Story

Vad kan fred tänkas vara?

Latest from China

On entering 2023

In case you expect a kind of celebrative champagne toast-like text here, my apology at the

%d bloggers like this: