Vi må snakke mer om Kina

Dagens gæst er min ven og TFF’s bestyrelsesmedlem

Thore Vestby, Oslo

Hvilket type samfunn er dagens Kina? Lever innbyggerne i et undertrykkende diktatur? Hvordan ser kineserne selv på landet sitt? Er Kinas voldsomme økonomiske vekst og globale ekspansjon en trussel mot oss og våre verdier?

Vi inviterer til en ny samtale med Thore Vestby fra The Transnational Foundation for Peace & Future Research, TFF.

Han har besøkt Kina mange ganger de siste årene og kan fortelle en helt annen historie om landet enn det vi til daglig møter gjennom våre vestlige medier.

Skyldes den ensidige negative dekningen av Kina at landet er i ferd med å gjøre slutt på 500 år med vestlig dominans og imperialisme? Kan det faktisk tenkes at kineserne har noe å lære oss?

Se den første samtalen med Thore Vestby her.

Først publiceret på Spartakus.no – interview med Terje Alnes

Interesting too?  Vad kan fred tänkas vara?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.