Vad kan fred tänkas vara?

Den 9:e juni 2021 höll jag ett kort och lite spontant föredrag om vad fred kan tänkas vara – hur tänker vi och varför har samtalet om fred försvunnit?

Det gjorde jag för Rotary-klubben i Drøbak i Norge på invitation av min ven, Thore Vestby, där.

Jag lägger upp det här till allmän inspiration – och det finns tillsammans med väldigt många andra föredrag på TFF’s Vimeo Channel här.

Have a look!

Interesting too?  Kunne Danmark også gøre noget godt for verden?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.