/////

Fra idag er atomvåben ulovlige – danske medier véd det ikke eller vælger ikke at fortælle dig det

Danmarks Radio har den ikke idag. Politiken har den ikke idag. Berlingske Tidende har den ikke i dag. Jyllands-Posten har den ikke i dag. Information har den ikke. TV-Avisen og Deadline har den heller ikke …

Nyheden er at i dag, den 22. januar 2021, trådte traktaten, der forbyder atomvåben, formelt i kraft. Atomvåbnene, der altid har været umoralske, er nu også ulovlige ifølge folkeretten.

Kampen for at befri verden for atomvåbnene har varet lige siden Hiroshima og Nagasaki blev bombet i 1945 – altså i godt 75 år. Med Traktaten er den langtfra vundet men den er indiskutabelt en milepæl for millioner af menneskers aktivisme og folkeoplysning mod disse våben og for fred.

Den er ikke vundet blandt andeet fordi alle medlemmer af NATO, der bygger på brugen af atomvåben, og alle atombesiddende lande iøvrigt – som f.eks. Rusland, Kina, Indien, Israel, Pakistan – naturligvis ikke har haft det fornødne mod til at underskrive og ratificere aftalen.

Der kan ikke herske tvivl om at denne traktat og dagen i dag alligevel er historisk. En historie for hele verden. En historie om et folkeligt pres og om FN’s og folkerettens fortsat vigtige rolle – også normativt.

Ved ikke at nævne sagen dokumenterer disse medier – sikkert uden at vide det – deres dybe forankring i militarismens og nuklearismens tænkemåde. Og det viser – som jeg har skrevet denne klumme – at diskursen om fred simpelthen ikke eksisterer.

Jeg behøver i denne forbindelse ikke give eksempler på hvor mange komplet ligegyldige og nyheds-uværdige historier, samtlige de nævnte medier har på sine online-forsider – også – idag. Det kan enhver forvisse sig om ved at besøge dem.

Interesting too?  Den danske regering sidste besøg i Ukraine - Vestens sidste eller næstsidste krig?

Du kan også søge på “idag forbydes atomvåbnene” – og se hvad der kommer op.

Historien om denne ikke-historie er et glimrende eksempel på hvad jeg har skrevet og sagt i flere år: Fake news er ikke noget nyt men den massive omissionudeladelsen – af nyheder, vinkler, ekspertise og kilder er langt mere destruktiv for sandhed og folkeoplysning.

Mere information

Den organisation, som har gjort et fantastisk arbejde sammen med 600 organisationer verden rundt for sagen og som for 4 år siden fik Nobels Fredspris – ICAN – har du læse mere om hér, ligesom tekster, der belyser vigtigheden af dagen idag, den 22. januar 2021.

Og hér ser du hvordan danske fredsfolk præsenterer traktaten og arbejdet med at få Danmark til at skrive under på den. Kig også ind på Forbyd Atomvåben Nu – hvoraf det også fremgår at 78% af danskerne synes at Danmark skal skrive under på Traktaten.

🔻 Hvis du sætter pris på denne type af saglig information, så bliver jeg glad for at se det her!

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

1 Comment

  1. i dag står det sådan til med de større danske medier, som det var med DDRs medier i tiden med Gorbatjovs glasnost : man skal lægge mærke til det, som ikke bliver omtalt eller nævnt i en bisætning, eller det som bliver beskrevet påfaldende negativt.
    At vi ikke har en fri presse, for slet ikke at tale om en kritisk og ærlig presse, er at påpege noget meget banalt, som dog er meget alvorligt, især for de, der mener at demokrati er en væsentlig værdi for et politisk levende samfund

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

U.S. Appparanoia

Next Story

Goodbye Facebook, Goggle/YouTube and Twitter

Latest from Atomvåben

Nej till NATO!

“Nej till NATO” är en svensk folkrörelse, som du bör känna till om du har det

%d