Hvem krænker svensk territorium?

Jo, det gør Danmark mere end noget andet land: 14 gange 2016-2018, mod Ruslands 3 og USAs 7 og andre NATO-landes 25.

Sveriges Television, SVT, kunne sidst i 2018 fortælle at i årene 2016, 2017 og 2018 var Sveriges territorium blevet krænket 49 gange. Statistikken siges at komme fra Försvarsmakten og langt de fleste handler om fejlnavigering.

SVT skriver bl.a. at:

Överstelöjtnant Stefan Wilson är chef för taktikavdelningen på Försvarshögskolan. Han är inte förvånad över att Ryssland bara står för en bråkdel av överträdelserna under tre år.
– Det är en vanlig missuppfattning att Ryssland skulle stå bakom de flesta överträdelserna.

Det er jo prisværdigt at det svenske militære system selv publicerer tal, der – og dét er interessant – underminere mediernes mere eller mindre konstante selektive information til borgerne. For hvad hører vi dér?

Vi hører udelukkende at/når Rusland krænker Danmark og Sverige. Og hvad er fakta for Sveriges vedkommende?

At Rusland står for 3 af de 49 krænkelser i de nævnte år. Og at Danmark er det land, der mest frekvent krænker Sverige territorium – nemlig hele 14 gange i den samme periode. Baggrunden herfor finder du på SVT hér.

Jeg tager det op nu fordi Berlingske Tidende lige har fortalt os noget om dette. Og så skal vi takke Enhedslistens Søren Søndergaard for at have fået forsvarsminister Hjort Frederiksen til at fremlægge fakta, der stort set modbeviser hans egne udsagn om hvor farligt Rusland er – en slags stadig krænkelse af virkeligheden.

Dog fremgår det af forsvarsministerens svar til Søndergaard at Danmark har krænket Sveriges 9 gange i de sidste 3 år. Spøjst nok er der jo procentuelt en nok så stor forskel på 9 og 14 – eller hur? Måske har Hjort Frederiksen endnu et par indrømmelser at komme med hvis han bliver presset? Men lad det ligge.

Interesting too?  Hotet fra Iran: Okunnighet eller propaganda?

Ifølge Danmark og Sveriges officielle kilder er Danmark altså det land, der oftest krænker svensk luftterritorium. Af de øvrige 35 krænkelser er kun 3 Ruslands og så tillader jeg at gætte på at resten er NATO-lande – hvad Berlingske Tidende da også antyder:

“Ud over Danmark er det med syv krænkelser de seneste tre år især USA, der uretmæssigt flyver ind i de svenske luftlag.
Derudover er også nationer som Norge, Tyskland, Frankrig, Tyrkiet og Portugal noteret for at have krænket svensk luftrum siden 2016.”

Hvor er det interessant – og bedrøveligt – at medieverdenen kører sin egen (eller nogens) propagandaløb ved til stadighed kun at fortælle os om russiske krænkninger de få gange de sker. Det er en slags fake. Og at de underlader at fortælle os om NATOs mange gang flere krænkelser – hvilket er det langt værre omission eller altså udeladelse.

Hvis disse medier ikke bare er ukyndige og dovne så må der være nogen – NATO-lande? – der subtilt påvirker dem. Det kan jo ikke år efter år bare være tilfældigheder?

Heller ikke – som jeg har skrevet for nylig hér på bloggen – at vi for eksempel aldrig hører at de danske militære udgifter per indbygger er betydeligt højere end de sammenlignelige russiske per capita udgifter. Hver dansker betaler US$ 662 per år til militæret, hver russer US$ 450.

Man kan bare beklage at fakta ikke længere spiller den rolle de burde, at fagkundskab på dette område er røget ud af medierne og at de fleste ikke længere læser de lidt længere, sammenhængende fremstillinger af disse – nok så væsentlige – ting.

Interesting too?  The Clintons celebrated - but likely disastrous for the world

Og gør man ikke det bliver man snydt – og prakket endnu flere tåbelig kampfly og endnu højere militærudgifter på.

Fake og udeladelse om disse ting skal afsløres sålænge fjollede tal bliver ved med at dække over det faktum at Rusland ikke er en virkelig, men opfundet, strussel.

Jeg vil fortsætte med at bidrage dertil så meget jeg nu kan indimellem andre vigtige opgaver.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.