Syriens Tystade Röster

2:a augusti 2019

Jag är mycket glad för och tacksam över att Patrik Paulovs utomordentliga bok med titeln “Syriens Tystade Röster” just har publiserats. Dess undertitel är “Om krigets vardag, stormaktsspelet och en svensk bistandsskandal”

Det är otroligt viktigt att västliga mediers konstruerade och homogeniserade berättelse sedan 2011 inte får stå oemotsagda. Så också i Sverige.

Jeg ska inte recensera boken här. Dels har han över flera sidor citerat mig – vilket han också gjort rätt så frekvent för tidningen Proletären under åren. Dels så har han och Karneval Förlag använt en bild – eller rättare en liten del av en bild – som jag tog i Östra Aleppo när jag som den enda från Norden var där när stadsdelen äntligen befriades december 2016 efter 4,5 års ockupation av diverse rebel- och terrorgrupper.

Så jag är inte helt “objektiv” men vill bara rekommendera boken som helhet därför att det är en omfattande, oberoende analys som görs och därför att boken i så hög grad har fokus på just Syriens egna människor – vanligt folk som alltid kommer bort i mediebevakningen till fördel för ledarna – samtidigt som Paulov plockar sönder den officiella mediebilden av just stormaktsspelet.

Du kanske undrar vad det är för en svensk biståndskandal det är fråga om? Ju, det handlar om hur regeringen, först med Carl Bildt och senare med Margot Wallström som utrikesminister, har bidraget till att möten avhölls med och pengar skickades till Syriska oppositionskoalitionen, som bl a genomförde etniska rensningar och hade en taktisk allians med terrororganisationen al-Nusra.

Paulov redogör för hur han fick ut dokumentationen från UD – med många avsnitt oläsbara av såkallade säkerhetsskäl – vilka frågor han ställde och vilka svar han fick. Och att han i stort inte lyckades få svar från något politiskt parti.

Interesting too?  Stop USAs fortsatte økonomiske terror mod Irans folk

Det är en njutbart stycka journalistik, som avslöjar det verkliga – vidriga – spelet i maskopi med USA. Och man kan bara skicka en vänlig tanke till Kofi Annan och svenska diplomaten Staffan di Mistura, som bägge fungerade som FN:s medlare för fred och underminerades av även den svenska regeringens beteende bakom kulisserna.

• •

Egentligen gör Paulov inget annat än vad en journalist bör göra: han ställer frågor, gräver där han står och söker dokumentation i stället för att klippa och redigera i huvudsak amerikanska nyhetsbyråer. Han bidrar alltså till folkupplysning, mångfald och debatt – helt i pakt med demokratiet.

Man kan bara förvånas över att så många inte gjort vad han gör här. Det är trist men i dessa tider av fake och omission – falska nyheter och utelämnade fakta, perspektiv, källor, vinklar, människor – är det en stor gärning. Men det är just det en frilansjournalist kan göra i tider där det stort sett inte längre finns vare sig fria medier eller fri forskning.

Man behöver inte vara enig i varje detalj för att verkligen uppskatta en sådan gärning och rekommendera den sökning efter en större sanning som “Syriens Tystade Röster” är ett lyckad exempel på.

Men räkna inte med att se recensioner – långt mindre positiva sådana – i våra mainstream medier. Jag förutser att den antingen kommer att tystas ihjäl eller utsättas för beskyllninger om ensidighet, lögn och bedrägeri i den syriske regimens tjänst – för sådan är den intellektuella miljön i dagens internationella mediepolitik.

Det vet jag en hel del om – som framgår här med dokumentation.

Interesting too?  "Congratulations and thank you, Iran!"

Köp den! Läs den! Och tala om den för andra! Då hjälper du kanske också andra i mediebranchen att göra som Paulov.

Patrik Paulov
Syriens Tystade Röster.
Om krigets vardag, stormaktsspelet och en svensk biståndsskandal

Karneval förlag
Inbunden. 304 sidor, 189 kronor
Förlagets presentation

2 thoughts on “Syriens Tystade Röster

  1. Vi har købt Paulovs bog og er begejstrede. Tak for den fine omtale!

  2. Det glæder mig. Den bliver formentlig ikke anmeldt i hverken svensk eller dansk presse. Passer jo ikke med det officielle, standardiserede narrativ. Ja – og så er der jo det fremragende omslagsbillede, ikke! ? 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.