Syriens Tystade Röster

Syriens Tystade Röster

2:a augusti 2019 Jag är mycket glad för och tacksam över att Patrik Paulovs utomordentliga bok med titeln "Syriens Tystade Röster" just har publiserats. Dess undertitel är "Om krigets vardag, stormaktsspelet och en svensk bistandsskandal" Det är otroligt viktigt att västliga mediers konstruerade och homogeniserade berättelse sedan 2011 inte får stå oemotsagda. Så också i [...]