Läs! Oberoende svensk vitbok om kriget i Afghanistan

Denna utredning av två djupt engagerade och kunniga författare är ett must-read!

Lars-Gunnar Liljestrand och Stefan Lindgren – båda tidigare ordföranden i Föreningen Afghanistansolidaritet – ska ha stort tack för “Vitbok om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan 2002–2021.”

Den handlar naturligtvis om Sveriges insats baserad på ideligen orealistiska “fakta” och politisk-militära felbedömningar. Men speciellt viktigt – och riktigt – är att den övertygande dokumenterar på flera sätt hur det absolut viktigaste för Sveriges regering och Riksdag var att visa lojalitet med USA och NATO – och att talet om demokratisering, utveckling, kvinnors rättigheter aldrig var det.

Det är en faktaspäckat och trovärdig rapport, som jag varmt rekommenderar – också därför att den plockar sönder mångas tro på att kriget på något sätt var förenligt med folkrätten och FN:s stadga. Det var det inte. Eller att kriget syftade till att öka säkerheten för befolkningarna i ockupationsländerne. Det har det inte gjort – tvärtom. Vi vet att det globala kriget mot terror, som George W Bush startade efter 9/11 med angreppet på Afghanistan 10/7, årligen skördar 40 gånger fler liv – 16 000 – än i år 2000.

Det måste vara historien dummaste krig – och det startades i Afghanistan.

Vitboken genomgår tillika historien, alla beslut om kriget och uppräknar mot slutet de mänskliga och andra kostnader för kriget. Djupt tragisk läsning – men allt viktigt samlat på ett enda ställe för den som önskar att få ett överblick, bilda sig en uppfattning – och förhoppningsvis önskar lära hur viktigt det är att engagera sig tidigt i motståndet mot militarismen och dess medieburna bedrägeri – om det nu skulle bli en nästa gång. Iran?

Interesting too?  Don't underestimate Donald Trump

En liknande utredning som denna Vitbok kommer inte att produceras av någon regering, som varit involverat i det förutsägbara moraliska, politiska och militära fiaskot som heter kriget mot Afghanistan.

Förre detta försvarsministern och teologen, Thage G Pettersson – en hedersman, som hela tiden varit emot kriget och Sveriges deltagande i det – skriver i förordet:

“Denna vitbok är nödvändig för att inte krigets historia skall glömmas
eller skrivas om och förskönas av dem som varit ansvariga.

Vitboken gör den viktiga granskning av kriget och motiven bakom
som inte kommit fram i den av regeringen styrda utredningen 2017.

Sverige gick med i kriget inte av humanitära skäl som kvinnors
rättigheter eller flickors rätt till skolgång utan av lojalitet med USA
och Nato.

Vad vi nu kan befara är att afghanerna får skörda en draksådd som
utländska stormakter sedan 40 år tillbaka sått genom blodiga
interventioner och bombningar av hela byar och samhällen.”

Detta är sanningen om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik – landet som avvecklade varje begåvad idé och principp efter mordet på Olof Palme och blev ett osjälvständigt, tankelöst bihang till USA och NATO med så förödande konsekvenser. Är det någon ansvarig som vågar se denna sanning idag?

Och detta är sanningen om den tragiska kombinationen av västlig imperialism, militarism och – djupt nere i Harald Ofstads begrepp “föraktet för svaghet” – racism.

Måtte det blir den sista spiken i det amerikanske imperiums och NATO:s likkista.

One thought on “Läs! Oberoende svensk vitbok om kriget i Afghanistan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.