Denna utredning av två djupt engagerade och kunniga författare är ett must-read!

Lars-Gunnar Liljestrand och Stefan Lindgren – b√•da tidigare ordf√∂randen i F√∂reningen Afghanistansolidaritet – ska ha stort tack f√∂r “Vitbok om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan 2002‚Äď2021.”

Den handlar naturligtvis om Sveriges insats baserad p√• ideligen orealistiska “fakta” och politisk-milit√§ra felbed√∂mningar. Men speciellt viktigt – och riktigt – √§r att den √∂vertygande dokumenterar p√• flera s√§tt hur det absolut viktigaste f√∂r Sveriges regering och Riksdag var att visa lojalitet med USA och NATO – och att talet om demokratisering, utveckling, kvinnors r√§ttigheter aldrig var det.

Det är en faktaspäckat och trovärdig rapport, som jag varmt rekommenderar Рockså därför att den plockar sönder mångas tro på att kriget på något sätt var förenligt med folkrätten och FN:s stadga. Det var det inte. Eller att kriget syftade till att öka säkerheten för befolkningarna i ockupationsländerne. Det har det inte gjort Рtvärtom. Vi vet att det globala kriget mot terror, som George W Bush startade efter 9/11 med angreppet på Afghanistan 10/7, årligen skördar 40 gånger fler liv Р16 000 Рän i år 2000.

Det måste vara historien dummaste krig Рoch det startades i Afghanistan.

Vitboken genomgår tillika historien, alla beslut om kriget och uppräknar mot slutet de mänskliga och andra kostnader för kriget. Djupt tragisk läsning Рmen allt viktigt samlat på ett enda ställe för den som önskar att få ett överblick, bilda sig en uppfattning Рoch förhoppningsvis önskar lära hur viktigt det är att engagera sig tidigt i motståndet mot militarismen och dess medieburna bedrägeri Рom det nu skulle bli en nästa gång. Iran?

Interesting too?  Do US media provoke post-election chaos for Biden who also offers no hope?

En liknande utredning som denna Vitbok kommer inte att produceras av någon regering, som varit involverat i det förutsägbara moraliska, politiska och militära fiaskot som heter kriget mot Afghanistan.

Förre detta försvarsministern och teologen, Thage G Pettersson Рen hedersman, som hela tiden varit emot kriget och Sveriges deltagande i det Рskriver i förordet:

“Denna vitbok √§r n√∂dv√§ndig f√∂r att inte krigets historia skall gl√∂mmas
eller skrivas om och förskönas av dem som varit ansvariga.

Vitboken gör den viktiga granskning av kriget och motiven bakom
som inte kommit fram i den av regeringen styrda utredningen 2017.

Sverige gick med i kriget inte av humanitära skäl som kvinnors
rättigheter eller flickors rätt till skolgång utan av lojalitet med USA
och Nato.

Vad vi nu kan befara är att afghanerna får skörda en draksådd som
utländska stormakter sedan 40 år tillbaka sått genom blodiga
interventioner och bombningar av hela byar och samh√§llen.”

Detta √§r sanningen om Sveriges utrikes- och s√§kerhetspolitik – landet som avvecklade varje beg√•vad id√© och principp efter mordet p√• Olof Palme och blev ett osj√§lvst√§ndigt, tankel√∂st bihang till USA och NATO med s√• f√∂r√∂dande konsekvenser. √Ąr det n√•gon ansvarig som v√•gar se denna sanning idag?

Och detta √§r sanningen om den tragiska kombinationen av v√§stlig imperialism, militarism och – djupt nere i Harald Ofstads begrepp “f√∂raktet f√∂r svaghet” – racism.

Måtte det blir den sista spiken i det amerikanske imperiums och NATO:s likkista.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Samråd om Forsvarets Efterretningstjeneste gav ingen svar om spionage mod Danmarks nabolande

Next Story

TFF PressInfo # 638 – September 11: What the US should have done instead of starting history’s dumbest war

Latest from Flygtninge, refugees, European crisis

%d bloggers like this: