///////

Samråd om Forsvarets Efterretningstjeneste gav ingen svar om spionage mod Danmarks nabolande

Det er overskriften på DR’s historie – og tak til DR og de andre europæiske medier for at have gravet ordentligt og fundet denne helt igennem lurvede skandale.

Regeringen og disse ministre er langt mere loyale med USA og dets sikkerhed end med sin egen befolknings sikkerhed. Det er løgn at åbenhed ville underminere danskernes sikkerhed og argumentet bør betragtes som forrædderi mod danskerne i fredstid.

Vi skal bare have at vide – og dokumenteret – på hvilken måde USA fik adgang til disse kabler, hvilke embedsmænd der udførte det ulovlige og beskidte arbejde og hvilke ministre, det skete under. Og hvem, der vidste hvad og lukkede øjnene.

Og derpå skal de indblandede retsforfølges. Som man gør i en retsstat.

Intet i en sådan procedure vil underminere danskernes sikkerhed, sådan som forsvarsminister Trine Bramsen og justitsminister Nick Hækkerup hér påstår. Hvis det forholdt sig sådan, så dokumentér hvordan retsstatens åbenhed og danskernes sikkerhed modarbejder hinanden.

Min hypotese er meget enkel: De eneste, der skal beskyttes hér, er USA, NSA og NATO – samt dem, der er ansvarlige i Danmark. Det er kriminaliteten, der hér a priori skal beskyttes.

Hele denne affære sammen med 22 års lavpandet dansk deltagelse i USAs krige er hvad der har reduceret danskernes sikkerhed, og den globale krig mod terror har ødelagt livet for millioner og land efter land (ifølge statistikken fra Brown University) samt øget terrorismen med en faktor på 40 siden 2001 – ifølge The Global Terror Index.

Dét er Danmark indiskutabelt medansvarlig for.

At holde denne – ulovlige – amerikansk/danske spion-trafik mod Danmarks nordiske venner og andre allierede hemmelig med henvisning til danskernes sikkerhed er uetisk. Det er intet andet en fejhed og politisk forrædderi mod egen befolkning begået i fredstid. (Landsforrædderi er et begreb, der knytter sig til samarbejde med fremmed magt i krigstid, men det bør kunne anvendes også i fredstid).

Interesting too?  Per T. Ohlsson - mannen utan vilja att förstå?

Hvis disse to ministre fortsætter ned ad denne løgnens vej burde statsminister Mette Frederikssen fyre dem begge. For det er i hendes, regeringens, folketingets og befolkningens soleklare interesse at der tilvejebringes fuld klarhed i hvad der er foregået. Men jeg véd jo godt at statsministeren er omend endnu mere underdanig når det gælder USA end disse to ministre.

Danskerne vil en dag om ikke så længe vågne op til en pris, der skal betales.

PS
Tak til Eva Flyvholm for at sige det rette – omendnok så spagfærdigt.

PS
Den 14. september fremgik det af medierne at Enhedslistens Eva Flyvholm havde sendt et brev til ministre og partier i de nordiske lande, der har været objekt for den dataindsamling, der diskuteres ovenfor. Hun opfordrer dem til at lægge pres på den danske regering og få klarhed i hvad der egentlig er foregået. Det synes jeg er en helt fin idé. Der kan ikke gøres for meget for at få klarhed i denne sag og dette er selvsagt nok så kreativt – samtidig med at Eva givetvis også véd at flere af dem ikke har frihed vedrørende pinlige sager, der implicerer USA/NATO.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Afghanistan-fiaskoen som bagtæppe for våbenkonference i Aalborg

Next Story

Läs! Oberoende svensk vitbok om kriget i Afghanistan

Latest from Dansk udenrigspolitik

%d bloggers like this: