Just så. Sverige gör sig till huvudansvarig för en domino-effekt genom EU.
 
Enligt Aftonbladet är även FN djupt bekymrad.
 
Detta kan i praktiken bli början till slutet på asylrätten. Slutet på respekten för folkrättens grundkrav och för mänskliga rättigheter.
 
Slut på den humanism som i årtionden har präglat Sverige och Norden som rika välfärdssamhällen. Ja, vi är rika – rika nog att ställa upp, inte minst när offren för Danmarks och Norges krig och den svenska vapenexporten flyr från helvetet.
 
Lösningerna?
 
1. Omorganisera Migrationsverket, Migrationsdomstolen mm som är en skandal – men får lov att fortsätta vara en skandal därför att rättsröta (jag har sett ett konkret fall och det räcker) mm bara drabbar icke-svenskar. Hade det varit ett statligt verk som på samma sätt drabbade svenska folket hade man gjort något radikalt åt det för länge sedan.
 
2. Arbeta för gemensamma EU-lösningar i stället för att låta Svarta Per gå vidare med hjälp av nationalistiskt panikbeslut. De som inte kan ta sig in i Sverige kommer att försöka att ta sig in i annat land. Smärtan, faran, människosmugglingen kommer att öka. Och utan en gemensam politik kommer Schengen och Dublin att falla ihop – och vad finns då kvar av EU?
 3. Gå till orsakerna! Huvudorsaken är US/NATO-krig i Mellersta Östern som Sverige har ställt sig bakom åtminstone politiskt – man vill ju så gärna gå med i NATO. Med andra ord, stoppa krigen och sök begåvade lösningar som kan skapa en bättre framtid för alla i Mellersta Östern och – så är det nu – i Europa på en och samma gång.
 
Som Peter Nobel har sagt: “Bakom varje flykting står en vapenhandlare.” Är beslutsfattare verkligen så obildade att de inte ser det? Och tror att murar överallt i Europa är lösningen?
 
I så fall kommer västvärldens moraliska och ekonomiska sammanbrott mycket snart!
 
 

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Nej Løkke Rasmussen

Next Story

A culture of peace is the best response to terrorism

Latest from Internationalt iøvrigt

%d