Sverige går före med att upphäva asylrätten

Just så. Sverige gör sig till huvudansvarig för en domino-effekt genom EU.   Enligt Aftonbladet är även FN djupt bekymrad.   Detta kan i praktiken bli början till slutet på asylrätten. Slutet på respekten för folkrättens grundkrav och för mänskliga rättigheter.   Slut på den humanism som i årtionden har präglat Sverige och Norden som [...]