If the EU becomes a criminal Union some don’t want you to know

For instance EU and other Western mainstream media. But we are getting out! The European Union is about to sign an agreement with non-EU Turkey to get rid of a large part of its refugees – by paying around € 6 bn to Turkey. Amnesty International and many others have pointed out – in strong words – that this agreement violates basic provisions of international law and human rights norms. This is the text I wrote on March 16 in TFF PressInfo # 367. As far as I’ve been able to check, no mainstream Western media has made any use of this text, let alone contacted me for comments. Instead it has been circulated widely by social media, spread to the rest of the world by the excellent Human Wrongs Watch, by the largest alternative news agency, International Press Service (also in Spanish) and I had a chance to refer to it on Russia Today (see another post here on my site) with between 600 and 700 million viewers. The leading alternative Counterpunch in the U.S. featured it too. And if you google – “Will the EU become a criminal Union tomorrow – you’ll see it featured also in Equador, in Canada by Global Research, etc. The worldwide PressEnza Hongkong took it. So did the Other News. Information that markets eliminate. The WN – World News Network. There are many others, of course. And more to come, surely. Who is not using such […]

Read More →

NATO outdated – Abolish war

Commenting on NATO S-G Jens Stoltenberg’s wish for dialogue with Russia – a bit odd after all the other provocative initiatives he has spearheaded the last good year or so. I felt like saying something more general about this outdated paradigm – and why it is dangerous for us all – referring also to the Russell-Einstein Manifesto of 1955. You may also see it as my statement countering the NATO Annual 2015 Report which lacks every intellectualism, theoretical/conceptual clarity, empathy, peace thinking and – naively – equates military  build-up with ‘security’.

Read More →

Frågor till Morgan Johansson

Till Morgan Johansson (S) med anledning av dina kommentarer i Dagens Nyheter 28:e januari 2016: Har du och regeringen gått helt i panik, slutat tänka och försöka bedöma vad som kommer att hända framöver?? “Vi måste även få länder att ta emot sina medborgare”, säger migrationsminiser Morgan Johansson. Vilken värld levar han i? Irak, Syrien eller Afghanistan som de flytt från? Hur ska regeringen tillsäkra att de efter ankomsten till hemlandet inte kommer att utsättas för just de övergrepp eller krig som de flytt infrån? Det här förslaget kommer att få mängder av avvisade asylsökande att gå under jorden i Sverige – alltså bara öka det problem man försöker lösa. Hur ska regeringen begränsa kriminaliteten här om den vill komma åt dem som ger avvisade möjlighet att överleva? Även om det är svart och fel kan det vara den enda överlevnadsmöjlighet medan man är under jorden i Sverige. Blir det nästa att det är kriminellt att vara gömmare, Morgan Johansson? Vill du och inrikesminister Ygeman kanske så småningom kriminalisera humanitet? Och vad ska hända med dem som efter 18 månader under jorden enligt Dublinkonventionen har rätt att söka asyl igen i Sverige och få ansökan behandlat? Ska du och inrikesminister Ygeman deportera dem också och bryta ned konventionen helt? Slutligen – du talar här om att “vi måste upprätthålla rättsprincipen” – ska du säga som sitter i en socialdemokratisk regering, som med nya gränskontrollen i praktiken har avskaffat den internationellt stadgade rätt till att söka […]

Read More →

Sverige går före med att upphäva asylrätten

Just så. Sverige gör sig till huvudansvarig för en domino-effekt genom EU. Enligt Aftonbladet är även FN djupt bekymrad. Detta kan i praktiken bli början till slutet på asylrätten. Slutet på respekten för folkrättens grundkrav och för mänskliga rättigheter. Slut på den humanism som i årtionden har präglat Sverige och Norden som rika välfärdssamhällen. Ja, vi är rika – rika nog att ställa upp, inte minst när offren för Danmarks och Norges krig och den svenska vapenexporten flyr från helvetet. Lösningerna? 1. Omorganisera Migrationsverket, Migrationsdomstolen mm som är en skandal – men får lov att fortsätta vara en skandal därför att rättsröta (jag har sett ett konkret fall och det räcker) mm bara drabbar icke-svenskar. Hade det varit ett statligt verk som på samma sätt drabbade svenska folket hade man gjort något radikalt åt det för länge sedan. 2. Arbeta för gemensamma EU-lösningar i stället för att låta Svarta Per gå vidare med hjälp av nationalistiskt panikbeslut. De som inte kan ta sig in i Sverige kommer att försöka att ta sig in i annat land. Smärtan, faran, människosmugglingen kommer att öka. Och utan en gemensam politik kommer Schengen och Dublin att falla ihop – och vad finns då kvar av EU?

Read More →

Danmark bør få al u-landsbistand selv

Ærlig talt! Hvorfor ikke give 100% af bistanden til Danmark? Vi har f.eks. brug for nye kampfly så vi kan bombe mere – for eksempel i Syrien hvis der da kan blive plads til flere fly i luften og der står mere tilbage at ødelægge på jorden. Så der kommer flere flygtninge. Og de har jo juveler med… Danmark er jo et slags u-land. Vi har bare ikke råd til at hjælpe andre selvom vi er kommet til at ødelægge livet for dem. Og vores regering har da behov for bistand på mange områder – f.eks. uddannelse i fredspolitik, etik og humanisme. Hvis danskerne giver al bistand til sig selv så vil den med garanti omgående blive øget. Sådan! Det vinder alle på! Alle? Nå nej, ikke de dér fattigrøve, der ikke har til dagen og vejen og lever for under 10 kroner per dag. Men det er da ikke vores skyld. Jeg gider simpelthen ikke høre på dét nu når vi samles om bordet i julefrokosternes hyggetid. Tak til EL og R fordi I peger på absurditeten. Alt håb er trods alt ikke ude. Endnu.

Read More →

Nye krigsfly? Boykot dem eller brug folkefinanciering

Min klumme i ‘Arbejderen’ den 26. august 2015. At definere ”vores forsvar” som kun et spørgsmål om våben er og har altid været en grundsten i militarismen, oprustningen og den voldelige konfliktløsning. Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) skriver på TV2 om hvorfor Danmark skal have ny krigsfly. Under overskriften ”Hvad vil vi egentlig med vores forsvar?” indleder han med, at “Vi bakker op om kampfly”, men afslutter med, at “den politiske debat om, hvad vi egentlig vil med vores forsvar, kan med fordel starte nu.” Altså først kampfly og derefter finde ud af hvad vi vil med ”vores forsvar”. Skrevet af en spindoktor eller en anti-intellektuel apparatchik? Artiklen er endnu et eksempel på, hvor lavt det kundskabs- og tankemæssige niveau er blevet i forsvarsdebatten. Men vækker en så vigtig politikers intellektuelle styrtdyk et ramaskrig? Hvis Lidegaard var læge med lige så lidt medicinsk faglighed, ville hans patienter dø på stribe. Ifølge Ingeniøren mener representanter for den militære og civile forskning som Mikkel Vedby Rasmussen, Ole Wæver, Henrik Breitenbauch og Peter Viggo Jakobsen, at vi skam skal have nye fly, og så kan der duttes lidt frem og tilbage om antal og leverantør. Læs hele artiklen hér.

Read More →

Libya, “migrants” and EU military action

E.U. Seeks U.N. Backing for Military Action to Stop Wave of Migrants Fleeing Horrific Abuse in Libya | Democracy Now! I’ve been around for a long time but I can still get both surprised and angry when I see things like this and try to connect the dots: 1) NATO bombs the hell out of Libya and kills its head of state and many others. 2) Predictably the country falls apart – chaos and cruelty follow. 3) Then refugees – not “migrants”, Democracy Now! – flee and traffickers profit. 4) Now more money and more warfare to “solve” the problem. 5) They don’t even seem to see that this proposal would put refugees at the firing line between EU military/police and armed traffickers. Excuse me but what about learning just one little thing: War and “humanitarian” intervention only and repeatedly make things worse! What about arresting all arms traffickers – then you would have less problems with human traffickers. But the only thing these EU Nobel Peace Prize winners will never dare to do is to challenge and change their own perverse militarism.

Read More →

Burundi – Early warning and violence prevention

Burundi is a country with very special characteristics. It’s always been in the shadow of Rwanda and relatively neglected by the international community. A very very serious crisis is now unfolding because its president, Pierre Nkurunziza, is willing to risk everything to get elected for a third 5-year time which is very dubious according to the constitution. It’s a country with a GDP per capita of around US$ 300 and the Global Power Index places it as Number One in the world in terms of percentage of the population going hungry. Nkurunziza’s first years were in many ways very positive but since about 2008 there is no evidence of real change or leadership. The only Burundians, it seems, who want him for a third term are his own ruling party and the poorest and illiterates in the countryside. Virtually all segments of society want him to step down. The people are protesting and the ruling party’s response is now coming close to dictatorship – with killings, arrests, tear gas, water cannons, closing down of civil society organisations, cutting communication and closing down all non-state media. I write a bit about this since I have worked on and off in Burundi between 1999 and 2012 with youth organisations and other civil society organisation, with the Ministry of Foreign Affairs, a university and others. I fear very much what could happen the next weeks and months and sense how woefully inadequate the […]

Read More →

Behind every refugee stands an arms trader

It would be good if we could address the reasons why refugees come from Africa to Europe. It’s difficult to do anything serious about the problems – and avoid terrible human suffering like those we have just witnessed – if nobody bothers to talk about root causes and believe that the solution is just to allocate more money to deal with symptoms and “repair” work. We must also be very careful that the word “refugee” is not replaced – as is increasingly the case – with the word “migrant”. The two a very different and a refugee has a right to protection. He or she is fleeing from hell and not coming to Europe to “seek a better life”. Refugees are not happiness-seekers. This is what I deal with in TFF PressInfo #318.

Read More →

Nazi-Islamisme – som om ordet islamisme ikke var tilstrækkeligt modbydeligt

Hvor lavt kan danske politikere synke etisk og intellektuelt? Hvis der fandtes en tåbeparagraf ville d’herrer Pape og Khader blive dømt på den – det er klart efter deres indlæg i Aarhus Stiftstidende. Islamisme er et modbydeligt ord – fordi det direkte sammenkæder en religions navns med terrorisme hvilket f.eks. ikke er tilfældet med ordet buddhisme. Dermed gøres de to ting i praksis til ét fedt. Nu lægges “Nazi” så til med en horribel populistisk forklaring. Jeg kommer til at tænke på den norske filosof Harald Ofstads fremragende bog for mange år siden: “Vor foragt for svaghed. Nazismens normer og vore egne” (1971). Gad vide hvilket ramaskrig og hvor mange programmer Deadline m.fl. ville bruge på et par kvægpander, der mente vi alle bedre kunne forstå det hele hvis man om Israel og/eller jøder brugte ordet “Nazionisme”?

Read More →

Ignoring May 9 in Russia – another Western conflict-management blunder

The Guardian reports that Western top leaders are going to snub the commemoration in Moscow of the 70th Anniversary of the Allied Victory over Hitler Germany – on May 9. That they don’t want to attend a huge military parade is quite understandable, neither would I. But remembering the more than 20 million Russians who died in World War 2 would be more than appropriate for Western leaders in light of both their own people and the Russian people. Thus Angela Merkel is doing the right thing. This would have been a good informal opportunity for dialogues between Russian, Eastern and Western leaders in this particularly tense situation – but the latter are so much better at escalation, pinpricking and self-righteous policies than at conflict-resolution and reconciliation. Short-sighted and utterly unhelpful, I must say.

Read More →

Valentina Lisitsa

Valentina Lisitsa – YouTube The world class pianist barred from playing with the Toronto Symphony Orchestra because of her tweets about the Ukraine conflict. As if that had anything to do with her art. Shame on Toronto Phony! With suppression of such art by a Western cultural institution we are all doomed! And where are all the phony Paris marchers from Charlie Hebdo today – Netanyahu, Helle Thorning Schmidt, Sarkozy, Angela Merkel, Poroshenko (oh no, she is critical of Ukraine’s government!)? Where did we hear “Je Suis Valentina”? Long live freedom of artistic expression!

Read More →

Comment to Israel’s defence minister in Washington Post

Israel’s defence minister Moshe Ya’alon writes in Washington Post under the headline “Current Iran framework will make war more likely” When I wrote my comment there were already more than 1100 comments – so here it is: “Israel’s defence minister is an echo of PM Netanyahu. Nothing new, Israel’s official views are well-known, beamed out a thousand times more effectively than Iran’s to the world, not the least thanks to leading U.S. free and plural media. What makes you, Mr. Ya’alon, think that this whole discussion can go on forever as if Israel was not the main problem because of its military/militarism and its nuclear weapons? Your military expenditures are about the same as Iran’s, a country with about 10 times more people to defend. While you continue to hold occupied territory and fight wars for it – and you are a military man who mentions what he has been forced to do during war – you omit mention of the fact that Iran has not invaded anyone for more than 200 years. Israel, sadly, pursues law-defying policies and decades long ethnic cleansing instead of taking one step in the direction of trying to live together in a democracy-for-all state. You’ve got more power to change Israel’s policies than most Israelis. Morally – and I take you to be a moral man – you cannot contribute to punishing 80 million people (sanction, bombing threats, agents, propaganda, etc) who have done […]

Read More →

The Zionist Lobby does it again – and again

This is the second posting today on this issue… Please support Jake Lynch, a TFF Associate, from being sacked because of his solidarity with Palestine and SIGN this: Open letter to University of Sydney Vice-Chancellor: “Dr Spence, reject calls to punish Palestine-justice supporters” Sydney Staff for Boycott, Divestment and Sanctions (Sign after the list of signatures and before the comments)

Read More →

Iran nuclear deal – a road to peace

Jan Oberg commenting on Iranian President Rouhani: “Tehran abides by commitments, if P5 1 fulfills promises” – YouTube/PressTV http://ow.ly/LbX3d In spite of the deal’s negative sides, Iran has chosen peace to the benefit of the world. In that perspective it is much more than a nuclear deal, it’s – potentially – a road to peace.

Read More →

16 years since NATO started its war on Yugoslavia – all criminals still at large

Today – 16 years since NATO began to bomb Serbia and did so mercilessly for 78 days to carve out Kosovo as an independent state – still today a failed one. Remember that when you talk about Crimea today. Here is a link to “Yugoslavia – What Should Have Been Done?” – probably the world’s most comprehensive blog about the dissolution of Yugoslavia; it’s written since 1991 by three experts and published as they wrote it at the time. The people who masterminded this destruction without a UN mandate are all still at large – e.g. Bill Clinton, Madeleine Albright, Javier Solana, Wesley Clark and Tony Blair – the latter, without an ounce of shame, today “adviser” to the government in… yes, oh yes, Belgrade! It was the largest ever NATO operation. It was conducted without a mandate from the UN Security Council. It was out-of-area and not in response to an attack on a member state according to Article 5 in NATO’s charter. It came in the wake of the – fraud – negotiations at the castle of Rambouillet outside Paris during which (the Serb and the the Albanian delegations never met face-to-face) the Serb side was forced to accept that NATO could roam around freely all over Serbia with no legal responsibility (and potentially arrest anyone, including President Milosevic) and without paying anything for it. That was when the Serbs said no – and NATO’s bombing started soon […]

Read More →