“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017 Inspelningen är uppdelad i två delar: Del 1: Vittnesrapport från Aleppo 60 min. Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien 45 min. Bakgrund 10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt att se […]

Read More →

School in an Aleppo factory

The occupiers denied children education. Now they get it.   TFF’s first four photo series from Aleppo have been seen by 95,000 people so far and been featured in online magazines from Vietnam to California, among them a German site with a million visitors daily. Above is the fifth story. It’s about the terrible, systematic destruction of this UNESCO World Heritage site but also […]

Read More →