“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”

Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017 Inspelningen är uppdelad i två delar: Del 1: Vittnesrapport från Aleppo60 min. Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien45 min. Bakgrund10-14:e december 2016 vistades Jan Öberg i Aleppo. Med sin unika erfarenhet från staden ifrågasätter han den gängse massmediarapporteringen, argumenterar för ett nytt sätt [...]

Gun in hand – less motivated to negotiate

Syrian Rebels in Aleppo Reject UN Peace Effort Perhaps understandable but tragic. When all this began in Syria some of us - a clear minority and without any media interest - suggested an arms embargo on all sides and involvement of the UN. But "Friends of Syria", hot-headed politicians and media people knew that arming [...]