DRs og FEs trusselsbillede

Vejledning og forbehold Denne artikel tager udgangspunkt i to artikler på Danmarks Radios hjemmeside dr.dk. De er spontant valgte og naturligvis er der andre artikler, der er udtryk for mere vellykket nyhedsjournalistik. Alligevel føler jeg som daglig læser af public service-mediet at de er nok så repræsentative for det, der produceres vedrørende den påståede russiske trussel - [...]

Jan Björklund: Propaganda och bristande kunskap i förening…

Vicestatsminister och utbildningsminister Jan Björklund är medförfattare till en Brännpunkt-artikel 7 augusti som argumenterar för att Sverige bör bli NATO-medlem. Artikeln är inkompetent och vilseledande av följande skäl: 1) Ukraine som huvudargument vittnar om bristande kunskap om nuläget - Ukraine-krisen startades av NATO/USA och EU, inte av Ryssland. 2) Man kan bara undra varför demokratierna har [...]