DRs og FEs trusselsbillede

Vejledning og forbehold Denne artikel tager udgangspunkt i to artikler på Danmarks Radios hjemmeside dr.dk. De er spontant valgte og naturligvis er der andre artikler, der er udtryk for mere vellykket nyhedsjournalistik. Alligevel føler jeg som daglig læser af public service-mediet at de er nok så repræsentative for det, der produceres vedrørende den påståede russiske trussel – herunder stærkt selektiv udvælgelse af […]

Read More →

Jan Björklund: Propaganda och bristande kunskap i förening…

Vicestatsminister och utbildningsminister Jan Björklund är medförfattare till en Brännpunkt-artikel 7 augusti som argumenterar för att Sverige bör bli NATO-medlem. Artikeln är inkompetent och vilseledande av följande skäl: 1) Ukraine som huvudargument vittnar om bristande kunskap om nuläget – Ukraine-krisen startades av NATO/USA och EU, inte av Ryssland. 2) Man kan bara undra varför demokratierna har så unikt höga militärutgifter om de bygger på dialog som det hävdas. Rysslands militära utgifter utgör 8% av NATOs. 3) Historieförfalskning: “Efter erfarenheterna av nazismen och kommunismen bildades såväl EU som Nato av de ledande västliga demokratierna.” Läs igen! Här är fakta: NATO bildades i 1949, Sovjetunionen bad om att bli NATO-medlem 1954 och fick nej. Samma år i oktober blev Västtyskland NATO-medlem och – delvis som svar på detta – skapades Warszawapakten 1955. Kanske Sveriges vice-statsminister och utbildningsminister borde bilda sig eller skaffa sig bättre rådgivare? 4) Författarna säger inget om hur mycket Sverige måste investera för att bli en fullt operativ medlem av NATO, inget om hur ryssarna kan komma att reagera, inget om alternativ eller hur detta hänger ihop med annan svensk politik, inget om det ansvar Sverige då måste ta för kärnvapen och framtida NATO-invasioner och krig i andra länder. I den meningen är artikeln ohederlig. Den här artikeln exemplifierar mycket väl att den enda upprustning som behövs är intellektuell. Av en vice-stats- och utbildningsminister bör man kunna kräva att han kan det basala och inte sysslar med ren propaganda. Jan […]

Read More →