De fleste mennesker, der lytter til radio eller ser TV, tænker næppe så meget over hvad der også kunne være foregået og med hvilke deltagere. De ser et færdigt produkt, ikke processen – og de tager, nok så forståeligt, stilling til det de ser og hører snarere end til noget andet, de i en forestillingsverden kunne have set eller hørt.

Med de sociale medier kan man nu formidle informationer i rollen som mediemenneske og fortælle hvordan det også går til sådan bag kulisserne.

Måske lyttede du til P1 Debat på Danmarks Radio nu idag kl 12:15-13:00 om missilskjoldet og den russiske ambassadørs åbne brev? I så fald kan kopien herunder af min korrespondence med P1 Debats redaktør Anne Henderson måske have din interesse.

Den dokumenterer at jeg skriftligt blev inviteret til at deltage per telefon, at jeg sagde ja tak men under forudsætning af visse rammebetingelser kunne opfyldes gennem videre samtale – herunder a) at der blev mulighed for at forklare at missilforsvaret kan ses som en del af en større amerikansk atomkrigs-strategi og b) at der må være fair play med mig siddende udenfor studiet specielt når programmet efter min opfattelse allerede da er planlagt med en holdningsmæssig slagside.

Den viser endvidere at der gik næsten et døgn inden Hendersons svarer og så pludselig mener at det dér med at sidde på en telefon medførte at man har besluttet at jeg alligevel ikke skal deltage. Vel, læs selv nedenfor.

Det skal nævnes at man i dagens program i mellemtiden havde indsat Jens Worning, tidligere generalkonsul i St Petersburg og debattør. Endvidere at Mette Skak deltog på telefon fra Aarhus; forbindelsen var fin på den større afstand end til Lund. I den “faktarude” som programmet gav lytterne afsløres et fravær af basal viden om missilforsvarets baggrund og funktionsmåde.

I de 45 minutters debat lykkedes det elegant at undgå enhver omtale af den omtalte atomkrigs-strategi og USAs rolle i det hér – i princippet siden Reagans dage. Man fremstiller Ukraine-krisen som noget, der udelukkende tog fart på grund af Putins “aktiviteter” på Krim – altså ikke ét ord om at neokonservative i USA, Victoria Nuland & Co. og et budget på mindst 5 milliarder dollars, orkestrerede en betydelig del af regimeskiftet i Kiev.

Man fik også fremstillet Rusland som et land, der er usikker på sig selv og sin rolle fordi det har store udfordringer i Asien, ikke mindst Kinas voksende indflydelse. Og én af deltagerne fik talt om hvor godt det er at Danmark der jo ikke selv har atomvåben, kan nyde godt af den beskyttelse, der ligger i at være under den amerikanske atomparaply.

Jeg skal endelig tilføje at jeg i de mange år jeg har lavet mediearbejde ikke har oplevet denne type af – som jeg må se det politisk tilrettelæggelse – hos f.eks. CNN, Russia Today, PressTV (Iran), snesevis af radio- og tv-stationer (eller aviser og netaviser) i så forskellige lande som USA, Vietnam, Australien, Grønland, Norge, Canada, Brasilien, Burundi, Holland, Finland, Japan.

Det normale er at man bliver respekteret for sin viden og at man bliver inviteret fordi redaktionen mener at man har noget at sige, der er værd at lytte til i alsidighedens navn. Her kommer uændret hvad der blev skrevet i sagen:

> On 2015-03-23 12:00, Anne Henderson P1 Debat wrote:
>
> Kære Jan Øberg
>
> Har du tid og lyst til at medvirken i en debat om, hvorvidt missilskjoldet – og den eventuelle danske medvirken til at etablere det – er med til at skubbe til en egentlig kold krig igen?
>
> Det foregår i P1 Debat i morgen, tirsdag, kl. 12.15-13.00 her i DR-byen. Jeg forstår, at du er bosiddende i Sverige og du kan evt. være med på telefon i dele af udsendelsen her fra.
>
> De medvirkende er Søren Espersen (MF), Holger K (tidl. udenrigsminister) og forsker Mette Skak fra AU.
>
> Vi har i alt 45 minutter til debatten.
>
> Ring gerne for mere info på 26471258 (jeg er i studiet fra kl. 12-13 i dag, men kan tale derefter).
>
> Gode hilsener Anne Henderson
>
——————————————————————————————–
> Anne Henderson
> Vært
> P1 Debat DR

> Danish Broadcasting Corporation
> Emil Holms Kanal 20, opg. 6, 5. sal
>
> DK- 0999 Copenhagen C
> T +45 3520 3040
> D +45 3520 5955
> M +45 2647 1258
> ahds@dr.dk
> http://www.dr.dk/ordeterdit
> http://www.dr.dk

Interesting too?  Danmarks Radio undskylder men hævder at én enkelt konfliktparts anonyme kilder er acceptabel journalistik

> ——————————————————————————————–
>
> Fra: Transnational Foundation [mailto:TFF@transnational.org]
> Sendt: 23. marts 2015 12:46
> Til: Anne Henderson P1 Debat
> Emne: Re: P1 Debat i morgen, tirsdag
>
>
>
> Kære Anne Henderson,
>
> Tak, med fornøjelse. Men læs dette nøje:
>
> Du er sikkert bevidst om at de tre du allerede har sikret dig alle er stærkt kritiske til Rusland og Ruslands ambassadør og i større eller mindre grad er tilhængere af missilforsvaret selvom det indiskutabelt indebærer et forsøg på at underminere den terrorbalance, der – filosofisk og doktrinmæssigt – skal forhindre at en atomkrig bryder ud.
>
> Der er således ikke megen balance i oplægget og jeg vil hér repræsentere en minoritetsopfattelse. Skønt verdenssamfundets opfattelse – udtrykt gennem utallige FN-deklarationer – er at atomvåben skal afskafes afstår medier stort set altid fra en problematisering – eller drøfter atomvåben hos dem, der ikke har dem (f.eks Iran) og ikke dem, der har dem – NATO, Rusland, Israel etc. Da NATO er en atomvåbenbaseret alliance véd jeg det er svært at stille spørgsmål om disse ting.
>
> I det konkrete tilfælde er jeg stærkt kritisk til missilforsvaret og anser at Rusland bør behandles på en fundamental anden måde, også vedr Ukraine. Det bygger på 40 års ekspertice. Min “take” på denne – af pressen generelt misforståede – problemstilling finder du hér og jeg vil bede dig om at læse den grundigt og se videoen inden du svarer mig fordi alt andet du har hørt fra Reuters og til Politiken og DR.dk er løsrevet fra sin sammenhæng.
>
> Du skriver at jeg “eventuelt” kan være med per telefon “i dele af udsendelsen”. Som du givetvis er bekendt med så er den der ikke sidder i studiet og kan bruge øjenkontakt og markeringer relativt dårligere stillet.
>
> Inden jeg siger endeligt “ja” vil jeg derfor gerne skriftlig have at vide hvilken rolle du har tiltænkt mig. Jeg sidder ikke på en telefon her i Sverige som der kan lukkes og åbnes for men kun på så lige fod som muligt givet afstanden og teknologien. Om du garanterer mig rimelig mulighed for og tid til at forklare den mere komplicerede atomkrigs-doktrin som er nødvendigt for at forstå missilforsvaret.
>
> En eventuel politisk debat/duel på soundbite og holdninger uden at programmet først tilbyder lytteren grundkundskab i den nok så komplicerede sag deltager jeg af principielle grunde ikke i – og slet ikke når det drejer sig om atomvåben og risikoen for menneskehedens udryddelse. Men hvis vi kan finde en modus for fair play og til gavn for balanceret folkeoplysning er jeg som sagt med fornøjelse med i morgen.
>
> Med venlig hilsen
>
> Jan Øberg
>
> PS Da ingen i dansk presse har nævnt indholdet af denne artikel – men altid er på plads vedrørende russerne – vi jeg lige gøre dig opmærksom på denne analyse fra New York Times

—————————————————

On 2015-03-24 08:27, Anne Henderson P1 Debat wrote:
>
> Kære Jan Øberg
>
> Du må meget undskyld mit manglende svar. Din e-mail var på besynderlig vis landet i min spam-box.
>
> Mange tak for svaret og for dine overvejelser. Jeg har fuld forståelse for, at du ridser nogle præmisser op for din medvirken.
>
> Idet vi kun har muligheden for at have dig med på telefon, vil jeg derfor takke nej til din medvirken – netop pga. de udfordringer, du selv ridser op. Det er ikke muligt at have en diskussion i fulde 45 minutter, hvor én af de medvirkende har markant dårligere lydkvalitet end de andre og ringe mulighed for at byde ind.
>
> Jeg håber, vi kan drage fordel af din ekspertise en anden gang – hvor du evt. er i Danmark. Og jeg har naturligvis in mente gennem hele udsendelsen, at den danske forståelse af russiske forhold og mentalitet er stærkt begrænset. Som uddannet antropolog – dog uden selv at have lavet feltarbejde i Rusland – ved jeg kun alt for godt, hvordan vores egocentriske verdensopfattelse kan bremse for både god dialog og en helt fundamental forståelse af de lande, som omgiver os.
>
> Tak for din tid og gode hilsener
>
> Anne
>

Interesting too?  Hvilke eksperter benytter Politiken sig af?

———————————————————————
Jan Oberg 10:13

Kære Anne Henderson

Tak for svaret – jeg skulle selv lige til at skrive til dig og spørge hvad det blev til.

Da du skrev til mig var det under din egen forudsætning at jeg skulle deltage per telefon. Du spurgte ikke om jeg kunne komme til København.
Forskellen mellem din holdning i går og i dag til medvirken per telefon må vel således rent logisk snarere ligge i noget af det sagsrelevante, jeg skrev til dig.

Det, der for et debatprogram måtte være journalistisk interessant, er netop at jeg som vistnok den eneste danske ekspert har fremhævet det synspunkt at missilforsvaret er led i en atomkrigsdoktrin som kun USA har og ikke – som alle fremstiller det – er rent defensivt system, der skal opfange missiler fra et Rusland, der slår først.

Fra et nyheds- og debat-synspunkt er det derfor i min øjne (men jeg er jo ikke journalist, men mediebruger) en betydelig journalistisk fejlvurdering at lade en iøvrigt normalt glimrende telefonforbindelse og afstanden til Lund veje tungere end indholdet og debatpotentialet. Og dét særligt når der er tale om et radio- og ikke TV-program. Da vi ikke har talt sammen per telefon kan du næppe heller vide om forbindelsen er så markant dårlig.

Jeg skrev udtrykkeligt at det ville være fint for mig at deltage. Jeg påpegede kun telefonproblemet p.g.a. dine ganske ejendommelige formuleringer om “eventuelt” og kun “i dele af programmet” mens jeg gik ud fra at de tre andre deltagere ikke var eventuelle og skulle deltage i hele programmet.

Til din orientering kan jeg sige at dussinvis af andre danske (og DR), nordiske og internationale radio- og TV-stationer som jeg jævnligt bliver brugt af, ikke har noget som helst problem med at lave indslag per Skype og iPhone eller med at jeg sidder tusinder af kilometer borte.

Det er for mig ingen tvivl om at hvis P1 Debat havde fundet det journalistisk vigtigt – også i lyset af den allerede tilrettelagte anti-russiske slagside – så havde vi fundet en god løsning på min deltagelse.

Venlig hilsen

Jan Øberg

PS Jeg forbeholder mig ret til at offentliggøre denne korrespondance på min blog sådan som den er skrevet.

———————————————————————————
Anne Henderson 14:29

Kære Jan Øberg

Jeg mener ikke, at din motivforskning rammer helt plet. Det lader snarere til at være lidt konspiratorisk tænkende. Vi har aldrig medvirkende i P1 Debat på telefon gennem en hel udsendelse, idet lydkvaliteten aldrig bliver den samme som studiekvaliteten. Og det er ikke lyttervenligt. Derfor var mit oprindelig bud, at du kunne være med i dele af udsendelsen. Men da du ikke ønskede dette, takkede jeg nej. Ikke af andre årsager.

Du skal da være velkommen til at lægge vores korrespondance på din blog i sin fulde ordlyd, om end jeg finder det lidt besynderligt, at du ønsker dette. Læg da venligst også dette svar.

Mvh Anne

Kære Anne Henderson

Jeg skrev ikke at jeg ikke ville være med – jeg skrev at vi sikkert kunne finde en måde at gøre det på men at jeg ikke ville sidde på en telefon som der kan åbnes og lukkes for (mens andre er “på” hele tiden i studiet hos Jer).

I så fald kunne du have forklaret den mærkelig teknik I bruger hvor lydkvaliteten åbenbart bliver dårligere og dårligere over tid. Eller bare have ringet op – hvorfor i alverden gjorde du ikke dét hvis du syntes det var virkeligt vigtig at have mine synspunkter med??

Så hvis jeg forekommer dig “konspiratorisk” så er der tre nok så gode grunde: 1) at du i den grad har bidraget til det selv (også ved at placere en anden i mit sted) og 2) fordi jeg har oplevet det gentagne gange på DR – men ikke andre steder – hvilket du kan læse baggrunden for ovenfor; 3) intet af den argumentation/analyse jeg havde givet dig i vores korrespondence kom igennem i dit program. Det valgtes fra, også i den såkaldte faktarude.

Du er velkommen en anden gang – når du og redaktionen kan præsentere klare linjer og er villigt til forudgående at drøfte iscenesættelse og forløb.

Venlig hilsen

Jan

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Politikere og medier savner åbenbart enhver ekspertise om missilskjoldet til at modstå Washingtons salgsteknikker

Next Story

16 years since NATO started its war on Yugoslavia – all criminals still at large

Latest from Atomvåben

Nej till NATO!

“Nej till NATO” är en svensk folkrörelse, som du bör känna till om du har det

%d bloggers like this: