Disse Gaza-dages konfliktanalfabetisme

☮ ☮ Mange mennesker tror at konflikter handler om A’s Aktion og B’s Reaktion. Men der er sjældent, faktisk aldrig, kun to parter. Dernæst tror dem der tager stilling for og imod A eller B at A’s Aktion i virkeligheden er Reaktion og B’s Reaktion i virkeligheden er Aktion. De debatterer febrilt hvis der er den skyldige – 100% skyld på den ene side og 100% uskyld på den anden. På den måde får de fokus på sig selv og anvender al energi på at “bevise” hvem af dem, der har mest eller 100% ret. Med dét bidrager ingen af dem det mindste til at vi skal forstå A og B eller C, D…eller til udtænke den fred, der helst skal dukke ud af konflikten før eller senere. I stedet legitimerer de volden på den side, de selv har mest sympati for. Og således går det videre. Måske kunne man kalde alt hvad der bidrager til unødvendig vold for det konfliktanalfabetisme?

Read More →

DR’s Ubbesen svarer mig og jeg ham

Kære Jan Øberg Tak for din interesse for programmet. Det er fuldstændigt korrekt, at et program på 21 minutter aldrig kan dække samtlige mulige vinkler på en konflikt. Og Kosovo-konflikten har mange, komplekse historiske og politiske forklaringer, som der kan skrives lange bøger om. Hvilket der også gør. Hensigten med vores program var at tegne et nogenlunde retvisende portræt af den nye stat, som vi ganske rigtigt “mente at vide” ville erklære sig selvstændig meget snart.

Read More →