Syriens præsident: De farligste IS-ledere i vores region er fra Skandinavien

Det er nok en tanke værd dét al-Assad hér siger. I foråret 2013 talte jeg – lige efter daværende udenrigsminister Villy Søvndal – på en konference arrangeret af Udenrigsministeriet og Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS. Jeg advarede mod alt hvad der på den tid blev gjort af en gruppe lande, inkl Danmark, der kaldte sig “Syriens Venner” og blindt ville støtte oppositionelle mod al-Assad.

De fulgte den snæversynede idé at hvis én i en konflikt er fæl så er de(n) andre gode. Det var også dem, der mente at al-Assad var sådan én, man bare ikke taler med.

Idag véd vi så hvem vore venner stort set var. Og den fæle er nu en person, som selv USA mener man ikke kan ignorere – vort bedste kort, faktisk. Og han fortæller os tankevækkende ting.

Gad vide hvor mangde nordboer der er rejst derned for at kæmpe – fordi de fik at høre af Syriens Venner at det var godt at bare bekæmpe al-Assad.

Konklusion: Af Jugoslavien, 9/11, Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien har vor statsadministration og politiker – og 90% af vore journalister – intet lært.

Ikke en gang simple tommelfingerregler som a) at der blandt komplekse internationale konflikter ikke findes én hvor alle de gode findes på den ene side og alle de onde på den anden – og b) at ingen konflikt kun har to sider.

Gad endelig vide hvor mange flere, der ville være live i dagens Syrien hvis nogen havde lært bare disse to ting og praktiseret dem dengang.

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

1 Comment

  1. Saa har jeg eet spoergsmaal:
    HVORFOR laerer vi som nation ikke af vores fejl – isaer naar det kommer til vor udenrigspolitik ????
    Det maa det enkelte menneske jo trods alt, laere af deres fejl, hvis de vil overleve og jeg tror ogsaa, de fleste mennesker trods alt goer det, laerer af deres fejl.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Commenting on Iranian president Rouhani’s statement

Next Story

Behind every refugee stands an arms trader

Latest from Danmark

%d bloggers like this: