///

Betal højere bensinpriser fordi “vi” vil at Ukraine vinder over Rusland

Jeg måtte læse ovenstående udtalelse til DR af Mette Frederiksen, stats- og demagogi-minister, fra 31. maj 2022 to gange:

Du skal “rammes” og betale heftigt høje bensinpriser fordi “vi” – hvem? – vil at Ukraine vinder over Rusland.

Hvad er lige sammenhængen hér? Taber Rusland er det altså pga at du betaler skyhøje bensinpriser?

Og hvad nu hvis krigen træker ud – meget langt ud og bensinpriserne måske når op på en halv eller hel gang så meget som før krig? Konsekvenser for dansk og øvrigt vestligt erhversliv?

Det hele er en “afledt” konsekvens af krigen, siger Mette Frederiksen.

Nej, det er en direkte konsekvens af EU/NATO-landenes fuldstændigt uigennemtænkte, rygmarvs-, hadefulde over- eller fejlreaktion på invasionen, som de samme lande i 30 år har lagt en hovedgrund til. (Jeg har taget afstand fra invasionen mindst 100 gange så jeg gør det ikke hér igen).

ALTSÅ: Du skal betale på grund af en i dobbelt forstand fejlslagen NATO/EU-politik.

Og Gud hjælpe os alle: Tilskud til forbrugerne vil kun skabe højere priser. Hvordan nu lige det? Det er jo sjovt at både Frankrig og senere Tyskland har reducveret bensinpriserne markant.

Der står “Tak for nu,” men det er desværre ikke statsministeren, der siger dét.

Hvor mange hundredtusind danskere protesterer i disse dage for at blive af med denne uansvarlige militaristiske regering, der er mere loyal med Washington end med Danmark og danskerne ve og vel og vælter alle denne politiks omkostninger over på sagesløsere danskere?

Haves i tidens politik: Demagogi og påstande.

Savnes i tidens politik: – Analyse og argumentation.

Jeg blir altid glad for en påskønnelse for mine frie skriverier. Det er hurtigt, let og sikkert. Mange tak!

Interesting too?  Hvorfor USA er på vej ned - og hurtigere end du måske tror: Min forudsigelse for godt 40 år siden

JO

Welcome to my official personal home. I'm a peace researcher and art photographer.

1 Comment

 1. Enig ! Nogle aktuelle eksempler på hvad der undrer mig :

  1)
  ” olie/gaspriserne stiger flere hundrede procent pga mgl import fra Rusland ”

  – NEJ – det er fordi den olie/gas der er tilgængelig fra vores egen del af Nordsøen
  går gennem et verdensmarkedsorienteret og profitsøgende privat firma ( til glæde for de få selv-/udvalgte )  – istedet for gennem enkle, forståelige og overskuelige demokratiske processer at blive dirigeret ud til befolkningen i samfundsøkonomisk interesse, til glæde for flest mulige.

  2)
  ” fødevarepriserne stiger fordi produkterne ikke kan komme ud af Ukraine, som kun har Odessa tilbage … ” 

  – NEJ – hvad med landeveje, togtransport og fly mod vest – altså hovedparten af al trafik mod vest ? 
  Hvordan kan Ukraines 5% af verdensmarkedets føde ændre prisen med flere hundrede %  ?   
  Hvordan kan man ignorere at sanktionerne, udøvet af vesten, blokerer for de 17% af fødevare-verdensmarkedet som Rusland bidrager med ?
  Hvordan kan man ignorere at DK producerer animalsk protein til over 50 millioner – og tilsvarende indenfor planteproduktion – rettet mod eksport ?

  3)
  ( lad os et øjeblik tage det for pålydende, når man er så optaget af CO2kredsløbet – upåagtet hvad der foregår i den virkelige verden mht det planetariske klimas udvikling) :

  – hvordan kan man være så ensidigt fokuseret på privates CO2-forbrug, når f.eks alene Mærsks skibstransport på verdensplan udslipper en større mængde CO2 end hele Danmark tilsammen iøvrigt ?
  – det indgår ikke i nationale beregninger, ej heller i de firmamæssige beregninger som siden lægges til grund for kvoteberegninger og miljøpolitiske tiltag.

  – hvordan kan en stor taxabus med dieselmotor uden filter holde i tomgang på Kongens Nytorv, med tilkøbte billige CO2-kvoterfra Namibia ( handlet gennem dansk firma / skilt i taxaens ruder : “denne bil er CO2neutral” )

  – hvordan forklarer jeg min læge at en evt KOL/lungekræft kan have noget med urban luftforurening i en storby at gøre, når man officielt kun handler med CO2kvoter løsrevet fra enhver sammenhæng ( fra luftforurening til klimatisk-politisk/økonomiske baseret på videnskabelig redelighed ) når folk i officielle embeder mest af alt ligner “de 3 aber, der holder sig for øjne, øre og mund” ?

  – hele optrinnet ligner til forveksling en gentagelse af middelalderens inkvisition, med tortur, tilståelse, bål og brand og afladsbreve ( NN-kvoter ) og den tordnende propaganda fra datidens massemedium på byens torv.

  *

  Interesserer man sig fra baggrunden for de ovennævnte eksempler vil man snart erkende at den økonomiske ulighed indtager en altdominerende instrumentel rolle, som er produktet af en tankegang som bank-familie-dynastier grundlagde for flere hundrede år siden. Disse familier, som allerede ejer alt – penge ressourcer, jord, magt – kort sagt MIMAC + PØ ( politisk/økonomisk magt ) – ser gerne et “status quo”, som favoriserer dem selv. Hvem siger nej til en sådan luksus ? De færreste ( selvom der rent eksistentielt er gode grunde til at omgås ophobning af mammon og magt
  med stor forsigtighed, for ikke at ramme sig selv gennem sofistikerede socio-psykologiske mekanismer ).
  For at opretholde “status quo” – i en verden hvor foranderlighed er et gennemgående princip, fra det mindste til det største – må de priviligerede løbende skabe kontrolleret destruktion – derfor krigene, kriserne og alverdens mere eller mindre fantasifulde/virkelighedsforstyrrede initiativer – sådan manifesterer et “status quo” sig, uanset hvem/hvad der står bag. Hvis de priviligerede IKKE foranstaltede en løbende kontrolleret destruktion, ville folk overkomme udfordringen med mad, tag over hovedet og andre grundlæggende behov, vågne op og rejse sig, med spirende tanker om en videre udvikling – det ville på længere sigt medføre en skabende og kvalitetsakkumulerende udvikling – i skærende modsætning til den pseudo-udvikling vi har bevidnet igennem død og lidelse i ca 300 år.

  Jeg har bevidst valgt at springe mellemregningerne over – jeg kender dem, og gider ikke spilde min og andres tid på dem i dette forum. Ej heller diskutere dem, dersom nogen kom på den tanke.
  Det kræver ikke en ekstraordinær intelligens at forholde sig til dette, ej heller den aktuelle situation i Ukraine – også selvom kaos afføder en flodbølge af uoverskuelige detaljer, som netop også tilsigter at enhver let drukner, og derved mister overblikket – det burde være muligt at indse med almindelig sund fornuft ( selvom meget tyder på at en sådan idag ofte er en mangelvare ).
  Men al respekt for enhver som orker at vende hver en sten, rydde op og med engles tålmodighed forsøger at lede andre igennem mørket frem mod freden, lyset og livet.

  Her er et sted at begynde ( det er ikke afgørende hvad du vælger, eller hvor stort dit samlede overblik er – processen, at tage skridt for skridt er det afgørende, hvadenten du ved hvor du er på vej hen, eller ej – svarene/løsningerne kommer i takt med de skridt du tager – “if you never go, you never know”):

  Alt er som udgangspunkt tilladt. Gør hvad du vil. Følg dit hjerte og brug din forstand. Respekter andres tilsvarende frihed/ret. Lev op til dit ansvar. Sæt dig i andres sted – elsk din næste som dig selv. Mød konsekvenserne af dine handlinger åbent og med oprejst pande.
  Levende og “fysiske” relationer er vigtigere end mad, bolig, penge. Digitale (A)sociale netværk er kontraproduktive og “farlige” da de vil vise sig at være falsk tryghed, hvis/når de virkelig skal stå sin prøve. Alt digitalt, især kommunikation, er under total kontrol af ICANN, dvs at alle aktører, regeringer, efterretningstjenester og store transnationale firmaer kan få adgang til ALT digitalt. Igen, kryptovaluta m.m. er falsk tryghed. Guld er falsk tryghed. Altså, først som sidst : levende sociale “fysiske” relationer er vigtigere end alt andet i krise/krig/katastrofe – samt at man danner mindre grupper til at imødekomme hvad situationen kræver. Den enlige overlever står mindre sikkert. Den historiske udvikling har længe bevæget sig mod centralisering af magt, penge osv – det er tydeligt at dette hænger nøje sammen med de stadig voksende og ødelæggende konsekvenser gennem krige, kriser osv – en udvikling mod decentralisering/lokalisering er et uundgåeligt, nødvendigt og på alle måder afgørende strukturelt træk, hvis flest mulige skal overleve på længere sigt. Ghandhi sagde : mindst muligt statsapparat, og størst muligt lokalt forankret selvbestemmelse … grænsende til anarki. Han vidste hvad han talte om.
  Læs Henry David Thoreau´s “Resistance to Civil Government” – fra 1849, samme år som Danmarks 1. grundlov.
Skal man vælge ud fra indholdets værdi, så læs den første, og bliv bekræftet og opmuntret – og læs så den sidstnævnte, og føl dig nedgjort og nedslået ( for der står intet om folks frihed i grundloven af 1849, intet om demokrati, og først nede omkring §77 – 78 – 79 noget om stærkt begrænsede “borgerrettigheder” – se selv efter ! )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Story

Krigen og konflikten: Ukraine som krimi

Next Story

Een blandt mange negative konsekvenser af det militære misbrug af Ukraine

Latest from Dansk politik

%d bloggers like this: