The alleged Russian sub was a civilian plastic boat. And. . . ?

Swedish Admiral Admits 'Russian Submarine' Was Actually Civilian Boat" • The Moscow Times One wonders how many Swedes were seduced to believe that this was a Russian thing? And how many million dollars that search cost - and what effect such a "mistaken" photo had in terms of strengthening the Swedish military, increasing the budget [...]

Om det nya svenska insatsförsvaret – och alternativen till det

Jan Öberg, fredsforskare vid TFF i Lund, Pål Jönsson, sakkunnig inom moderaternas riksdagskansli och Stefan Liljegren från Läkare Utan Gränser samt Tom Heyman debatterade på seminariet den 26 april 2008 om "Det nya svenska insatsförsvaret - en insats mot världsfattigdomen?" arrangerat av SKV och Fredskoalitionen Göteborg. Bandutskrift, Anna-Lisa Björneberg, redigering, Ingrid Ternert. Här är mitt [...]